Skip to main content Skip to main menu Skip to search
 1. Domů
 2. Smluvní podmínky Olapic

Smluvní podmínky #AgreeOriflame

S námi jste nejdůležitější Vy. Proto chceme, abyste si přečetli a plně porozuměli následujícím podmínkám.

Když odpovíte na naši žádost o zprávu s heslem #AgreeOriflame, potvrzujete, že tím souhlasíte s následujícím:

 • Udílíte společnostem Oriflame Cosmetics Global S.A., Oriflame Group, poskytovatelům služeb třetích stran, partnerům, agentům a zmocněncům (“Oprávněné strany”) právo používat, reprodukovat, kopírovat, upravovat, upravovat a zobrazovat fotografie, video, uživatelské jméno, přezdívku, informace o poloze a komentáře ("Příspěvky") pro komerční účely podle vlastního uvážení, včetně, ale nikoliv výhradně, na webových stránkách, stránkách sociálních médií provozovaných licencovanými stranami, v propagačních e-mailech a reklamách, stejně jako v dalších marketingových, propagačních a reklamních aktivitách a v jakémkoli médiu, na neomezenou dobu a po celém světě a bez povinnosti jakékoliv platby ("Grant na udělení licence").

 • Potvrzujete, že:
  • jste vytvořili a vlastní všechna práva v Příspěvcích;
  • ovšichni, kdo se objevují v Příspěvcích, dali svolení k tomu, aby byli v Příspěvku, včetně povolení, že Oprávněné strany mohou využívat příspěvek v souladu s Grantem na udělení licence;
  • onejste nezletilí a nikdo, kdo se v Příspěvku objevuje, není nezletilý;
  • Příspěvek neporušuje práva duševního vlastnictví nikoho jiného, včetně případu použití Oprávněných stran v souladu s Grantem na udělení licence;
  • Příspěvek neobsahuje žádné osobní údaje;
  • pokud Příspěvek obsahuje zkušenosti či hodnocení, jde o váš pravý a upřímný názor, a nepřijali jste žádnou platbu za to, abyste tyto zkušenosti či hodnocení zveřejnili;
  • Příspěvek neobsahuje urážlivý, hanlivý nebo nezákonný materiál;
  • Oprávněné strany mají právo, nikoli však povinnost používat vaše uživatelské jméno (a skutečné jméno, obrázek, podobnost, popis, informace o poloze nebo jiné identifikační údaje, pokud jsou uvedeny v Příspěvku) v souladu s Grantem na udělení licence;
  • Oprávněné strany mohou Příspěvek měnit, upravovat, nebo se rozhodnout, že váš Příspěvek nebude použit;
  • souhlasíte s tím, že udělíte Oprávněným stranám úplné osvobození od veškerých nároků, požadavků a závazků vůči nim nebo vzniklé v souvislosti s povoleným využíváním Příspěvků v souladu s Grantem na udělení licence;
  • potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili zásady ochrany soukromí společnosti Oriflame, které objasňují, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme; a rozumíte tomu, že společnost Oriflame pro Příspěvky využívá služby společnosti Olapic, a potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli podmínkám Olapic pro používání a zásady ochrany soukromí, které si můžete přečíst zde: olapic.com/tos