Vítejte v obchodních podmínkách společnosti Oriflame pro online nákupy. Přečtěte si je prosím pečlivě a uchovávejte si jejich kopii – budete požádáni, abyste je výslovně přijali jako podmínku pro podání Vaší objednávky. Přečtěte si také Směrnice o ochraně soukromí týkající se osobních údajů, které budete povinen/na poskytnout.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto obchodních podmínek či jakékoli otázky či komplikace během procesu objednávání, kontaktujte služby zákazníkům zasláním e-mailu na adresu Infocz@oriflame.com nebo zatelefonujte na náš helpdesk na čísle 228 884 777 – pondělí až pátek 8:00–19:00 hod;

Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky změnit. Datum poslední aktualizace naleznete v závěrečné části obchodních podmínek. Budeme Vás informovat o všech změnách těchto obchodních podmínek, které budeme zamýšlet, a požádáme Vás o jejich přijetí.   Neregistrovaní zákazníci vstupem na tyto webové stránky souhlasí s rizikem, že informace na těchto stránkách mohou být změněny nebo odstraněny.

 

Obchodní podmínky pro zákazníky

Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") spolu s Vaší objednávkou, pokud si kupujete výrobky, a dalšími dokumenty uvedenými v Podmínkách, tvoří smlouvu mezi ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. se sídlem na adrese V Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10, IČ 18627722 a daňovým identifikačním číslem CZ18627722 (dále jen „Oriflame”, „my“) a Vámi (dále jen "Vy", "zákazník").

Tyto Podmínky stanovují právní podmínky pro používání této prodejní platformy Oriflame www.oriflame.cz (dále jen "stránky") k Vašemu nákupu výrobků.

Tyto Podmínky, Zásady Oriflame pro ochranu osobních údajů (dále jen "Směrnice o ochraně soukromí") a veškeré další podmínky a zásady, na které se v tomto dokumentu odkazuje (dále jen kolektivně „Zásady") představují úplnou dohodu mezi Vámi a námi týkající se předmětu smlouvy a nahrazují všechna předchozí nebo jiná ujednání, domluvy, jednání a diskuse, ať už ústní nebo písemné.

 1. ZPŮSOBILOST
  • 1.1.Prohlašujete a zaručujete, že jste starší 18 let, nebo že, pokud jste mladší 18 let, vstupujete na tyto stránky s vědomím a souhlasem Vašeho rodiče nebo zákonného zástupce.
  • 1.2.Zároveň prohlašujete a zaručujete, že jste plně způsobilý/á vázat se podmínkami, povinnostmi, prohlášeními a zárukami uvedenými v těchto Podmínkách a tyto Podmínky budete respektovat a dodržovat.
  • 1.3.Prohlašujete a zaručujete, že můžete uskutečňovat platby kreditní kartou nebo jiným platebním způsobem, který stránky povolují.
  • 4.3.Jakmile je Vaše online objednávka zadána, nemůže již být změněna prostřednictvím našich stránek, ale je třeba kontaktovat zákaznické služby na čísle [228 884 777 – pondělí až pátek 8:00–19:00 hod].
  • 4.4.Jakmile akceptujeme Vaši objednávku, bude Vám e-mailem zasláno potvrzení objednávky. Tímto okamžikem kupní smlouva vstupuje v platnost. Vaši objednávku můžeme bez uvedení důvodu zamítnout.V takovém případě Vám vrátíme veškeré peníze, které jste již zaplatil/a.
  • 4.5.Kromě potvrzení objednávky obdržíte také dodací list s Vašimi produkty. Dodací list obsahuje shrnutí produktů, které Vám budou dodány. Faktura obsahuje také důležité informace o Vašich spotřebitelských právech.
  • 4.6.Pokud objednáváte online, mějte prosím na paměti následující:
   • 4.6.1.uzavřená smlouva nebude archivována a ani nebude přístupná: součástí smlouvy bude Vaše objednávka a Podmínky uvedené na stránkách (které mohou být uloženy nebo vytištěny) nebo obsah našich zpráv sdělených jinými způsoby komunikace;
   • 4.6.2.smlouva nemůže být uzavřena v jiném jazyce než v češtině;
   • 4.6.3.Oriflame se hlásí k etickému kodexu uvedenému v ustanovení 18.3 Podmínek.
  • 4.7.Uzavřené a zaplacené objednávky nemůžete zrušit, s výjimkou případů, které jsou popsány v ustanoveních 8 a 9 Podmínek.
  • 4.8.Objednávky lze zadat kdykoli během dne s výjimkou určité omezené nedostupnosti při aktualizaci stránek.
  • 4.9.Může se stát, že všechny výrobky nebudou vždy k dispozici. Pokud je výrobek v době zadávání objednávky vyprodán, vynasnažíme se Vás o tom informovat před tím, než bude Vaše objednávka dokončena, abyste mohl/a objednávku změnit nebo zrušit.
  • 4.10.Stránky mohou být z důvodu údržby nebo z různých technických důvodů dočasně mimo provoz. Společnost Oriflame nenese za takové výpadky dostupnosti odpovědnost a odmítá jakékoliv nároky z těchto výpadků plynoucích.
  • 9.8.Podrobnosti o Vašem zákonném právu na zrušení objednávky, stejně jako vysvětlení způsobu jeho uplatnění, včetně doporučených formulářů pro vrácení výrobků, jsou uvedeny na dodacím listu, jak popisuje ustanovení 4.5. Formuláře pro vrácení výrobků si můžete také stáhnout zde.
  • 9.9.Ze zákona jsme povinni dodat výrobky, které odpovídají smlouvě. Jako spotřebitel budete vždy mít zákonná práva týkající se výrobků, které jsou vadné nebo odlišné od objednaných. Tato zákonná práva nejsou dotčena zásadami pro vrácení produktů uvedenými v tomto článku 9 nebo v těchto Podmínkách. O rady týkající se Vašich zákonných práv na daném území můžete požádat Českou obchodní inspekci.
  • 9.10.Dále garantujeme kvalitu jakéhokoli výrobku, který nese jméno Oriflame, a potvrzujeme, že tyto výrobky jsou vyrobeny námi nebo pro nás a splňují nejvyšší standardy jakosti. Jsme přesvědčeni, že naši zákazníci budou s našimi výrobky po všech stránkách spokojeni.Nabízíme proto další záruku Oriflame, která Vám umožňuje vyměnit jakýkoli výrobek nebo za něj získat zpět jeho plnou cenu v případě, že s ním nejste zcela spokojen/a. Vrácení peněz můžete požadovat během 90 dnů od okamžiku, kdy jste výrobek obdržel/a. Tato záruka se nevztahuje na žádný výrobek, který byl poškozen, nebo s ním nebylo řádně zacházeno. Není-li dohodnuto jinak, vrácení výrobků i peněz podle tohoto ustanovení bude provedeno v souladu s podmínkami předchozích odstavců tohoto článku 9.

 2. VÁŠ ÚČET

  Pokud se u nás prostřednictvím stránek zaregistrujete (dále jen "zákazník"), jste odpovědný/á za výběr bezpečného hesla obsahujícího nejméně 6 znaků, za zachování důvěrnosti Vašeho účtu a hesla a za omezení přístupu k Vašemu počítači nebo zařízení a souhlasíte s tím, že přijímáte odpovědnost za všechny činnosti, ke kterým dojde na základě použití Vašeho účtu nebo hesla. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení odmítnout službu, zrušit účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky.


 3. VÝROBKY

  Výrobky Oriflame“ nebo „výrobky" jsou kosmetika a příslušné doplňky, jakož i určité doplňky stravy nabízené k prodeji pod obchodními značkami Oriflame. Veškeré výrobky, ceny, nabídky a propagace uvedené na našich stránkách jsou platné a závazné v průběhu daného období nebo, pokud není uvedeno žádné období, během Vašeho prohlížení. Stránky popisují hlavní charakteristiky výrobků.


 4. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY
  • 4.1.Objednávky můžete zadávat na stránkách výběrem výrobků, které si přejete koupit. Zadání objednávky je považováno za nám činěnou nabídku k nákupu vybraných výrobků.
  • 4.2.Objednávka je považována za zadanou, pokud jsou splněny následující kroky:
   • 4.2.1.vybral/a jste si výrobky, které si přejete koupit, pomocí možnosti "přidat do nákupního košíku"; kdykoli můžete zkontrolovat a upravit obsah nákupního košíku změnou množství výrobků, smazáním výrobků nebo odstraněním celého obsahu nákupního košíku;
   • 4.2.2.výslovně jste přijal/a tyto Podmínky a Směrnice o ochraně soukromí;
   • 4.2.3.poskytl/a jste osobní údaje potřebné pro doručení výrobků a souhlasil/a jste s naším použitím těchto dat pro účely stanovené v našich Zásadách Oriflame pro ochranu osobních údajů; a
   • 4.2.4.vybral/a jste si preferovaný způsob doručení a platby.


 5. KUPNÍ CENA A ÚHRADA
  • 5.1.Pokud není uvedeno jinak, ceny výrobků zobrazených na stránkách představují úplnou maloobchodní cenu výrobků v okamžiku zadání objednávky. Veškeré ceny jsou uvedeny v místní měně a zahrnují DPH.
  • 5.2.Vyhrazujeme si právo kdykoli a na základě vlastního uvážení ceny změnit, avšak jakákoli změna ceny výrobků, které jste již vybral/a v rámci zadání Vaší objednávky, nebude součástí naší smlouvy, pokud se výslovně nedohodneme na tom, že to tak bude.
  • 5.3.Kupní ceny nezahrnují náklady na dopravu, dodávku a další poplatky a náklady, které jsou jasně označeny jako dodatečné náklady k ceně během procesu objednávání a které se mohou lišit v závislosti na Vámi zvolené formě doručení.
  • 5.4.Pokud vlastníte speciální kupón a aktivoval/a jste jej zadáním jeho kódu, jak je uvedeno na stránkách, odečteme jeho hodnotu z ceny Vaší objednávky.
  • 5.5.Platby mohou být provedeny kreditní kartou nebo jinými prostředky uvedenými v těchto Podmínkách. Akceptujeme většinu hlavních platebních karet. Standardně se částka z kreditní karty neodečte, dokud není objednávka připravena k odeslání. Pokud by částka z Vaší platební karty byla výjimečně odečtena ještě před odesláním objednávky, budete i tak mít nárok na vrácení peněz podle ustanovení 9. Podmínek.
  • 5.6.Veškeré faktury musí být uhrazeny během [14 dnů] v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu. Za zpožděně uhrazené platby může být denně účtován úrok může ve výši, kterou stanoví právní předpisy jakož i účelné náklady spojené s vymáháním pohledávek. Další informace o platebních metodách včetně možných úvěrových podmínek získáte u zákaznických služeb na adrese infocz@oriflame.com, telefonicky na 228 884 777 – pondělí až pátek 8:00–19:00 hod nebo poštou na adrese Oriflame Czech Republic spol. s r. o. (V Olšinách 82/16, 100 00Praha 10)
  • 5.7.Pro bezpečnost online plateb provedených pomocí karet jsou všechny informace o platbách zašifrovány. Jelikož společnost Oriflame pracuje s autorizovanými poskytovateli platebních služeb, s informacemi o kreditních kartách je zacházeno řádně a v souladu s mezinárodními standardy pro zabezpečení dat v oblasti platebních karet.
  • 5.8.Pokud poskytneme možnost opakovaných plateb kartou, budete mít možnost si tento pohodlný způsob platby výslovně vybrat. Veškeré další platby tak budou v okamžiku zadání objednávky Vaší platební kartou povoleny a částka bude z Vaší platební karty odečtena v okamžiku, kdy Oriflame odešle objednané produkty. Kdykoli budete mít možnost opakované platby kartou odvolat kliknutím na záložku platební karty na stránce Vašeho profilu.


 6. DODÁNÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ
  • 6.1.Objednané výrobky lze doručit pouze v České republice
  • 6.2.Místo dodání výrobků bude odpovídat Vaší volbě v objednávce.
  • 6.3.Pokud neurčíte jinak, dodání bude provedeno na Vámi poskytnutou adresu bydliště. V případě balíků s nadměrnou hmotností Vás bude logistická společnost informovat e-mailem nebo SMS zprávou o adrese místa vyzvednutí, kam bude zásilka doručena.
  • 6.4.Vaši objednávku zpracujeme a doručíme co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od našeho potvrzení objednávky. Neneseme odpovědnost za zpoždění při dodání způsobené okolnostmi, které jsou nezávislé na naší vůli.
  • 6.5.Dodáním výrobků na Vás přechází nebezpečí škody a vlastnické právo k výrobkům.
  • 6.6.Společnost Oriflame nenese odpovědnost za nedoručení, nesprávné nebo pozdní doručení objednávky způsobené poskytnutím nesprávných nebo neúplných osobních údajů z Vaší strany.
  • 6.7.Vyhrazujeme si právo jednostranně zrušit objednávku, kterou jste zadal/a, tj. kdykoli odstoupit od s Vámi uzavřené smlouvy, pokud budeme mít oprávněně podezření, že porušujete některou z Podmínek.V takovém případě Vám vrátíme veškeré peníze, které jste již zaplatil/a.


 7. VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ

  Zaručujeme, že výrobky Oriflame jsou vyráběny v souladu se Směrnicí pro správnou výrobní praxi pro kosmetické přípravky EN ISO 22716:2007 a Kodexem správné praxe společnosti Oriflame.


 8. PRÁVO NA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
  • 8.1.Přísně dodržujeme pravidla týkající se vrácení výrobku platná v České republice. Více informací najdete v ustanovení 9.
  • 8.2.Aniž by tak bylo dotčeno Vaše právo na zrušení objednávky a vrácení výrobku, měl/a byste po převzetí zásilky zkontrolovat její obsah, abyste se ujistil/a, že dodané výrobky nebyly během přepravy poškozeny.V případě poškození musíte Vy nebo osoba, která přijímá výrobky Vaším jménem, okamžitě informovat zákaznické služby podáním reklamace a popsáním škody/závady.Reklamaci můžete odeslat také e-mailem na adresu infocz@oriflame.com a nebo reklamace@oriflame.com

    

 9. PRÁVO NA VRÁCENÍ VÝROBKU A VRÁCENÍ PENĚZ
  • 9.1.Objednávku můžete zrušit bez uvedení důvodu během období uvedeného v ustanovení 9.2. To znamená, že pokud během daného období změníte svůj názor nebo se z jakéhokoli jiného důvodu rozhodnete, že si výrobek nechcete nechat, můžete nám oznámit své rozhodnutí zrušit svou objednávku a získat peníze zpět.
  • 9.2.Objednávku můžete zrušit kdykoliv i po obdržení potvrzení objednávky e-mailem nebo po slovním přijetí Vaší objednávky zákaznickými službami, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste výrobky (nebo poslední z nich, pokud jste si současně výrobků objednal/a více) fyzicky obdržel/a.
  • 9.3.Chcete-li objednávku zrušit , obraťte se na zákaznické služby telefonicky na 228 884 777 – pondělí až pátek 8:00–19:00 hod, zašlete e-mail na adresu infocz@oriflame.com nebo dopis na adresu společnosti Oriflame Czech Republic spol. s r. o. (V Olšinách 82/16, 100 00Praha 10). Důležité je, abyste své právo na zrušení objednávky uplatnil/a před uplynutím lhůty k jejímu zrušení. Pokud nám tedy e-mailem nebo poštou odešlete oznámení o zrušení objednávky, bude toto zrušení platné ode dne, kdy jste nám e-mail nebo dopis zaslal/a. Pokud nás o Vašem zrušení objednávky informujete telefonicky, pak je zrušení objednávky platné od data, kdy jste nám to telefonicky oznámil/a.
  • 9.4.Obdržíte plnou refundaci kupní ceny, kterou jste zaplatil/a za výrobky, a veškeré příslušné poplatky za doručení, které jste zaplatil/a za dodání výrobku(ů) (avšak vyjma doplňkových nákladů vzniklých z důvodu Vaší volby jiného typu přepravy než nejlevnějšího standardního typu, který nabízíme). Z obnosu vrácené částky můžeme odečíst náhradu za ztrátu hodnoty dodaného výrobku, pokud je tato ztráta hodnoty výsledkem Vaší neodůvodněné manipulace. Odpovědnost nesete pouze za jakékoli snížení hodnoty výrobku způsobené jinou manipulací, než jaká je nezbytná pro stanovení povahy, vlastností a fungování produktu. Vaše peníze Vám vrátíme co nejdříve a v každém případě (a) do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy od Vás obdržíme zpět dodané výrobky, nebo (b) (pokud dříve) do 14 kalendářních dnů ode dne předložení dokladu o tom, že jste výrobky vrátil/a, nebo (c) pokud jste žádný produkt neobdržel/a, do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste nám podal/a oznámení o zrušení objednávky tak, jak je popsáno v ustanovení 9.3, s výhradou ustanovení 9.8. Pokud jste nám výrobky vrátil/a, protože byly vadné nebo jde o výrobky odlišné, než které jste si objednal/a, prosím, přečtěte si ustanovení 9.5.
  • 9.5.Pokud jste nám výrobky vrátil/a, protože byly vadné nebo jiné než objednané, vrátíme Vám cenu vadných výrobků v plné výši, včetně veškerých příslušných nákladů za doručení a všech účelných nákladů, které Vám v souvislosti s vrácením zboží vznikly.
  • 9.6.Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, peníze Vám vrátíme na kreditní kartu, debetní kartu nebo pomocí jiného platebního způsobu, který jste použil/a při placení; v žádném případě Vám v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.
  • 9.7.Pokud Vám výrobky byly doručeny:
   • 9.7.1.musíte nám výrobky bez zbytečného odkladu vrátit, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste objednávku/smlouvu zrušil/a. Termín je splněn, pokud výrobky zašlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.
   • 9.7.2.s výjimkou situace, kdy jsou výrobky vadné nebo jiné než objednané (v tomto případě viz ustanovení 9.5), ponesete přímé náklady na zpětné zaslání výrobků; a
   • 9.7.3.máte zákonnou povinnost tyto výrobky uchovávat ve své držbě a přiměřeně o ně pečovat po dobu, po kterou se ve Vaší držbě budou nacházet.


 10. OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ
  • 10.1.Pokud na stránkách poskytujete informace, souhlasíte s tím, že poskytnete o své osobě přesné, aktuální a úplné informace a souhlasíte s tím, že tyto informace případně aktualizujete („osobní údaje“). Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím stránek, používáme a udržujeme v souladu s platnými zákony a Směrnice o ochraně soukromí Společnost Oriflame je správcem osobních údajů, a je proto odpovědná za to, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy. Další informace o potřebě a používání Vašich osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách Oriflame pro ochranu osobních údajů.
  • 10.2.Odesláním objednávky dáváte svůj souhlas s ukládáním a zpracováváním osobních údajů z naší strany, Oriflame Group (my, naše mateřská společnost a jakýkoli subjekt, který je přímo nebo nepřímo touto mateřskou společností ovládán) a některými třetími stranami, tj. kosmetickými konzultanty Oriflame, externími dodavateli a externími poskytovateli služeb oprávněnými nebo námi najatými pro účely doručení Vašich objednávek, výběru finančních prostředků nebo jiných podpůrných činností („oprávnění uživatelé“). Dále po Vás můžeme požadovat, abyste výslovně vyjádřil/a svůj souhlas s poskytnutím, ukládáním a používáním osobních údajů z naší strany tím, že na stránkách zaškrtnete příslušné pole.
  • 10.3.Při poskytování osobních údajů oprávněným uživatelům poskytneme pouze ty osobní údaje, které jsou potřebné k provedení jejich služeb. Všem oprávněným uživatelům je výslovně zakázáno používat jakékoli osobní údaje pro jiné než výše uvedené účely a sdílet jakékoli osobní údaje s kýmkoli jiným než s námi nebo dle zákonných požadavků.
  • 10.4.Pokud nám udělíte svůj výslovný souhlas, zahrnující zejména zpřístupnění osobních údajů a jejich použití pro marketingové účely, poskytneme Vaše osobní údaje také kosmetickému konzultantovi (viz ustanovení 11.2), kterého jste si vybral/a nebo který Vám byl přidělen. Tento kosmetický konzultant Vás bude poté moci prostřednictvím Vašich osobních údajů informovat o našich nových výrobcích, službách, akcích a slevách. Tyto osobní údaje mohou také obsahovat podrobnosti o Vašich objednávkách.
  • 10.5.Souhlas udělujete dobrovolně a na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Máte právo na přístup, kontrolu, aktualizaci nebo opravu svých osobních údajů tím, že se přihlásíte do svého účtu a údaje aktualizujete, nebo tak, že zašlete e-mail našemu týmu zákaznických služeb. Možná Vás budeme kontaktovat, abychom si ověřili, zda byla žádost z Vaší strany skutečně podána nebo autorizována. Budete-li se domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou požadované osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení a také požadovat nápravu vzniklého stavu (např. o zablokování, opravu, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů).
  • 10.6.Kdykoliv můžete zasílání obchodních sdělení od nás nebo od kosmetického konzultanta odmítnout; toto odmítnutí zašlete na e-mailovou adresu uvedenou v příslušných obchodních sdělení, které jste od nás nebo od kosmetického konzultanta obdržel/a.
  • 10.7.Soubory cookies představují technologii, která umožňuje našim stránkám ukládat informace ve Vašem prohlížeči. Prohlížeč takto získává identifikátor, který rozpoznávají pouze naše stránky, když si je prohlížíte, a aniž byste byl/a identifikován/a Vy sám/sama. Více informací o našich zásadách cookies naleznete v Směrnice o ochraně soukromí. Našeho týmu zákaznických služeb se také můžete zeptat na všechny Vaše dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí.


 11. MOŽNOSTI REGISTROVANÝCH ZÁKAZNÍKŮ
  • 11.1.Pro zvýšení efektivity objednacího procesu nabízíme možnost registrace na našich stránkách. Jakmile se zaregistrujete, Vaše osobní údaje uložíme a automaticky je použijeme při budoucích objednávkách.
  • 11.2.Navrhujeme Vám, abyste se spojil/a s kosmetickým konzultantem Oriflame („kosmetický konzultant“), který Vám může poskytnout rady ohledně výrobků, jejich použití a vlastností, usnadní objednávací proces a obecně zodpoví jakékoli Vaše otázky týkající se nás, našich výrobků a nabídek.
  • 11.3.Informujeme Vás, že kosmetičtí konzultanti nejsou zaměstnanci nebo zástupci společnosti Oriflame a nejsou nijak oprávněni jednat v našem zastoupení. Kosmetičtí konzultanti jsou nezávislé osoby, které s námi spolupracují a znají naše výrobky a nabídky. Kosmetičtí konzultanti jsou vázáni našimi přísnými pravidly chování a etiky stanovenými v našem kodexu chování.Informujte prosím náš tým zákaznických služeb o jakémkoli nepoctivém, agresivním nebo jinak nevhodném chování kosmetického konzultanta.


 12. OBCHODNÍ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA
  • 12.1.Oriflame, naše logo a jména výrobků nebo sortimentu výrobků, které vyrábíme, nabízíme, prodáváme nebo distribuujeme, jsou obchodní značky Oriflame Group.Všechny ostatní obchodní značky, ochranné známky a loga používaná na stránkách jsou obchodní značky, ochranné známky a loga jejich příslušných vlastníků, kteří mohou a nemusí být ke společnosti Oriflame přidruženi, s ní propojeni nebo jí sponzorováni. Jakékoli použití a/nebo kopírování jakýchkoli značek, které se objevují na našich stránkách, vyžaduje předchozí výslovný souhlas jejich příslušného vlastníka.
  • 12.2.Veškerý obsah začleněný do těchto stránek nebo jejich prostřednictvím zpřístupněný, zejména software nebo digitální kód, skripty, texty, umělecká díla, fotografie, grafiky, loga, ikony tlačítek, statické nebo pohyblivé obrázky, videa, audioklipy a kompilace dat („obsah“), je majetkem společnosti Oriflame, jejích dodavatelů obsahu nebo dalších příslušných vlastníků, kteří mohou a nemusí být ke společnosti Oriflame přidruženi, s ní propojeni nebo jí sponzorováni.Na obsah, který nevlastníme, nám tito majitelé poskytli řádné licence a je chráněn před neoprávněným použitím, kopírováním a šířením zákonnými předpisy o autorských právech, ochranných známkách a dalšími zákony a mezinárodními smlouvami.
  • 12.3.Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte obsah či jeho část zachycovat, reprodukovat, vykonávat, převádět, prodávat, poskytovat na něj licenci, pozměňovat, vytvářet z něj nebo na něm založená odvozená díla, nesmíte obsah nebo jeho část opětovně publikovat, provádět na něm reverzní inženýrství, nahrávat jej, upravovat, publikovat, vysílat, veřejně vystavovat, sestavovat, spojovat, distribuovat nebo využívat. Nic obsaženého v těchto Podmínkách nebo na stránkách by nemělo být vykládáno, ať už implikací či jinak, jako udělení licence nebo práva používat jakýkoli obsah jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu nás nebo příslušné třetí strany, která obsah nebo duševní vlastnictví zobrazené na stránkách vlastní.
  • 12.4.Stránky jsou chráněny autorskými právy. Reprodukce, kopírování, prodej, přeprodej nebo obchod se stránkami jsou přísně zakázány.
  • 12.5.Jakékoli jiné použití obsahu než to, které je povoleno v těchto Podmínkách, představuje porušení těchto Podmínek a může představovat porušení autorských práv a/nebo designových práv a/nebo porušení patentů. Souhlasíte s tím, že nebudete obsah používat k jakýmkoli protiprávním účelům a že nebudete porušovat naše práva nebo práva jiných. Souhlasíte s tím, že nebudete narušovat (nebo umožňovat třetí straně, aby využila Vaší registrace, a tak narušovala) běžné procesy stránek nebo využívání stránek jinými osobami, mimo jiné pokusy o přístup do administrativních částí stránek.

 13. UKONČENÍ; ZMĚNY
  • 13.1.Na základě vlastního uvážení můžeme kdykoliv vyhodnotit dodržování těchto Podmínek z Vaší strany.Jakékoli porušení těchto Podmínek může mít za následek omezení Vašeho přístupu ke všem nebo některým částem stránek.
  • 13.2.Pokud nebudeme trvat na tom, abyste plnil/a některou ze svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek, nebo pokud nebudeme prosazovat naše práva vůči Vám nebo pokud v tomto ohledu budeme v prodlení, neznamená to, že jsme se vzdali našich práv vůči Vám a že tyto povinnosti nemusíte plnit. Pokud Vám nedodržení Vašich povinností promineme, uděláme to pouze písemně a neznamená to, že Vám automaticky promineme i jakékoli další porušení.
  • 13.3.Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění Vám nebo jakékoliv třetí straně tyto stránky či jejich část upravit nebo přerušit jejich provozování.

 14. CHYBY A OPRAVY

  Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby naše stránky obsahovaly pravdivé a aktuální informace, nezaručujeme, že tyto stránky budou bezchybné. Chyby při zadávání dat nebo jiné technické problémy mohou někdy vést k zobrazení nesprávných informací. Vyhrazujeme si právo na opravu nepřesností nebo typografických chyb na našich stránkách, včetně cen a dostupnosti výrobků a služeb, a neneseme za tyto chyby odpovědnost.  Můžeme také kdykoli provést vylepšení a/nebo změny prvků, funkcí nebo obsahu stránek.  Pokud se domníváte, že jste zaznamenal/a nějakou informaci nebo popis, které považujete za nesprávné, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb.


 15. ODKAZY

  V některých případech můžeme poskytovat odkazy na webové stránky či zdroje třetích stran. Těmito odkazy neschvalujeme žádné informace, výrobky nebo služby poskytované jejich prostřednictvím. Neneseme odpovědnost za obsah nebo chování jakékoliv části internetu, včetně jiných webových stránek, se kterými mohou být naše stránky spojeny nebo ze kterých mohou být naše stránky dostupné. Žádáme Vás, abyste nás informoval/a o všech chybách nebo nevhodném materiálu, které se nacházejí na webových stránkách, se kterými jsou nebo mohou být naše stránky spojeny.


 16. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A SPORŮ
  • 16.1.Jakékoli stížnosti, dotazy a požadavky můžete podat oddělení zákaznických služeb společnosti Oriflame na infocz@oriflame.com nebo na telefonním čísle 228 884 777 – pondělí až pátek 8:00–19:00 hod;Nebudete-li spokojeni s odpovědí oddělení zákaznických služeb společnosti Oriflame, můžete kontaktovat Asociaci osobního prodeje na www.osobniprodej.cz , nebo Evropskou asociaci přímého prodeje (Seldia) na adrese www.fairselling.eu.
  • 16.2.Aniž by tak bylo dotčeno naše vzájemné právo obrátit se s jakoukoli záležitostí týkající se Vašeho užívání stránek nebo výrobků, které jste u nás zakoupil/a, na soud, vynasnažíme se k vzájemně přijatelnému řešení případného sporu dojít formou mimosoudního smírného jednání. Nejprve tedy prosím záležitost projednejte a veškeré žádosti směřujte na náš tým zákaznických služeb.
  • 16.3.Rovněž bychom vás rádi informovali, že máte právo podat návrh na mimosoudní řešení jakéhokoli spotřebitelského sporu týkajícího se smlouvy subjektu určenému k řešení takového sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 14, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. K řešení sporů můžete využít také online platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 17. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

  Pokud sídlíte v České republice, berte prosím na vědomí, že tyto Podmínky se řídí právními předpisy tohoto území. To znamená, že smlouva o koupi výrobků prostřednictvím našich stránek a jakýkoli spor nebo nárok z ní vyplývající nebo vznesený v této souvislosti se řídí zákonnými předpisy tohoto území. Vy i my jsme se společně dohodly, že soudy na území budou mít nevýlučnou příslušnost. Neuplatní-li se právo uvedeného území, použije se právo švýcarské.


 18. DALŠÍ USTANOVENÍ
  • 18.1.Společnost Oriflame neodpovídá za zablokování poštovních serverů administrátory pro přenos zpráv nebo oznámení na Vaši e-mailovou adresu nebo za odstranění nebo zablokování e-mailů softwarem instalovaným na Vašem počítači.
  • 18.2.Smlouvu mezi námi a Vámi tvoří Vaše objednávka, stávající platné Podmínky, které mohou být uloženy nebo vytištěny, a jakékoli dokumenty, na které je odkazováno.
  • 18.3.Společnost Oriflame se bezvýhradně řídí kodexem chování Seldia (http://www.seldia.eu/images/ethics/SELDIA_CodeofConduct_2015.pdf) a Světovou federací přímého prodeje (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Společnost Oriflame vyžaduje, aby její konzultanti bezvýhradně dodržovali tyto kodexy, jak je dále uvedeno v etickém kodexu a pravidlech chování společnosti Oriflame. Kopie těchto dokumentů můžete získat na oddělení zákaznických služeb na adrese infocz@oriflame.cz.
  • 18.4.Naše smluvní práva a povinnosti můžeme převést na jinou organizaci, což ale neovlivní Vaše práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek.
  • 18.5.Vaše práva nebo závazky vyplývající z těchto Podmínek smíte převést na jinou osobu, pouze pokud obdržíte náš písemný souhlas. Pokud jste však výrobek zakoupil/a jako dárek, můžete výhody záruky uvedené v ustanovení 7 těchto Podmínek převést na příjemce daru i bez našeho souhlasu.
  • 18.6.Každá smlouva je uzavřena mezi Vámi a námi. Žádná jiná osoba nemá nárok na vymáhání kterékoli z jejích podmínek. Nicméně, příjemce výrobku jakožto Vašeho daru bude mít nárok na záruku uvedenou v ustanovení 7 těchto Podmínek, my a Vy však ke zrušení nebo jakýmkoli úpravám Podmínek souhlas tohoto příjemce nepotřebujeme.
  • 18.7.Všechna ustanovení těchto Podmínek působí samostatně. Pokud některý soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některá z nich jsou nezákonná nebo nevymahatelná, ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.
  • 18.8.Neuplatnění práv vyplývajících z některých ustanovení tohoto dokumentu ze strany Oriflame se nepovažuje za zřeknutí se jejich vymahatelnosti.
  • 18.9.Společnost Oriflame si vyhrazuje právo tyto Podmínky aktualizovat a měnit. Jakékoli změny nebo aktualizace jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na našich webových stránkách www.oriflame.cz.
  • 18.10.Má se za to, že jste veškeré změny akceptoval/a, pokud budete i po zavedení těchto změn nadále výrobky objednávat.
  • 18.11.Nerozhodnete-li se jinak, můžeme Vám zasílat upozornění, oznámení, e-maily a poštovní dopisy a obecně s Vámi komunikovat. Vaše volby marketingové komunikace můžete kdykoliv aktualizovat přihlášením do Vašeho uživatelského nastavení. Přijetím těchto Podmínek souhlasíte s tím, že Vám společnost Oriflame zašle jakékoli další informace/sdělení týkající se Vašich objednávek na jiném trvanlivém médiu než v tištěné podobě (tj. e-mailem nebo jakýmikoli jinými prostředky adresovanými přímo Vám, které Vám umožní informace ukládat pro pozdější nahlédnutí po dostatečně dlouhou dobu a které také umožňují nezměněnou reprodukci těchto informací).
  • 18.12.Další podrobnosti o společnosti Oriflame jsou uvedeny níže:

   Název
   Oriflame Czech Republic spol. s r. o.

   Adresa
   V Olšinách 82/16, 100 00  Praha 10

   Kontaktní údaje
   V Olšinách 82/16, 100 00  Praha 10
   telefon: 228 884 777
   e-mail: infocz@oriflame.com

   Obchodní rejstřík
   zaps. v OR MS v Praze odd. C, vl. 2753

   DIČ
   Na území: CZ18627722 

    

 19. KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich stránek nebo těchto Podmínek, zašlete nám infocz@oriflame.com nebo nám zavolejte na číslo 228 884 777 . Vynasnažíme se Vaše dotazy zodpovědět a vyřešit veškeré problémy, o kterých nás informujete.

Poslední aktualizace: 05/04/2018