OBCHODNÍ PODMÍNKY BRAND PARTNER

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky”) a veškeré dokumenty v nich uvedené stanovují pravidla, zásady, práva a povinnosti společnosti Oriflame pro Brand Partnery a, pokud je přijmete, představují závaznou dohodu (dále jen „dohoda“ nebo „dohoda s Brand Partnerem“) mezi ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. se sídlem na adrese Přemyslovská 2845, 130 00 Praha 3, Czech Republic, DPH: CZ18627722 (dále jen „Oriflame“, „my“) a vámi (dále jen „vy“, „Brand Partner Oriflame“, „Brand Partner“) a nahrazují veškeré předchozí dohody, prohlášení nebo závazky. Tyto podmínky jsme zveřejnili na našich webových stránkách, které máte k dispozici, a proto vám doporučujeme vytisknout nebo uložit a uschovat kopii těchto podmínek a všech dalších dokumentů tvořících dohodu.

 1. DEFINICE POJMŮ

V těchto podmínkách jsou použity následující definice:

 1. Etický Kodex a Pravidla Chování: soubor závazných pravidel, která jsou součástí plánu Cesty k úspěchu společnosti Oriflame a která řídí chování Brand Partnerů vůči společnosti Oriflame, vůči zákazníkům a vůči dalším Brand Partnerům Oriflame;
 2. Zákazník: jakákoli fyzická osoba, ať již registrovaná jako zákazník u společnosti Oriflame či nikoli, která nakupuje produkty Oriflame online (například prostřednictvím webových stránek) nebo offline (například telefonicky) a která při tom jedná zcela nebo převážně mimo rámec své živnosti, podnikání nebo profese;
 3. Katalog Oriflame, katalog: papírová nebo elektronická brožura vydávaná pravidelně společností Oriflame, která obsahuje nabídky produktů Oriflame a jejich doporučené maloobchodní ceny;
 4. Období kampaně: období uvedené na obálce každého katalogu, během kterého jsou nabídky z daného katalogu Oriflame platné;
 5. Komerční programy: marketingové, prodejní a motivační programy, které společnost Oriflame čas od času sponzoruje;
 6. Skupina Oriflame: Oriflame Czech Republic spol. s r.o., její mateřská holdingová společnost a jakýkoli subjekt, který je přímo či nepřímo ovládán touto mateřskou holdingovou společností;
 7. Produkty Oriflame: kosmetika a související příslušenství, jakož i určité potraviny a doplňky stravy nabízené k prodeji pod ochrannými známkami Oriflame; hlavní charakteristiky produktů jsou uvedeny v katalogu;
 8. Brožury Oriflame Beauty Community: plán a dokument vysvětlující příležitost k výdělku ve společnosti Oriflame. Kopii Brožury Oriflame Beauty Community si můžete stáhnout zde;
 9. Ochranné Známky Společnosti Oriflame: název Oriflame, logo Oriflame a názvy produktů nebo sortimentů, které vyrábíme, nabízíme, prodáváme nebo distribuujeme;
 10. Zásady a Postupy: zásady a postupy, které upravují ustanovení o poskytování odměn a výhod podle plánu Cesty k úspěchu společnosti Oriflame a komerčních programů. Kopii zásad a postupů si můžete stáhnout ZDE.
 11. Ceny: ceny produktů Oriflame stanovené společností Oriflame a uvedené v cenících platných v době zadání objednávky;
 12. územíČeská republika;
 13. osobní údaje: údaje, které jste poskytli při registraci jako Brand Partner u společnosti Oriflame, a jakékoli další informace o vás, které nám můžete v průběhu doby poskytnout;
 14. osobní informace: informace týkající se přímo nebo nepřímo zákazníků, Brand Partnerů Oriflame a dalších třetích stran, jejichž informace shromažďujete nebo jinak zpracováváte v průběhu vašeho vztahu se společností Oriflame.

2.         REGISTRACE a ČLENSTVÍ

2.1.      Poté, co přijmeme vaši žádost a přidělíme vám jedinečné číslo Brand Partnera, budete zaregistrováni jako Brand Partner Oriflame. Podmínky vašeho přijetí za Brand Partnera Oriflame jsou stanoveny v části Pravidla „členství“ v etickém kodexu a pravidlech chování.

2.2.      Vyhrazujeme si právo účtovat roční administrativní poplatek ve výši uvedené na našich webových stránkách (při vaší registraci a při každém jejím výročí).. Tyto poplatky budou účtovány na vaší první faktuře.

2.3.      Vaše členství jako Brand Partnera vyprší automaticky: (i) v den výročí registrace, pokud nebude obnovena podle těchto podmínek; nebo (ii) pokud jste nezadali žádnou objednávku v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců.

2.4       V případě, že své členství jako Brand Partner neobnovíte, bude vaše Smlouva o partnerství značky automaticky ukončena, ale zůstanete registrovaným zákazníkem Oriflame podle Podmínek pro registrované zákazníky a Zásad ochrany osobních údajů pro registrované zákazníky, což vám umožní pokračovat v nákupu výrobků Oriflame. Doplňující informace o pravidlech pro Partnery značky a zákazníky pro zvýšení a snížení úrovně členství jsou obsaženy v příslušných Zásadách.

2.4.      Jak vy, tak společnost Oriflame můžete kdykoli ukončit vaše členství a tuto dohodu s Brand Partnerem, jak je uvedeno dále v těchto podmínkách.

2.5.      Členství se vztahuje na vaši osobu a nelze jej přenést ani převést na jinou osobu bez našeho předchozího písemného souhlasu a v souladu s požadavky etického kodexu a pravidel chování.

2.6.      Registrace bez oprávnění nejsou přípustné. Tímto se zavazujete, že budete plně odpovědní za veškeré nároky, náklady a částky, které vzniknou v důsledku takové registrace, a ponesete plnou odpovědnost za odškodnění společnosti Oriflame za veškeré nároky, náklady a částky, které v důsledku takové registrace bez oprávnění vznikly.

2.7.      Po vaší registraci:

2.7.1.   budete mít nárok na nákup produktů Oriflame v souladu s těmito podmínkami a také na získání a využívání dalších výhod stanovených v plánu Cesty k úspěchu společnosti Oriflame a uvedených v zásadách a postupech; a

2.7.2.   budete povinni striktně dodržovat pravidla těchto podmínek.

3.    PRÁVO NA ODSTOUPENÍ (LHŮTA NA ROZMYŠLENÍ) a DŮSLEDKY ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ

3.1.      Své členství můžete kdykoli zrušit a svou dohodu s Brand Partnerem můžete kdykoli ukončit, aniž byste museli uvést jakýkoli důvod, a to zasláním písemného oznámení o svém odstoupení. Jakmile vaše oznámení obdržíme, potvrdíme přijetí vašeho odstoupení. O vašem odstoupení nás můžete informovat prostřednictvím Formuláře zrušení členství.

3.2.      Pokud od svého členství odstoupíte a ukončíte svou dohodu do 30 kalendářních dnů po vaší registraci, vrátíme vám všechny poplatky a náklady a přijmeme zrušení veškerých produktů nebo služeb, které byly objednány, nebyly však ještě dodány, a vrácení všech produktů (včetně školicích a propagačních materiálů, obchodních příruček a balíčků), které jste si koupili. Z bezpečnostních a hygienických důvodů můžeme odmítnout přijmout produkty, které byly otevřeny, což znamená, že tyto výrobky již nejsou v přesně v takovém stavu, v jakém byly v době nákupu. Kupní cena těchto produktů bude vrácena při dodání produktů nebo, pokud nám produkty dosud nebyly dodány, co nejdříve po jejich dodání.

3.3.      Pokud buď odstoupíte a ukončíte svou dohodu kdykoli později, nebo pokud dohodu pro zjednodušení ukončí Oriflame na vaši žádost:

3.3.1.   vykoupíme od vás všechny produkty zpět za následujících podmínek:

3.3.1.1 vrácené produkty byly zakoupeny během posledních 12 měsíců před vaším odstoupením a budou vráceny za 90 % původní čisté ceny po odečtení jakékoli platby, kterou jsme vám v souvislosti s nákupem těchto produktů zaplatili; a

3.3.1.2 vrácené Produkty musí být prodejné, což znamená, že nebyly použity, otevřeny ani s nimi nebylo žádným způsobem nemanipulováno; neuběhlo datum spotřeby a stále jsou uvedeny v našich katalozích; a

3.3.2.   vrátíme vám veškeré požadované poplatky, které jste zaplatili do 30 dnů před vaším odstoupením nebo ukončením za to, abyste se stali nebo zůstali Brand Partnerem.

3.4       Pokud se rozhodnete odstoupit od svého členství a vypovědět smlouvu o Brand partnerství podle tohoto článku, nebudete zaregistrováni jako zákazníci.

4.         NÁKUP PRODUKTŮ

A.        ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY

4.1.      Objednávat z katalogu můžete tak, že zvolíte produkty, které chcete zakoupit. Zadání objednávky je považováno za nabídku, kterou jste nám učinili na nákup vybraných produktů.

4.2.      Objednávka se považuje za zadanou po dokončení následujících kroků:

4.2.1    při online objednávce jste vybrali produkty, které si přejete koupit, pomocí možnosti „přidat do nákupního košíku“; obsah nákupního košíku si můžete kdykoli prohlédnout a upravit změnou množství produktů, odstraněním produktů nebo smazáním celého obsahu nákupního košíku;

4.2.2    poskytli jste osobní údaje nezbytné k umožnění dodání; a

4.2.3    vybrali jste preferovaný způsob dodání a platby.

4.3.      Jakmile je vaše online objednávka zadána, nelze ji změnit prostřednictvím webových stránek; budete muset kontaktovat Zákaznický servis na info@oriflame.cz

4.4.      Jakmile vaši objednávku přijmeme, bude vám e-mailem zasláno potvrzení objednávky, přičemž tímto okamžikem vzniká kupní smlouva. Vaši objednávku můžeme odmítnout, aniž bychom museli udat důvod odmítnutí. Veškeré platby, které jste již provedli, vám vrátíme v plné výši.

4.5.      Kromě potvrzení objednávky obdržíte také podrobnosti o zaslaných produktech a všechny další potřebné informace.

4.6.      Pokud objednáváte online, vezměte prosím na vědomí následující:

4.6.1    uzavřená smlouva nebude uložena ani přístupná: součástí smlouvy bude vaše objednávka a podmínky na webových stránkách (které lze uložit nebo vytisknout) nebo jak vám je můžeme sdělit prostřednictvím jiných komunikačních prostředků;

4.6.2    smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a nikoli v jakémkoliv i jiném jazyku;

4.6.3    společnost Oriflame se hlásí ke kodexu chování uvedeném v ustanovení 10 těchto podmínek.

4.7.      Dokončené a zaplacené objednávky nemůžete zrušit, kromě případů popsaných v ustanovení 5.

4.8.      Objednávky lze zadávat kdykoli během dne, s výjimkou určité omezené nedostupnosti na konci období kampaně, když aktualizujeme katalog.

4.9       Ne všechny produkty budou vždy k dispozici. Pokud není produkt v okamžiku zadání objednávky na skladě, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o této skutečnosti informovali před dokončením objednávky a abyste tak mohli objednávku změnit nebo ji zrušit.

4.10     Katalog může být příležitostně a po omezenou dobu nedostupný z důvodu údržby nebo z různých technických důvodů. Společnost Oriflame za takovou nedostupnost nenese odpovědnost a v této souvislosti zamítne jakékoli nároky ze strany zákazníků nebo jiných návštěvníků.

4.11     Výjimečně vám můžeme umožnit zadávat objednávky za jiné osoby prostřednictvím specifického online nástroje. To bude možné pouze u vašich Brand Partnerů nižší úrovně, jak je vysvětleno v plánu Cesty k úspěchu společnosti Oriflame, a pouze na základě jejich výslovného svolení. Pokud použijete tento nástroj, ponesete výhradní odpovědnost za veškeré nároky vyplývající z neoprávněného objednání a obecně z jakéhokoli porušení ochrany osobních údajů a dále za veškeré náklady a výdaje, které společnosti Oriflame nebo osobě, za kterou jste objednávku zadali, mohou vzniknout v souvislosti s touto objednávkou.

B.        CENY A PLATBA

4.12     Není-li uvedeno jinak, ceny produktů uvedené v katalogu představují plnou maloobchodní cenu produktů v okamžiku zadání objednávky.  Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně a zahrnují DPH.

4.13     Vyhrazujeme si právo ceny kdykoli měnit podle našeho výhradního uvážení, avšak žádná změna cen produktů, které zvolíte před zadáním své objednávky, nebude součástí smlouvy mezi námi, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

4.14     Ceny nezahrnují náklady na dopravu, dodání ani žádné další poplatky a sazby, které jsou jasně uvedeny jako dodatečné poplatky k ceně během procesu objednávání a které se mohou lišit v závislosti na vámi zvoleném způsobu dodání.

4.15     Ceny můžeme čas od času snížit.  Další sleva vám může být poskytnuta v souladu s plánem Cesty k úspěchu společnosti Oriflame nebo jinými zásadami či komerčním programem.  S jakýmikoli dotazy ohledně výpočtu ceny se můžete kdykoli obrátit na Zákaznický servis na adrese info@oriflame.cz

4.16     Platby lze provádět debetní nebo kreditní kartou, bankovním převodem nebo jinými způsoby uvedenými v těchto podmínkách nebo jakýchkoli zásadách.  Přijímáme většinu hlavních platebních karet.

4.17     Pro účely inkasa plateb si vyhrazujeme právo spolupracovat s externím poskytovatelem služeb.  Od tohoto externího poskytovatele služeb můžete očekávat faktury a oznámení o platbě. Všechny faktury musí být zpravidla uhrazeny ve lhůtě uvedené na faktuře.  Za pozdní platbu může být účtován úrok z pozdních plateb, a to denně a za obvyklou úrokovou sazbu centrální banky, jakož i přiměřené náklady na vymáhání pohledávek.

4.18     Informace o platebních metodách, včetně případných odkladů plateb nebo úvěrových podmínek, jsou obsaženy v zásadách a postupech.  Máte-li zájem o další informace, kontaktujte Zákaznický servis na adrese info@oriflame.cz

4.19     Z důvodu bezpečnosti online plateb prováděných kartou jsou všechny platební údaje šifrovány.  Vzhledem k tomu, že společnost Oriflame spolupracuje s autorizovanými poskytovateli platebních služeb, je s údaji o kreditní kartě nakládáno řádně a v souladu s mezinárodními standardy bezpečnosti dat v oblasti platebních karet.

4.20     Pokud poskytneme možnost opakovaných plateb kartou, budete mít možnost si tuto praktickou platební metodu výslovně zvolit a přihlásit se k ní.  Veškeré další platby budou poté autorizovány na vaši platební kartu v okamžiku zadání objednávky a částka bude stržena z vaší platební karty v okamžiku, kdy společnost Oriflame odešle objednané produkty.  Možnost opakovaných plateb budete moci kdykoli zrušit tak, že přejdete na stránku svého profilu a kliknete na záložku platební karty.

4.21     Souhlasíte s přijímáním elektronických faktur. Na požádání můžete od společnosti Oriflame kdykoli obdržet tištěné faktury.

C.        DODÁNÍ A PŘEVOD RIZIKA

4.22     Objednané produkty mohou být dodávány pouze na území České republiky.

4.23     Místo dodání produktů bude takové, jaké jste zvolili ve své objednávce.

4.24     Vaši objednávku zpracujeme a doručíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů poté, co jsme vám objednávku potvrdili. Za zpožděné dodání způsobené okolnostmi mimo naši kontrolu neneseme odpovědnost.

4.25     Riziko ztráty produktů a vlastnické právo k produktům na vás přechází okamžikem dodání produktů.

4.26     Společnost Oriflame nenese odpovědnost za nedodání, nesprávné nebo opožděné dodání objednávky způsobené tím, že jste poskytli nesprávné nebo neúplné osobní údaje.

4.27     Vyhrazujeme si právo kdykoli jednostranně zrušit vámi zadanou objednávku, pokud budeme mít důvodné podezření, že porušujete některou z těchto podmínek.

D.        SHODA NAŠICH PRODUKTŮ

4.28     Ručíme za to, že produkty společnosti Oriflame jsou vyráběny v souladu se Směrnicí pro správnou výrobní praxi kosmetických výrobků EN ISO 22716: 2007 a Zásadami správné praxe společnosti Oriflame.

5.         PRÁVO NA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

5.1.      Striktně dodržujeme pravidla pro vracení produktů platná na daném území (další informace viz ustanovení 5.3).

5.2.      Aniž by tím bylo dotčeno vaše právo zrušit jakoukoli objednávku a vrátit produkt, měli byste po obdržení dodávky zkontrolovat její obsah a ujistit se, že neobsahuje produkty, které by mohly být poškozeny během přepravy. Vy nebo osoba, která produkty vaším jménem přebírá, musíte neprodleně informovat Zákaznický servis odesláním reklamace s popisem poškození/vady. Reklamaci můžete také zaslat e-mailem na adresu info@oriflame.cz.

5.3.      Práva na vrácení produktů a platby

5.3.1    Objednávku produktů můžete zrušit bez udání důvodu během období uvedeného níže v ustanovení 5.3 (ii). To znamená, že pokud během příslušného období změníte názor nebo se z jakéhokoli jiného důvodu rozhodnete, že si produkt nechcete nechat, můžete nás informovat o svém rozhodnutí zrušit objednávku a získat peníze zpět.

5.3.2   Objednávku můžete kdykoli zrušit, a to i poté, co jste obdrželi potvrzení objednávky e-mailem, nebo poté, co byla vaše objednávka ústně přijata Zákaznickým servisem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste produkt nebo poslední z produktů, pokud jste objednávali více než jeden, převzali do svého vlastnictví.

5.3.3    Chcete-li zrušit objednávku, kontaktujte prosím Zákaznický servis telefonicky na 228 884 777 nebo nám pošlete e-mail na adresu info@oriflame.cz nebo poštou na adresu Oriflame Cosmetics, Přemyslovská 2845, 130 00 Praha 3. O zrušení objednávky nás můžete informovat pomocí vzorového formuláře. Pokud vyplníte tento formulář online a odešlete jej prostřednictvím našich webových stránek, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí takového zrušení prostřednictvím trvalého média (např. e-mailem). Kopii oznámení o zrušení si můžete ponechat pro vlastní potřebu. Své právo na zrušení můžete uplatnit pouze před uplynutím lhůty pro zrušení. Pokud nám tedy zašlete oznámení o zrušení e-mailem nebo poštou, bude vaše zrušení účinné ode dne, kdy jste nám poslali e-mail nebo dopis. Pokud nám zrušení oznámíte telefonicky, bude toto zrušení účinné ode dne, kdy nám zatelefonujete.

5.3.4    Cena, kterou jste zaplatili za produkty, a veškeré příslušné poplatky, které jste zaplatili za dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste zvolili jiný způsob dodání, než je nejlevnější typ standardního dodání, které nabízíme), vám budou vráceny v plné výši. Z vrácené částky můžeme odečíst ztrátu na hodnotě dodaných produktů, pokud vznikla ztráta důsledkem vaší manipulace s nimi, která nebyla nezbytná. Za případné snížení hodnoty produktů odpovídáte pouze, pokud k němu došlo v důsledku toho, že s nimi bylo nakládáno jinak, než je nezbytné k určení povahy, vlastností a funkčnosti produktů. Částky, které vám budou vraceny, zpracujeme co nejdříve a v každém případě do (a) 14 kalendářních dnů po dni, kdy od vás obdržíme zpět všechny dodané produkty, nebo (b) (pokud je to dříve) 14 kalendářních dnů po dni, kdy poskytnete důkaz, že jste produkty vrátili, nebo (c) pokud nebyly dodány žádné produkty, 14 kalendářních dnů po dni, kdy jste nám dali oznámení o zrušení. Pokud jste nám produkty vrátili, protože byly vadné nebo neodpovídaly popisu, viz článek 5.3 (v).

5.3.5    Pokud jste nám vrátili produkty, protože jsou vadné nebo neodpovídají popisu, vrátíme vám v plné výši cenu vadného produktu, veškeré příslušné poplatky za dodání a veškeré přiměřené náklady, které jste vynaložili na to, abyste nám zboží vrátili.

5.3.6    Peníze vám můžeme vrátit na kreditní kartu, debetní kartu nebo jiným způsobem, který jste použili k platbě, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.

5.3.7    Pokud vám byly produkty dodány:

5.3.7.1 musíte nám vrátit produkty bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zrušíte objednávku/smlouvu. Lhůtu dodržíte, pokud odešlete produkty zpět před uplynutím 14 dnů;

5.3.7.2 pokud nejsou produkty vadné nebo se nejedná o případ, že by neodpovídaly popisu (v tomto případě viz článek 5.3 (v)), budete odpovídat za přímé náklady, které vzniknou, když nám je budete vracet; a

5.3.7.3 máte zákonnou povinnost udržovat produkty ve svém vlastnictví a po dobu, po kterou budou ve vašem vlastnictví, se o ně přiměřeně starat.

5.3.8    Podrobnosti o vašem zákonném právu na zrušení a vysvětlení, jak jej uplatnit, včetně navrhovaného Formuláře pro vrácení zboží, jsou uvedeny v dokumentech popsaných v ustanovení 4.5. Formulář pro vrácení zboží si můžete stáhnout také zde.

5.3.9    Naší zákonnou povinností je dodávat produkty, které jsou v souladu se smlouvou. Jako kupující budete mít vždy zákonná práva ve vztahu k produktům, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Tato zákonná práva nejsou dotčena zásadami vracení zboží v tomto ustanovení 5.3 nebo v těchto podmínkách. Poradenství ohledně vašich zákonných práv daném území vám poskytne Ministerstvo průmyslu a obchodu.

5.4            Dále ručíme za kvalitu každého produktu, který nese název Oriflame, a potvrzujeme, že tyto produkty jsou vyrobeny námi nebo pro nás a splňují nejvyšší standardy kvality. Jsme přesvědčeni, že naši zákazníci shledají naše produkty uspokojivými ve všech ohledech. Proto nabízíme další záruku Oriflame, která vám umožňuje výměnu jakéhokoli produktu, se kterým nejste zcela spokojeni, nebo vám bude za takovýto produkt vrácena plná částka. Vrácení částky je nutno uplatnit do 60 dnů od obdržení produktu. Tato záruka se nevztahuje na žádný produkt záměrně poškozený nebo zneužitý. Pokud není uvedeno jinak, vrácení zboží a peněz podle tohoto ustanovení se provádí v souladu s podmínkami předchozích odstavců tohoto ustanovení 5.

6.         POVINNOSTI BRAND PARTNERA ORIFLAME

6.1.      Brand Partneři nakupují a mohou používat nebo spotřebovávat produkty Oriflame nebo je prodávat svým jménem a na svůj vlastní účet. Pokud se rozhodnete obchodovat s produkty Oriflame, budete považováni za nezávislou osobu (OSVČ/živnostníka), a nikoli za zástupce nebo zaměstnance společnosti Oriflame, a jste povinni vždy jako nezávislá osoba vystupovat. Nejste oprávněni jednat ani vystupovat jako prostředník při uzavírání smluv mezi společností Oriflame a jinými Brand Partnery a třetími stranami. Rovněž nemáte žádné oprávnění nakupovat, prodávat nebo obecně uzavírat jakékoli smlouvy naším jménem nebo v našem zastoupení nebo jménem a v zastoupení jakékoli jiné společnosti ve skupině Oriflame. Berete na vědomí a přijímáte, že nejste „obchodním zástupcem“ ve smyslu platných zákonů na daném území a že po ukončení tohoto vztahu nemáte nárok na žádnou kompenzaci ani odškodné.

6.2.      Pokud se rozhodnete obchodovat s produkty Oriflame nebo provádět některou z činností v rámci plánu Cesty k úspěchu, zásad a postupů nebo komerčních programů, musíte pro sebe získat všechna povolení, licence a obecně provést veškeré registrace vyžadované zákony daného území, včetně jakékoli registrace ochrany údajů (viz ustanovení 6.6), registrace k daním a daňových prohlášení. Nesete výhradní odpovědnost za vykazování a platby veškerých daní, cel, příspěvků na sociální zabezpečení a poplatků vztahujících se na tyto činnosti. Nesete výhradní odpovědnost za zajištění toho, aby všechny aspekty vašeho používání osobních údajů vašich zákazníků byly ve všech ohledech v souladu s vnitrostátními zákony o ochraně údajů a soukromí (viz ustanovení 6.6 – 6.13).

6.3.      Vrácení a výměnu produktů, jak je popsáno v podmínkách, umožňujeme jak vašim zákazníkům, tak vám. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností informovat vaše zákazníky o jejich právu na vrácení produktů, přičemž veškeré produkty, které nám budete vracet, budete vracet v jejich zastoupení.

6.4.      Budete udržovat image a pověst společnosti Oriflame. Nesmíte činit žádná prohlášení ani provádět žádná opatření, které by mohly poškodit image společnosti Oriflame nebo produktů. Svoje podnikání budete provozovat zákonným a etickým způsobem a nebudete vznášet nepravdivá, zavádějící nebo přehnaná tvrzení o produktech nebo příležitosti výdělku u společnosti Oriflame.

6.5.      Berete na vědomí, že ochranné známky Oriflame, naše obchodní jméno a logo, naše online nástroje a naše databáze jsou majetkem společnosti Oriflame a zavazujete se, že je žádným způsobem neporušíte. Aby se předešlo pochybnostem, veškerá reputace jména Oriflame připadá společnosti Oriflame. Na naši žádost podepíšete takovou dokumentaci, kterou od vás k potvrzení této skutečnosti budeme přiměřeně požadovat.

6.6.      Brand Partner souhlasí a přijímá, že podmínky této dohody a v ní uvedený materiál, mimo jiné včetně plánu Cesty k úspěchu společnosti Oriflame, komerčních programů, zásad a postupů včetně komerčních programů, našich databází (včetně zejména jakékoli databáze obsahující osobní informace) a našich online nástrojů jsou chráněnými informacemi a jsou předmětem našich práv duševního vlastnictví. Brand Partner tyto podmínky ani jejich část nesmí používat jinak než v rámci činností schválených v této dohodě.

6.7.      V příslušných případech můžete mít nárok na výhody podle podmínek příslušného komerčního programu nebo zásad a postupů.

6.8.      Při prezentaci produktů Oriflame, obchodní příležitosti Oriflame nebo jakýchkoli propagačních nebo školicích materiálů pro jiné Brand Partnery, za které je účtován poplatek, budete přísně dodržovat pravidla chování a etický kodex.

Odpovědnost za ochranu údajů

6.9.      Jako Brand Partner můžete shromažďovat, zaznamenávat, ukládat, používat a aktualizovat osobní informace. Jako nezávislý správce těchto osobních informací zaručujete a souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné zákony o ochraně údajů a soukromí. Podle těchto zákonů se od vás může vyžadovat registrace u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se na vás nevztahuje výjimka, a musíte dodržovat zásady ochrany údajů. Je vaší odpovědností posoudit vaši potřebu registrace a v případě potřeby takovou registraci provést a dodržovat zásady ochrany údajů.

6.10.    Pokud si přejete sponzorovat zákazníka, aby se stal Brand Partnerem, můžete získat osobní informace přímo od zákazníka. Musíte dodržovat naše postupy pro sponzorství, které vám čas od času sdělíme, a zajistit, aby veškeré používání osobních informací bylo v souladu s platnými zákony.

6.11.    Přijmete zejména vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních informací před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, pozměněním, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, zejména pokud zpracování zahrnuje přenos dat prostřednictvím sítě, a před všemi ostatními nezákonnými formami zpracování. S přihlédnutím k současnému stavu a nákladům na jejich provedení musí tato opatření zajistit úroveň zabezpečení přiměřenou rizikům spojeným se zpracováním a povahou osobních informací, které mají být chráněny.

6.12.    Jakmile se dozvíte o jakémkoli porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zveřejnění osobních informací nebo k přístupu k nim, jste povinni společnost Oriflame okamžitě informovat zasláním e-mailu společnosti Oriflame na adresu privacy@oriflame.com s vysvětlením povahy incidentu a dotčených záznamů.

6.13.    Pokud kdykoli od zákazníka nebo jiné osoby, o které zpracováváte osobní informace, obdržíte žádost o uplatnění práv v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, této žádosti vyhovíte v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy a v souladu se zásadami, postupy nebo školeními, které vám čas od času poskytne společnost Oriflame.

6.14.    Osobní informace můžete zpracovávat pouze v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů poskytnutým zákazníkům a dalším Brand Partnerům Oriflame. Po ukončení vašeho vztahu se společností Oriflame se zaručujete a zavazujete, že bez zbytečného odkladu zničíte všechny osobní informace, které máte ve svém vlastnictví nebo pod svou kontrolou.

6.15.    Výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti za případné sankce, náklady, poplatky a obecně jakékoli výdaje, které vám mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli porušení příslušných zákonů o ochraně údajů a soukromí.

Marketingová a obchodní sdělení

6.16.    Zákazníků se musíte výslovně zeptat, zda si od vás přejí dostávat marketingová sdělení o produktech Oriflame, a před odesláním jakéhokoli takového sdělení musíte získat jejich souhlas. Musíte uchovávat záznam o marketingových preferencích každého příjemce vašich marketingových sdělení, který obsahuje záznam o datu, kdy byl souhlas poskytnut, a o dohodnutém jazyce. Jakékoli marketingové sdělení, které odešlete, musí informovat příjemce o jeho právu odhlásit se z příjmu budoucích sdělení a o tom, jak může toto právo uplatnit, a to včetně o možnosti informovat vás e-mailem o svém přání odhlásit se z odběru. Zavazujete se a zaručujete, že budete respektovat preference každého příjemce takovýchto sdělení.

6.17     Naše online nástroje vám mohou umožnit používat zákazníkovy osobní informace k zasílání marketingových a jiných obchodních sdělení za následujících podmínek:

6.17.1  musíte sponzorovat zákazníka, aby se stal Brand Partnerem, pokud není výslovně dohodnuto jinak;

6.17.2  marketingová a jiná obchodní sdělení se musí týkat pouze produktů Oriflame;

6.17.3  obchodní nebo marketingové sdělení musí být jako takové jasně identifikovatelné;

6.17.4  sdělení obsahuje vaše jméno a kontaktní údaje jako odesílatele obchodního sdělení a platnou e-mailovou adresu (nebo jiné prostředky, například odkaz pro odhlášení odběru), pomocí kterého vás mohou zákazníci kontaktovat, aby vám oznámili, že se rozhodli zrušit odběr dalších marketingových sdělení;

6.17.5  marketingová sdělení nesmějí být zasílána zákazníkům, kteří se odhlásili z jejich odběru;

6.17.6  propagační nabídky, jako jsou slevy, bonusy a dárky, pokud je to v souladu s platnými právními předpisy, musejí být jako takové jasně identifikovatelné a podmínky, které mají být splněny, aby na ně vznikl nárok, musí být snadno přístupné a musí být jasně a jednoznačně prezentovány; a

6.17.7  obsah těchto obchodních a marketingových sdělení je v souladu s těmito podmínkami a všemi příslušnými zákony týkajícími se obchodních sdělení.

6.18     Za žádných okolností není dovoleno zasílat marketingová nebo jiná obchodní sdělení jménem společnosti Oriflame nebo v jejím zastoupení.

7.         POVINNOSTI SPOLEČNOSTI ORIFLAME

7.1       Veškeré vámi objednané produkty dodáme podle dostupnosti.

7.2       Výslovně vylučujeme jakoukoli odpovědnost související s nedostatečným množstvím produktů nebo s tím, že produkty nejsou na skladě.

7.3       Za předpokladu, že dodržíte podmínky této smlouvy a své povinnosti podle zákonů daného území, obdržíte přímo od nás nebo od jiného subjektu Oriflame či externího poskytovatele veškeré výhody/platby, které vám náleží v souladu s aktuálně platným plánem Cesty k úspěchu společnosti Oriflame.

8.         UKONČENÍ

8.1       Vaše členství a dohodu s Brand Partnerem můžeme pro zjednodušení ukončit s 1měsíční výpovědní lhůtou nebo s okamžitou platností za kterékoli z následujících okolností:

8.1.1    pokud učiníte jakékoli prohlášení nebo poskytnete jakékoli osobní údaje, které jsou věcně nepřesné nebo nepravdivé;

8.1.2    pokud bude u jakéhokoli soudu podán návrh na vyhlášení vašeho úpadku nebo pokud nám nejste schopni splácet pohledávky v okamžiku, kdy nastane jejich splatnost;

8.1.3    pokud se dopustíte porušení některého z ustanovení dohody s Brand Partnerem, které není možné napravit, nebo v případě porušení některého z ustanovení etického kodexu a pravidel chování;

8.1.4    pokud se dopustíte porušení některého z ustanovení dohody s Brand Partnerem, včetně dokumentů, na které se zde odkazuje, a v případě porušení, které je možné napravit, toto porušení nenapravíte do 14 dnů ode dne, kdy od nás dostanete písemné upozornění.

8.2       Pokud dojde k ukončení vašeho členství a Brand partnerské smlouvy za jakýchkoli okolností uvedených v tomto článku 8, nebudete zaregistrováni jako zákazníci.

 

 

 

9.         ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

9.1.      Postup řešení stížností společnosti Oriflame je popsán v pravidlech chování.

9.2       Stížnost, dotaz nebo žádost můžete kdykoli podat na Zákaznickém servisu Oriflame na adrese info@oriflame.cz nebo nám můžete zavolat na 228 884 777. Pokud nejste spokojeni s odpovědí Zákaznického servisu Oriflame, můžete kontaktovat správce kodexu Asociace osobního prodeje.

10.       KODEX CHOVÁNÍ

Společnost Oriflame striktně dodržuje kodex chování Asociace osobního prodeje, Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) a Světové federace asociací přímého prodeje (World Federation of Direct Selling Associations – WFDSA) (Etický kodex WFDSA pro přímý prodej).  Společnost Oriflame vyžaduje, aby její Brand Partneři přísně dodržovali tyto kodexy, jak jsou dále začleněny do etického kodexu a pravidel chování společnosti Oriflame.  Kopie těchto dokumentů můžete také získat od Zákaznického servisu na adrese info@oriflame.cz

11.       CHYBY A OPRAVY

I když vynakládáme přiměřené úsilí, abychom na tuto webovou stránku vkládali přesné a aktuální informace, nezaručujeme ani neprohlašujeme, že tyto webové stránky budou bez chyb. Chyby při zadávání dat nebo jiné technické problémy mohou někdy vést k zobrazení nepřesných informací. Vyhrazujeme si právo opravit veškeré nepřesnosti nebo typografické chyby na našich stránkách, včetně cen a dostupnosti produktů a služeb, přičemž za takové chyby neneseme žádnou odpovědnost. Můžeme také kdykoli provést vylepšení nebo změny prvků, funkcí nebo obsahu stránek. Pokud uvidíte jakékoli informace nebo popis, které považujete za nesprávné, kontaktujte prosím Zákaznický servis.

12.       ODKAZY A ONLINOVÉ NÁSTROJE

12.1     Můžeme poskytnout odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran. Skutečnost, že takovéto odkazy poskytujeme, neznamená, že schvalujeme jakýchkoli informace, produkty nebo služby, k nimž se prostřednictvím takového odkazu dostanete. Nezodpovídáme za obsah ani funkčnost jakékoli části internetu, včetně jiných webových stránek, na které mohou tyto stránky odkazovat nebo na které lze z těchto stránek přistupovat. V případě, že na webových stránkách, na něž tyto stránky odkazují, naleznete jakékoli chyby nebo nevhodný materiál, informujte nás prosím.

12.2     Během svého členství můžete mít nárok na účast v referenčních kampaních pomocí jednoho nebo více online nástrojů, systémů nebo softwaru (“Online nástroje“). Je vám udělena nevýhradní, nepřenosná a omezená licence k používání těchto online nástrojů v souvislosti s vaším členstvím. Účast v referenční kampani, včetně jakýchkoli výhod z ní získaných, je podmíněna tím, že budete dodržovat tuto dohodu s Brand Partnerem a veškeré platné zásady a postupy. Oriflame nezaručuje dostupnost nebo přesnost online nástrojů používaných v souvislosti s referenčními kampaněmi. Oriflame si vyhrazuje právo bez upozornění automaticky aktualizovat, upgradovat, všeobecně měnit nebo rušit jakoukoli referenční kampaň a/nebo kterýkoli z online nástrojů.

13.       OBECNÁ USTANOVENÍ

13.1.    Vaše dohoda s Brand Partnerem včetně těchto podmínek se řídí právními předpisy České republiky a případné spory vyplývající z vaší dohody s Brand Partnerem a těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi rozhodují výhradně příslušné soudy České republiky. Soudy České republiky budou mít nevýhradní soudní pravomoc.

13.2.    Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývající části podmínek.

13.3.    Pokud společnost Oriflame nebude vymáhat některá z ustanoveních v tomto dokumentu, nebude to považováno za zřeknutí se jejich vymahatelnosti.

13.4.    Jako nezávislý Brand Partner berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si vyhrazujeme právo jednostranně revidovat upravit nebo pozměnit vaši dohodu s Brand Partnerem – včetně těchto podmínek, plánu Cesty k úspěchu (včetně etického kodexu a pravidel chování), jakož i jakýchkoli našich komerčních programů a zásad a postupů. Dodatky k vaší dohodě s Brand Partnerem mohou vyplývat z(e) (i) úprav vyžadovaných tržními podmínkami; (ii) změny platných zákonů a předpisů; (iii) změny kompenzačních plánů společnosti Oriflame; (iv) reorganizace obchodní a prodejní struktury společnosti Oriflame; (v) změny registračního procesu a registračních požadavků; (vi) změny jakéhokoli kodexu a pravidel poskytnutých sdruženími pro přímý prodej, které společnost Oriflame dodržuje; a (vii) jakýchkoliv dalších změn ovlivňujících obchodní model společnosti Oriflame. Jakékoli revize, úpravy nebo pozměnění těchto podmínek budou zveřejněny na našem webu a/nebo řádně oznámeny na váš registrovaný e-mail a nabydou účinnosti k datu uvedenému v tomto zveřejnění/oznámení, nikdy však dříve než za 30 dní. Vaší povinností je být průběžně s takovýmito změnami obeznámeni.

13.5     Veškeré změny dohody s Brand Partnerem, které jsou uvedeny v bodu 13.4, musíte přijmout jako podmínku pro to, abyste mohli pokračovat jako Brand Partner, včetně budoucího používání stránek a objednávání produktů na nich uvedených. Můžeme vyžadovat váš výslovný souhlas, jinak budeme mít za to, že jste změny přijali, pokud budete pokračovat v objednávání produktů i po jejich zavedení. V případě, že změny nepřijmete do 2 měsíců po jejich zavedení, bude vaše dohoda s Brand Partnerem okamžitě ukončena. Souhlasíte s tím, že tato lhůta je dostatečná, a výslovně se zříkáte nároku na jakoukoli kompenzaci za takové ukončení.

13.6     Společnost Oriflame může postoupit nebo převést tuto dohodu nebo její část na jakoukoli společnost skupiny Oriflame.

13.7.    Můžeme vám zasílat upozornění, oznámení, e-maily, reklamní zásilky a obecně s vámi komunikovat. Své preference pro marketingová sdělení od nás můžete kdykoli aktualizovat po přihlášení do svého uživatelského nastavení. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že vám bude společnost Oriflame zasílat jakékoli další informace/sdělení týkající se vaší smlouvy nebo vašich objednávek na trvanlivém médiu jiném než papír (tj. e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem adresovaným vám osobně, který vám umožní ukládat informace tak, aby byly přístupné pro budoucí použití po dostatečně dlouhou dobu, a který vám také umožní reprodukovat tyto informace beze změny).

13.8.    Jakákoli výpověď podaná podle této dohody, která je podána expresní poštovní službou s potvrzením o doručení nebo poštou první třídy na adresu strany uvedenou v této dohodě nebo na jinou adresu, kterou může jedna strana druhé čas od času písemně sdělit, bude mít za následek, že výpovědní doba začne běžet (i) v případě dodání expresní poštovní službou s potvrzením o doručení ode dne následujícího po odeslání takové výpovědi, a (ii) v případě odeslání poštou první třídy od druhého pracovního dne po odeslání takové výpovědi. Pokud je výpověď podána jiným způsobem, začne výpovědní lhůta běžet dnem skutečného přijetí výpovědi.

13.9.    Podmínky v tomto dokumentu mají přednost před ostatními zde uvedenými dokumenty.

14.       OCHRANA SOUKROMÍ

14.1     Informace o tom, jak zpracováváme vaše údaje, naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Oriflame.

14.2.    Zavazujeme se zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a držet je v bezpečí (ačkoli si vyhrazujeme právo tyto informace zveřejnit za níže uvedených okolností). Budeme je uchovávat na zabezpečeném serveru a budeme plně dodržovat všechny aktuálně platné právní předpisy o ochraně údajů a spotřebitele.

14.3     Další relevantní informace o společnosti Oriflame Czech Republic spol. s r.o. jsou uvedeny níže.

Název: Oriflame Czech Republic spol. s r.o.

Adresa: Přemyslovská 2845, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Kontaktní údaje: Telefon: 228 884 777 e-mail: info@oriflame.cz

Obchodní rejstřík nebo jiný veřejný registr

Český statistický úřad IČ 18627722

DIČ DPH: CZ18627722 

15.       KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně vaší dohody s Brand Partnerem včetně těchto podmínek, pošlete nám prosím e-mail na adresu info@oriflame.cz nebo nám zavolejte na číslo 228 884 777. Vyvineme veškeré přiměřené úsilí, abychom vaše pochybnosti vyřešili a odstranili jakékoli problémy, na které nás upozorníte.

Naposledy aktualizováno: 18.12.2023