SMLUVNÍ PODMÍNKY ORIFLAME LIVE STREAMING CHAT

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí, když se připojíte k chatu živého vysílání Oriflame (dále jen „Vysílání“), který poskytuje ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., V olšinách 16/82, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha, IČO 18627722 („Oriflame“).

1. Definice
„Divák“
nebo „vy“ znamená jakoukoli osobu, která se připojí a používá Chat.
„Obsah“
znamená všechny údaje a informace, které jako divák nahrajete, zveřejníte a přenesete prostřednictvím chatu.
„Relace“
znamená časové období, po které budete mít jako Divák přístup k živému vysílání chatu.

2. Chat
Oriflame uděluje divákovi nevýhradní, nepřenosnou, pouze pro osobní použití, omezenou, odvolatelnou licenci koncového uživatele k připojení a používání chatu.

Používání chatu je na výhradní riziko diváka a chat je poskytován „tak jak je“ a „jak je dostupný“.

Oriflame nezaručuje, že (i) chat bude splňovat vaše požadavky nebo očekávání, (ii) chat bude doručován nepřerušovaně, včas, bezpečně nebo bezvadně, (iii) výsledky, které lze získat použitím Chat budou přesné nebo spolehlivé, (iv) jakékoli chyby v chatě budou opraveny.

Oriflame může zastavit, odstranit, upravit nebo přidat funkce do Chatu (nebo funkcí v rámci Chatu) dle vlastního uvážení Oriflame. Všechny nové, změněné nebo odstraněné funkce podléhají Podmínkám.

3. Divácké povinnosti

Divák je zodpovědný za používání Chatu v souladu s těmito Podmínkami.

Chat je otevřen pro všechny účastníky chatu, což znamená, že všichni účastníci uvidí vaše jméno chatu a komentáře.

Musíte se zdržet jakýchkoli komentářů, které mohou představovat obtěžování, pomluvy, zneužívání, vyhrožování, rasismus, sexismus, nebo komentářů, které podněcují nebo podporují činnosti, které mohou být nezákonné.

Reklama je zakázána včetně reklamy pro jiné chaty, blogy nebo jakákoli sociální média.

Jste výhradně zodpovědná/ý za komentáře, které uveřejníte, a souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte za jakékoli náklady, ztráty, škody a/nebo nároky třetích stran včetně škod za porušení autorských práv, které nám vzniknou v důsledku vašich komentářů. Vyhrazujeme si právo převzít výhradní kontrolu nad obhajobou a urovnáním jakéhokoli nároku, žaloby, žaloby nebo jednání třetí strany, za které jste povinna/ý nás odškodnit. Při takové obraně a urovnání s námi budete spolupracovat.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že kdykoli a aniž bychom vás o tom předem informovali, můžeme vymazat vaše komentáře a/nebo vám zakázat účast na chatu, pokud podle vlastního uvážení rozhodneme, že (i) porušujete tato pravidla nebo ( ii) jakýmkoli způsobem vaše komentáře mít negativní vliv na Chat.

Chat nesmíte používat žádným způsobem, který způsobí nebo pravděpodobně způsobí přerušení, poškození nebo zhoršení chatu nebo přístupu k němu. Berete na vědomí, že jste zodpovědní za veškerou elektronickou komunikaci a obsah odeslaný z vašeho počítače nebo mobilního zařízení a musíte chat používat pouze pro zákonné účely.

Souhlasíte s tím, že nám poskytnete:

Oriflame si vyhrazuje právo okamžitě omezit přístup k chatu každému divákovi, který poruší kterékoli ustanovení těchto podmínek.


Čas od času mohou být tyto podmínky změněny. Proto je nezapomeňte navštívit vždy předtím, než se připojíte k chatu.

4. Oriflame, rozhodné právo a spory

Tyto Podmínky se řídí, vykládají a uplatňují v souladu se zákony na území Oriflame.