REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") a veškeré dokumenty, na které se v nich odkazuje, představují po jejich přijetí závaznou smlouvu (dále jen "smlouva") mezi ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. se sídlem na adrese Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ 18627722 a daňovým identifikačním číslem CZ18627722. ("Oriflame", "my", "nás", "naše") a vy ("vy", "zákazník").

Podmínky stanovují právní podmínky, kterými se řídí vaše používání této prodejní platformy Oriflame https://cz.oriflame.com/ (dále jen "Stránky") pro váš nákup Výrobků v Czech Republic (dále jen "Území") a nahrazují veškeré předchozí dohody, prohlášení nebo závazky. Tyto Podmínky jsme zveřejnili na našich webových stránkách, které jsou vám k dispozici, a proto vám doporučujeme, abyste si je vytiskli nebo uložili a uschovali kopii těchto Podmínek a všech ostatních dokumentů tvořících Smlouvu.

 1. ZPŮSOBILOST

  1.1.      Výrobky, které prodáváme na Stránkách, nejsou určeny k nákupu nezletilými. Osoby mladší 18 let mohou na Stránky přistupovat pouze pod dohledem a se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

  1.2.      Rovněž prohlašujete a zaručujete, že jste plně způsobilí a kompetentní uzavřít podmínky, závazky, prohlášení a záruky uvedené v těchto Podmínkách a že budete tyto Podmínky dodržovat a plnit.

  1.3.      Prohlašujete a zaručujete, že můžete provádět platby kreditní kartou nebo jinou platební metodou povolenou na stránkách.

 2. VÁŠ ÚČET

  Pokud se u nás zaregistrujete prostřednictvím těchto stránek ("Zákazníci"), jste zodpovědní za výběr bezpečného hesla, které musí obsahovat alespoň 6 znaků, za zachování důvěrnosti vašeho účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači nebo zařízení a souhlasíte s tím, že přijmete zodpovědnost za všechny činnosti, ke kterým dojde při použití vašeho účtu nebo hesla. Vyhrazujeme si právo odmítnout službu, zrušit účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky podle vlastního uvážení.

 3. PRODUKTY

 

"Výrobky Oriflame" nebo "Výrobky" jsou kosmetika a související doplňky, jakož i některé potraviny a doplňky stravy nabízené k prodeji pod ochrannými známkami Oriflame. Veškeré Výrobky, ceny, nabídky a akce uvedené na Stránkách jsou platné a závazné pouze v uvedeném období, nebo pokud není období uvedeno, v době vašeho prohlížení. Podrobnosti o výrobcích na Stránkách obsahují popisy hlavních vlastností Výrobků.

Obrázky výrobků v našem katalogu nebo na našich webových stránkách jsou pouze ilustrativní: tvar, barva a velikost výrobků, které vám budou dodány, se mohou lišit od příkladů uvedených v našem katalogu nebo na našich webových stránkách a tyto odchylky nepředstavují vadu výrobku.

4.         ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY

4.1.      Objednávky na Stránkách můžete zadávat výběrem Produktů, které si přejete zakoupit. Podání objednávky je považováno za nabídku, kterou jste nám učinili ke koupi vybraných Výrobků.

4.2.      Objednávka je považována za zadanou, jakmile jsou provedeny následující kroky:

4.2.1            vybrali jste si Produkty, které si přejete zakoupit, pomocí možnosti "přidat do nákupního košíku"; můžete kdykoli zkontrolovat a upravit obsah nákupního košíku změnou množství Produktů, odstraněním Produktů nebo odstraněním celého obsahu nákupního košíku;

4.2.2            výslovně jste přijali tyto podmínky;

4.2.3            poskytli jste osobní údaje nezbytné pro přijetí, zpracování a vyřízení vaší objednávky, včetně správy vašeho zákaznického účtu, a

4.2.4            zvolili jste si preferovaný způsob doručení a platby.

4.3.      Jakmile je vaše online objednávka zadána, nelze ji prostřednictvím stránek změnit; musíte kontaktovat zákaznický servis na adrese info@oriflame.cz nebo na telefonním čísle naší asistenční služby 228 884 777 - od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pokud si přejete zrušit svou objednávku, viz bod 9.

4.4.      Po přijetí objednávky vám e-mailem zašleme potvrzení objednávky, čímž vznikne kupní smlouva. Vaši objednávku můžeme odmítnout přijmout bez udání důvodu. Vrátíme vám v plné výši všechny platby, které jste již uhradili.

4.5.      Kromě potvrzení objednávky obdržíte podrobnosti o svých výrobcích, které vám byly zaslány, a všechny další potřebné informace.

4.6.      Pokud objednáváte online, vezměte prosím na vědomí následující informace:

4.6.1    tyto Podmínky spolu s naším potvrzením vaší objednávky tvoří smlouvu mezi vámi a Oriflame o prodeji a koupi Výrobků (které doporučujeme uložit nebo vytisknout) nebo jak vám můžeme sdělit jinými komunikačními prostředky;

4.6.2    smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce, nikoli v jiných jazycích, a

4.6.3    Oriflame se hlásí ke kodexům chování uvedeným v bodě 18.3 Podmínek.

4.7.      Dokončené a zaplacené objednávky nelze zrušit, s výjimkou případů popsaných v bodech 8 a 9.

4.8.      Objednávky lze zadávat kdykoli během dne s výjimkou určité omezené nedostupnosti při aktualizaci stránek.

4.9       Ne všechny produkty budou k dispozici vždy. Pokud některý Výrobek není v době podání objednávky skladem, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o tom informovali před dokončením objednávky, abyste ji mohli změnit nebo od ní upustit.

4.10     Stránky mohou být občas a po omezenou dobu nedostupné z důvodu údržby nebo z různých technických důvodů. Oriflame nenese odpovědnost za takovou nedostupnost a odmítá jakékoli nároky Zákazníků nebo jiných návštěvníků v této souvislosti. Dostupnost produktů a služeb popsaných na Stránkách a popis těchto produktů a služeb se může lišit v závislosti na místě a čase.

5.         CENY A PLATBY

5.1       Není-li uvedeno jinak, ceny Výrobků zobrazené na Stránkách představují plnou maloobchodní cenu Výrobků v okamžiku podání objednávky.  Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně a zahrnují DPH.

5.2       Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit ceny podle vlastního uvážení, ale jakákoli změna cen produktů, které jste si vybrali před odesláním objednávky, nebude součástí smlouvy mezi námi, pokud se na tom vy a my výslovně nedohodneme.

5.3       Ceny nezahrnují náklady na dopravu, doručení a jakékoli další poplatky a platby, které jsou v průběhu objednávání jasně uvedeny jako příplatky k ceně a které se mohou lišit v závislosti na vámi zvoleném způsobu doručení.

5.4       Pokud vlastníte speciální akční kupón a aktivovali jste jej zadáním jeho kódu, jak je uvedeno na Stránkách, odečteme jeho hodnotu od ceny.

5.5       Platby lze provádět bankovními kartami nebo jinými způsoby uvedenými v těchto podmínkách.  Akceptována je většina hlavních platebních bankovních karet.

5.6       Pro účely inkasa plateb si vyhrazujeme právo spolupracovat s poskytovatelem služeb třetí strany.  Můžete očekávat, že od tohoto externího poskytovatele služeb obdržíte faktury a sdělení o platbě. Všechny faktury musí být zpravidla uhrazeny ve lhůtě uvedené na faktuře.  Při opožděných platbách mohou být účtovány úroky z prodlení ve výši platné úrokové sazby centrální banky a přiměřené náklady na vymáhání pohledávek podle platných Zásad.

5.7       V zájmu bezpečnosti online plateb kartou jsou všechny platební údaje šifrovány.  Vzhledem k tomu, že Oriflame spolupracuje s autorizovanými poskytovateli platebních služeb, je s informacemi o platebních kartách nakládáno řádně a v souladu s mezinárodními standardy bezpečnosti dat v odvětví platebních karet.

5.8       Pokud poskytujeme možnost opakovaných plateb kartou, budete mít možnost výslovně zvolit a přihlásit se k tomuto pohodlnému způsobu platby.  Veškeré další platby pak budou autorizovány oproti vaší platební kartě v okamžiku zadání objednávky a částka bude z vaší platební karty stržena v okamžiku, kdy Oriflame objednané produkty odešle.  Od opakované platby budete moci kdykoli odstoupit tak, že přejdete na stránku svého profilu a kliknete na záložku platební karty.

5.9       Souhlasíte se zasíláním elektronických faktur.

6.         DODÁNÍ A PŘEVOD RIZIKA

6.1       Objednané produkty lze dodat pouze na území České republiky.

6.2       Místo dodání Výrobků bude takové, jaké jste si zvolili ve své objednávce. V případě zásilek s nadměrnou hmotností vás logistická společnost e-mailem nebo SMS zprávou informuje o adrese místa vyzvednutí, kam bude zásilka doručena.

6.3       Vaši objednávku zpracujeme a doručíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od potvrzení objednávky. Neodpovídáme za zpoždění v dodání způsobené okolnostmi, které nemůžeme ovlivnit.

6.4       Riziko ztráty Výrobků a vlastnické právo k Výrobkům přechází na vás okamžikem doručení Výrobků.

6.5       Oriflame neodpovídá za nedodání, chybné nebo opožděné dodání objednávky způsobené tím, že jste uvedli nesprávné nebo neúplné údaje.

6.6       Vyhrazujeme si právo kdykoli jednostranně zrušit vámi zadanou objednávku, pokud máme důvodné podezření, že porušujete některou z podmínek.

7.         SHODA NAŠICH VÝROBKŮ

Zaručujeme, že kosmetické výrobky Oriflame jsou vyráběny v souladu se Směrnicí pro správnou výrobní praxi pro kosmetické výrobky EN ISO 22716:2007 a Kodexem praxe Oriflame.

8.         PRÁVO NA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

8.1.      Přísně dodržujeme pravidla pro vracení výrobků platná na území (další informace viz bod 9).

8.2.      Aniž je dotčeno vaše právo zrušit objednávku a vrátit výrobek, měli byste po obdržení zásilky zkontrolovat její obsah, abyste se ujistili, že neobsahuje žádné výrobky, které mohly být poškozeny během přepravy. Vy nebo osoba, která vaším jménem Výrobky přebírá, musíte neprodleně informovat zákaznický servis podáním reklamace a popsáním poškození/vad. Reklamaci můžete také zaslat e-mailem na adresu infocz@oriflame.com nebo info@oriflame.cz

9.         PRÁVA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ A VRÁCENÍ PENĚZ

 

9.1       Objednávku výrobku (výrobků) můžete zrušit bez udání důvodu během období uvedeného níže v bodě 9.2. To znamená, že pokud si během příslušného období objednávku rozmyslíte nebo se z jakéhokoli jiného důvodu rozhodnete, že si výrobek nechcete ponechat, můžete nám své rozhodnutí zrušit objednávku oznámit a získat zpět peníze.

9.2       Objednávku můžete zrušit kdykoli i po obdržení potvrzení objednávky e-mailem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste fyzicky obdrželi výrobek nebo poslední z výrobků, pokud jste jich objednali více.

9.3       Chcete-li zrušit objednávku, obraťte se na zákaznický servis e-mailem na adresu infocz@oriflame.com  nebo info@oriflame.cz nebo poštou na adresu Oriflame Cosmetics, ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. (Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3). K oznámení o zrušení objednávky můžete použít vzorový formulář. Pokud tento formulář vyplníte online a odešlete jej prostřednictvím našich webových stránek, neprodleně vám na trvalém nosiči (např. e-mailem) sdělíme potvrzení o přijetí takového zrušení. Kopii oznámení o zrušení si můžete ponechat pro vlastní potřebu. Stačí, když své právo na zrušení uplatníte před uplynutím lhůty pro zrušení. Pokud nám tedy zašlete oznámení o zrušení e-mailem nebo poštou, pak je vaše zrušení účinné ode dne, kdy jste nám e-mail odeslali nebo dopis zaslali.

9.4       Obdržíte zpět plnou cenu, kterou jste zaplatili za Výrobky, a všechny příslušné poplatky za doručení, které jste zaplatili (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou, pokud jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme). Od vrácené částky můžeme odečíst ztrátu hodnoty dodaných Výrobků, pokud k ní došlo v důsledku zbytečné manipulace z vaší strany. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty Výrobků v důsledku jiného zacházení, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobků. Vrácení peněz, které vám náleží, provedeme co nejdříve a v každém případě do (a) 14 kalendářních dnů ode dne, kdy od vás obdržíme zpět veškeré dodané Výrobky, nebo (b) (pokud nastane dříve) do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy nám poskytnete důkaz o tom, že jste Výrobky vrátili, nebo (c) pokud nebyly dodány žádné Výrobky, do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste nám oznámili zrušení smlouvy, jak je popsáno v bodě 9.3, s výhradou ustanovení bodu 9.8. Pokud jste nám Výrobky vrátili, protože byly vadné nebo nesprávně popsané, viz bod 9.5.

9.5       Pokud jste nám vrátili Výrobky z důvodu jejich vady nebo nesprávného popisu, vrátíme vám cenu vadného Výrobku v plné výši, veškeré příslušné poplatky za doručení a veškeré přiměřené náklady, které vám vzniknou v souvislosti s vrácením výrobku k nám.

9.6       Můžeme vám vrátit peníze na kreditní kartu, debetní kartu nebo jiný prostředek, který jste použili k platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s něčím jiným; v žádném případě vám v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.

9.7       Vezměte prosím na vědomí, že některé výrobky jsou dodávány zapečetěné ze zdravotních nebo hygienických důvodů a že nemůžete zrušit objednávku a vrátit tyto výrobky, pokud byly po dodání rozpečetěny. Tyto výrobky jsou na stránkách náležitě označeny.

9.8       Pokud vám byly Produkty dodány:

9.8.1    musíte nám Výrobky vrátit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste zrušili objednávku/smlouvu. Lhůta je dodržena, pokud Výrobky odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů;

9.8.2    pokud nejsou Výrobky vadné nebo nesprávně popsané (v takovém případě viz bod 9.5), nesete přímé náklady na vrácení Výrobků k nám; a

9.8.3    máte zákonnou povinnost uchovávat Výrobky ve svém držení a v době, kdy jsou ve vašem držení, o ně přiměřeně pečovat.

9.9       Podrobnosti o vašem zákonném právu na odstoupení od smlouvy a vysvětlení, jak jej uplatnit, včetně navrhovaného formuláře pro vrácení, jsou uvedeny v dokumentech popsaných v bodě 4.5. Formulář pro vrácení zboží si můžete stáhnout také zde.

9.10     Máme zákonnou povinnost dodávat výrobky, které jsou v souladu se smlouvou. Jako spotřebitel máte vždy zákonná práva v souvislosti s Výrobky, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Tato zákonná práva nejsou dotčena pravidly pro vrácení zboží uvedenými v tomto bodě 5.9 ani těmito Podmínkami. Poradenství o vašich zákonných právech na území České republiky vám poskytne Česká obchodní inspekce (ČOI).

9.11     Dále ručíme za kvalitu všech výrobků, které nesou název Oriflame, a potvrzujeme, že jsou vyráběny námi nebo pro nás a splňují nejvyšší standardy kvality. Jsme přesvědčeni, že naši zákazníci budou s našimi Výrobky ve všech ohledech spokojeni. Proto nabízíme další záruku Oriflame, která umožňuje výměnu nebo vrácení peněz za jakýkoli Výrobek, se kterým nejste zcela spokojeni. Vrácení peněz je třeba uplatnit do 30 dnů od převzetí Výrobku. Tato záruka se nevztahuje na záměrně poškozený nebo nesprávně použitý Výrobek. Není-li sděleno jinak, vrácení a refundace podle tohoto článku se provádí v souladu s podmínkami uvedenými v předchozích odstavcích tohoto článku 9. Touto zárukou nejsou dotčena vaše zákonná práva.

10.       OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA SOUKROMÍ

10.1.    Pokud na Stránkách poskytnete informace, souhlasíte s tím, že na požádání poskytnete přesné, aktuální a úplné informace o své osobě, a souhlasíte s tím, že tyto informace budete podle potřeby aktualizovat ("Osobní údaje"). Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím Stránek, budeme používat a uchovávat v souladu s platnými právními předpisy a Oznámením Oriflame o ochraně osobních údajů.

10.2     Do Oriflame Beauty Community můžete pozvat další osoby, a když se připojí (jako zákazníci nebo brand partneři značky), budete mít jako nezávislý správce údajů přístup k jejich osobním údajům pro účely související s vaším a jejich členstvím v Beauty Community nebo s jejich souhlasem pro účely e-marketingu. Jako nezávislý správce těchto Osobních údajů:

10.2.1  zaručujete a souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony o ochraně osobních údajů a soukromí;

10.2.2  přijmete zejména vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, zejména pokud zpracování zahrnuje přenos údajů po síti, a před všemi dalšími nezákonnými formami zpracování.  S ohledem na stav techniky a náklady na jejich provedení musí tato opatření zajistit úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům, která zpracování představuje, a povaze osobních údajů, které mají být chráněny;

     10.2.3  jste povinni neprodleně informovat společnost Oriflame o jakémkoli porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům, a to zasláním e-mailu společnosti Oriflame na adresu privacy@oriflame.com a vysvětlením povahy incidentu a dotčených záznamů;

     10.2.4  pokud kdykoli obdržíte žádost o uplatnění práv v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů od osoby, o níž zpracováváte osobní údaje, vyhovíte takové žádosti v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy a v souladu se zásadami, postupy nebo školením, které vám Oriflame čas od času poskytne;

     10.2.    Osobní údaje můžete zpracovávat pouze v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů, které bylo poskytnuto Zákazníkům a/nebo Brand Partnerům Oriflame. Po ukončení vašeho vztahu s Oriflame zaručujete a souhlasíte s tím, že bez zbytečného odkladu zničíte všechny Osobní údaje, které máte v držení nebo pod kontrolou.

10.3.    Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za jakékoli sankce, náklady, poplatky a obecně jakékoli výdaje, které vám mohou vzniknout v důsledku porušení platných zákonů o ochraně osobních údajů a soukromí. 

11.       Zákazníci

11.1.    Jako Zákazník se můžete zaregistrovat vytvořením účtu na stránkách Oriflame. Jako Zákazník budete mít nárok pouze na výhody Programu odměn pro zákazníky. Zákazníci stejně jako maloobchodní zákazníci nemají žádná práva na účast v jakémkoli plánu odměn, které jsou určeny výhradně pro Brand Partnery Oriflame, a tudíž nesmíte prodávat naši obchodní příležitost ani žádnou výhodu určenou výhradně pro Brand Partnery Oriflame.

11.2     Oriflame neposkytuje žádnou záruku ohledně dostupnosti nebo provozuschopnosti jakýchkoli Programů pro Zákazníky, ani že přinesou Zákazníkům určitou úroveň příjmů nebo jiných výhod. Oriflame si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit jakékoli Programy pro Zákazníky, včetně odstranění, pozastavení nebo změny jakýchkoli výhod nebo jakéhokoli programu, nebo přidávat nové výhody nebo nové programy kdykoli a podle vlastního uvážení. Jakákoli revize, změna nebo doplnění jakéhokoli Programu pro zákazníky bude zveřejněna na našich webových stránkách  a/nebo řádně oznámena vašim registrovaným uživatelům. e-mailu a vstoupí v platnost dnem uvedeným v takovém zveřejnění a/nebo oznámení, nikdy však ne dříve než za 30 dní. Jste zodpovědní za to, abyste se s takovými změnami průběžně seznamovali. Jakékoli takové změny programu odměn pro zákazníky a jakéhokoli jiného programu pro zákazníky musíte přijmout jako podmínku pro to, abyste mohli nadále zůstat registrovaným zákazníkem, včetně budoucího používání stránek a objednávání produktů na nich. Můžeme vyžadovat váš výslovný souhlas, jinak budeme mít za to, že jste změny přijali, pokud budete pokračovat v objednávání Výrobků po provedení změn.

11.3     Upozorňujeme vás, že Brand Partneři a Zákazníci jsou nezávislými dodavateli, nikoli zaměstnanci, zástupci nebo reprezentanty Oriflame a nejsou v žádném případě oprávněni jednat naším jménem. Jakýkoli jiný Vámi přivedený registrovaný i neregistrovaný zákazník bude nakupovat u Oriflame za ceny zveřejněné Oriflame; výrobky si bude vybírat sám a objednávky bude zadávat přímo, nikoli prostřednictvím Vás. Nejste oprávněni vyjednávat ani vystupovat jako zprostředkovatel při uzavírání smluv mezi Oriflame a Vámi představenými Zákazníky. Rovněž nemáte žádné oprávnění nakupovat, prodávat nebo obecně uzavírat jakékoli smlouvy naším jménem nebo naším jménem nebo jménem a na účet jakékoli jiné společnosti ze skupiny Oriflame. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejste "obchodním zástupcem" ve smyslu platných zákonů České republiky a nemáte nárok na jakoukoli náhradu nebo odškodnění po ukončení vašeho vztahu s Oriflame.

11.4     Brand Partneři jsou vázáni naším etickým kodexem a pravidly chování. Doporučujeme vám, abyste náš zákaznický servis informovali o jakémkoli neférovém, agresivním nebo jinak nevhodném chování Brand Partnera. Jako Zákazníci jste povinni dodržovat platné chování podle Etického kodexu a Pravidel chování Brand Partnera, když představujete jakéhokoli zákazníka Oriflame.

11.5     Můžete se kdykoli zaregistrovat jako Brand Partner Oriflame. Po vaší registraci jako Brand Partner Oriflame vaše registrace jako Zákazníka automaticky zanikne. Doplňující informace o pravidlech pro změnu členství ze Zákazníka na Brand Partnera a opačně jsou obsaženy v příslušných Zásadách.

12.       OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA

12.1     Oriflame, naše logo a názvy výrobků nebo řad výrobků, které vyrábíme, uvádíme na trh, prodáváme nebo distribuujeme, jsou ochranné známky skupiny Oriflame. Všechny ostatní ochranné známky, značky služeb a loga použité na Stránkách jsou ochrannými známkami, značkami služeb nebo logy příslušných vlastníků, kteří mohou, ale nemusí být spojeni s Oriflame, s ní propojeni nebo ji sponzorují. Jakékoli použití a/nebo kopírování jakýchkoli značek uvedených na Stránkách vyžaduje předchozí výslovný souhlas jejich příslušného vlastníka.

12.2     Veškerý obsah obsažený na Stránkách nebo zpřístupněný jejich prostřednictvím, včetně mimo jiné softwaru nebo digitálního kódu, skriptů, textů, uměleckých děl, fotografií, grafiky, log, ikon tlačítek, statických nebo pohyblivých obrázků, videoklipů a zvukových záznamů a datových kompilací (dále jen "Obsah"), je majetkem společnosti Oriflame, jejích dodavatelů Obsahu nebo jiných příslušných vlastníků, kteří mohou, ale nemusí být spojeni se společností Oriflame nebo s ní sponzorováni. Obsah, který není naším vlastnictvím, nám byl těmito vlastníky řádně licencován a je chráněn před neoprávněným použitím, kopírováním a šířením autorskými právy, právy na ochranné známky, právy na publicitu a dalšími právy a mezinárodními smlouvami.

12.3     Pokud vám to výslovně písemně nepovolíme, nesmíte zachycovat, reprodukovat, předvádět, převádět, prodávat, licencovat, upravovat, vytvářet odvozená díla nebo na jejich základě, znovu publikovat, zpětně analyzovat, nahrávat, upravovat, zveřejňovat, přenášet, veřejně vystavovat, rámovat, odkazovat, distribuovat nebo využívat vcelku nebo zčásti jakýkoli obsah. Nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách nebo na Stránkách, by nemělo být vykládáno jako udělení, implicitní nebo jiné, jakékoli licence nebo práva na použití jakéhokoli Obsahu jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu nás nebo takové třetí strany, která může být vlastníkem Obsahu nebo duševního vlastnictví zobrazeného na Stránkách.

12.4     Stránky jsou chráněny autorskými právy. Reprodukce, kopírování, prodej, další prodej nebo obchodování se Stránkami je přísně zakázáno.

12.5     Jakékoli jiné použití Obsahu, než je povoleno v těchto Podmínkách, představuje porušení Podmínek a může představovat porušení autorských práv a/nebo práv k průmyslovým vzorům a/nebo patentů. Souhlasíte s tím, že nebudete Obsah používat k nezákonným účelům a nebudete porušovat naše práva ani práva jiných osob. Souhlasíte s tím, že nebudete zasahovat (ani nedovolíte, aby vaše registrace byla použita třetí stranou k zasahování) do běžných procesů nebo používání Stránek jinými stranami, mimo jiné včetně pokusů o přístup do administrativních oblastí Stránek.

13.       UKONČENÍ; ZMĚNA

13.1     O tom, zda dodržujete tyto podmínky, rozhodneme kdykoli podle vlastního uvážení. Jakékoli porušení Podmínek může mít za následek omezení vašeho přístupu k celým Stránkám nebo jejich části a jejich používání.

13.2     Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili některou ze svých povinností podle těchto podmínek, nebo pokud vůči vám nebudeme uplatňovat svá práva, nebo pokud tak učiníme opožděně, nebude to znamenat, že jsme se vzdali svých práv vůči vám a že tyto povinnosti nemusíte plnit. Pokud se vzdáme neplnění povinností z vaší strany, učiníme tak pouze písemně a nebude to znamenat, že se automaticky vzdáme jakéhokoli pozdějšího neplnění povinností z vaší strany.

13.3     Vyhrazujeme si právo upravit nebo ukončit provoz těchto stránek nebo jejich části bez předchozího upozornění vás nebo třetí strany.

 

14.       CHYBY A OPRAVY

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran. Poskytnutí takových odkazů neznamená, že podporujeme jakékoli informace, výrobky nebo služby, které jsou prostřednictvím takového odkazu dostupné. Nejsme odpovědní za obsah nebo výkon jakékoli části internetu včetně jiných webových stránek, na které mohou být odkazy na těchto stránkách nebo které mohou být přístupné prostřednictvím těchto stránek. Informujte nás prosím o jakýchkoli chybách nebo nevhodných materiálech nalezených na webových stránkách, na které tyto Stránky odkazují.

 

15.       ODKAZY

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran. Poskytnutí takových odkazů neznamená, že podporujeme jakékoli informace, produkty nebo služby, které jsou prostřednictvím takového odkazu dostupné. Nejsme odpovědní za obsah nebo výkon jakékoli části internetu včetně jiných webových stránek, na které mohou být tyto stránky odkazovány nebo které mohou být přístupné prostřednictvím těchto stránek. Informujte nás prosím o jakýchkoli chybách nebo nevhodných materiálech nalezených na webových stránkách, na které je tato stránka odkazována.

 

16.       VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A SPORŮ

16.1     Jakoukoli stížnost, dotaz nebo požadavek můžete kdykoli zaslat zákaznickému servisu Oriflame na adresu Oddělení zákaznického servisu Oriflame na adrese infocz@oriflame.com nebo na telefonním čísle 228 884 777 - od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin; Pokud nejste spokojeni s reakcí zákaznického servisu Oriflame, můžete se obrátit na Asociaci osobního prodeje www.osobniprodej.cz nebo na Evropskou asociaci přímého prodeje (Seldia) na adrese www.fairselling.eu.

16.2.    Aniž by bylo dotčeno naše vzájemné právo předložit jakoukoli záležitost týkající se jakýmkoli způsobem vašeho používání Stránek nebo produktů, které jste si u nás zakoupili, soudu, budeme se snažit vyřešit jakýkoli takový spor spíše smírným jednáním, abychom se dohodli na oboustranně přijatelném řešení, než soudní cestou. Problémy a případné nároky prosím v první řadě projednejte s naším zákaznickým servisem. Máte však vždy právo upozornit na případné spory Národní spotřebitelskou poradnu pro dané území.

17.       ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC

17.1     Tyto Podmínky se řídí právem Území a veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související budou rozhodovány pouze příslušnými soudy Území.

 

18.       OBECNÁ USTANOVENÍ

18.1.    Oriflame neodpovídá za zablokování správci poštovních serverů, které přenášejí zprávy nebo oznámení na vaši e-mailovou adresu, ani za odstranění nebo zablokování e-mailů softwarem nainstalovaným na vašem počítači.

18.2.    Oriflame přísně dodržuje Seldia Code of Conduct (http://www.seldia.eu/images/ethics/SELDIA_CodeofConduct_2015.pdf) and the World Federation of Direct Selling (WFDSA) ( http://www.wfdsa.org/files/world- codes/code-book.pdf ). Společnost Oriflame vyžaduje, aby její značkoví partneři přísně dodržovali tyto kodexy, které jsou dále implementovány v Etickém kodexu a pravidlech chování společnosti Oriflame.

18.3     Naše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy můžeme převést na jinou organizaci, což však nemá vliv na vaše práva ani naše povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

18.4     Svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek můžete převést na jinou osobu pouze s naším písemným souhlasem. Pokud jste však výrobek zakoupili jako dárek, můžete výhody naší záruky uvedené v článku 7 převést na obdarovaného, aniž byste museli žádat o náš souhlas.

18.5     Každá smlouva je uzavřena mezi vámi a námi. Žádná jiná osoba nemá právo na vymáhání jakýchkoli jejích podmínek. Příjemce vašeho daru v podobě výrobku však bude mít výhodu naší záruky uvedené v bodě 7, ale my ani vy nebudeme potřebovat jeho souhlas ke zrušení nebo provedení jakýchkoli změn těchto podmínek.

18.6.    Pokud je některé ustanovení Podmínek shledáno nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, nemá neplatnost tohoto ustanovení vliv na platnost ostatních Podmínek.

18.7.    Pokud společnost Oriflame neprosadí některé z ustanovení tohoto dokumentu, nepovažuje se to za zřeknutí se jejich vymahatelnosti.

18.8.    Pokud se nerozhodnete jinak, můžeme vám zasílat upozornění, oznámení, e-mail, přímou poštu a obecně s vámi komunikovat. Své preference pro marketingovou komunikaci od nás můžete kdykoli aktualizovat po přihlášení do svého uživatelského nastavení. Souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte s tím, aby vám společnost Oriflame zasílala veškeré další informace/sdělení týkající se vaší smlouvy a/nebo vašich objednávek na jiném trvalém nosiči než na papíře (tj. prostřednictvím e-mailu nebo jiných prostředků adresovaných vám osobně, které umožňují uchovávat informace způsobem přístupným pro budoucí použití po dostatečně dlouhou dobu a které vám zároveň umožňují nezměněnou reprodukci těchto informací).

18.9.    Jakékoli oznámení podle této smlouvy, které je zasláno doporučeně přes noc nebo poštou první třídy na adresu strany uvedenou v této smlouvě nebo na jinou adresu, kterou jedna ze stran občas písemně oznámí druhé straně, má za následek, že výpovědní lhůta začíná běžet (i) v případě doporučené zásilky přes noc ode dne následujícího po odeslání takového oznámení a (ii) v případě zásilky první třídy od druhého pracovního dne po odeslání takového oznámení. Je-li výpověď podána jakýmkoli jiným způsobem, výpovědní lhůta začíná běžet dnem skutečného doručení výpovědi. To neplatí pro informování o vrácení podle bodu 9 - lhůta pro vrácení běží ode dne, kdy nás informujete, že si přejete Výrobek vrátit.

18.10. Další podrobnosti o společnosti Oriflame jsou uvedeny níže:

Název

Oriflame Czech Republic spol. s r. o.

Adresa

Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Kontaktní údaje

Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

telefon: 228 884 777

e-mail: info@oriflame.cz

 

Obchodní rejstřík

zaps. v OR MS v Praze odd. C, vl. 2753

DIČ

Na území: CZ18627722

 

19.       KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli pochybnosti o Stránkách nebo těchto Podmínkách, napište nám prosím e-mail na adresu info@oriflame.cz nebo nám zavolejte  na telefonní číslo 228 884 777. Vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom se vašimi obavami zabývali a odstranili veškeré problémy, na které nás upozorníte.

Poslední aktualizace: 01/01/2024