Můj online obchod– obchodní podmínky

O mém online obchodě

Můj online obchod („MOO“) vám mimo jiné poskytuje příležitost k vyhledávání nových zákazníků na internetu a k pozvání stávajících zákazníků k nákupům po internetu. S MOO můžete získat nárok na benefity dle četných programů MOO, kde zákazníci nakupují přímo od Oriflame po internetu.

Definice termínů použitých v těchto podmínkách jsou uvedeny v článku 16.

1. Registrace

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky MOO”) tvoří smlouvu mezi společností Oriflame Czech Republic spol. s r. o se sídlem v Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10, IČ 18627722, DIČ CZ18627722 („Oriflame“, „my”) a vámi („vy", „Člen Oriflame").
 2. Můžete se rozhodnout zaregistrovat se k účasti na programech MOO a používat příslušné nástroje prostřednictvím dokončení registračního procesu a přijetím těchto podmínek MOO tak, že zaškrtnete rubriku potvrzující vaše akceptování těchto podmínek MOO. Můžete se účastnit programů MOO, jestliže splníte kritéria způsobilosti pro účast a poté, co potvrdíme vaše přijetí.
 3. Přijetí těchto podmínek MOO zakládá závaznou smlouvu mezi Oriflame a vámi v souvislosti s MOO. Proto vám doporučujeme, abyste si vytiskli kopii těchto podmínek MOO – tato možnost je poskytnuta na konci dokumentu.
 4.  Tyto podmínky MOO jsou sice samostatné, ale doplňují obchodní podmínky pro členy Oriflame Oriflame a směrnici o ochraně soukromí pro členy Oriflame, které jste již schválili. V případě nesouladu mezi jednotlivými dokumenty znění obchodních podmínek pro členy Oriflame a směrnice o ochraně soukromí pro členy Oriflame má přednost.

2. Kdy máte způsobilost účastnit se MOO

Obecná kritéria způsobilosti účasti v programech MOO

2.1 Abyste byli způsobilí účasti v programech MOO, musíte splňovat tato kritéria:

 1. Jste a vždy zůstanete řádně zaregistrováni jako člen Oriflame
 2. Nemáte žádný neuhrazený dluh vůči Oriflame;
 3. Dokončili jste registrační proces a akceptovali tyto podmínky MOO
 4. Věk nad 18 let

2.2 Dodatečné požadavky pro nárok na benefity dle programu MOO

Vedle obecných kritérií způsobilosti musíte pro získání nároku na benefity v konkrétním katalogovém období podle jednotlivých programů MOO rovněž v takovém katalogovém období dodržet požadavky týkající se příslušného programu MOO.

3. Obecné povinnosti společnosti Oriflame

Oriflame v souladu s těmito Podmínkami MOO:

 1. bude vytvářet, provozovat a udržovat stránky MOO;
 2. vám předá jeden nebo více odkazů MOO;
 3. bude poskytovat potenciálním zákazníkům a zákazníkům MOO možnost užívat webové stránky Oriflame v souladu se standardními podmínkami užití, směrnicemi a postupy Oriflame; a
 4. vám nabídne benefity uvedené v článku 5 v souladu se svými zásadami a postupy.

4. Vaše obecné povinnosti

v souladu s těmito podmínkami MOO:

 1. budete sdílet odkaz MOO ve svém obsahu za účelem propojení potenciálních zákazníků s webovými stránkami Oriflame; a
 2. dáte Oriflame právo používat vaše jméno anebo uživatelské jméno na stránkách MOO a v odkazech MOO.

5.  Programy MOO

Oriflame nyní nabízí [3] různé programy MOO, které jsou uvedeny níže.

5.1 MOO Program 1 – pozvaný internetový zákazník – prostřednictvím odkazu MOO vytvořeného členem Oriflame a sdíleným s potenciálním zákazníkem

 1. Požadavky

  Abyste mohli mít v každém katalogovém období nárok na benefity související s programem MOO, musíte dodržet každou z těchto podmínek:

  1. splňovat obecná kritéria způsobilosti k účasti 2.1
  2. v každém katalogu je povinen člen Oriflame učinit objednávku
  3. nemáte žádný neuhrazený dluh vůči Oriflame;
  4. podrobná kvalifikační kritéria určená pro nové období katalogu, které jsou platné pro všechny členy Oriflame, naleznete v cestě k úspěchu

    

   Pokud v některém katalogovém období nedodržíte tyto požadavky způsobilosti účasti v tomto programu MOO, ztratíte ve vztahu k tomuto období právo na benefity z programu MOO.

 2. Podmínky

  Potenciální zákazník bude s vámi propojen při úspěšné registraci jako zákazník MOO, bude-li splněna každá z těchto podmínek:

  1. Zákazník MOO navštíví webové stránky Oriflame jako potenciální zákazník prostřednictvím vašeho platného odkazu MOO, který bude „posledním přiřaditelným klikem“ (dle definice níže);
  2. Potenciální zákazník se zaregistruje jako zákazník MOO před uplynutím platnosti nebo výmazem cookie zákazníka MOO;
  3. Potenciální zákazník umožní ukládání cookies na svém počítači;
  4. Zákazník MOO není propojen s jiným členem Oriflame.
 3. Přiřazení posledního kliku

Potenciální zákazník bude při registraci jako zákazník MOO propojen s členem Oriflame, jehož odkaz MOO byl použit jako poslední (tj. bylo na něj kliknuto) ke vstupu na webové stránky Oriflame bezprostředně předtím, než se potenciální zákazník poprvé zaregistruje jako zákazník MOO. 

5.2 MOO program 2 – v případě, že potenciální zákazník navštíví Oriflame online obchod bez odkazu MOO a uvede číslo člena Oriflame při úspěšné registraci jako zákazník MOO
 1. Požadavky

  Abyste mohli mít v každém katalogovém období nárok na benefity související s tímto programem MOO, musíte dodržet každou z těcoObecná kritéria způsobilosti k účasti 2.1

  1. v každém katalogu je povinen člen Oriflame učinit objednávku
  2. nemáte žádný neuhrazený dluh vůči Oriflame;
  3. podrobná kvalifikační kritéria určená pro nové období katalogu, které jsou platné pro všechny členy Oriflame, naleznete v cestě k úspěchu

   Pokud v některém katalogovém období nedodržíte tyto požadavky způsobilosti účasti v tomto programu MOO, ztratíte ve vztahu k tomuto období právo na benefity z programu MOO.

 2. Podmínky
  1. Potenciální zákazník, který nemá na svém počítači uloženo cookie MOO, navštíví webové stránky Oriflame;
  2. Potenciální zákazník může být během procesu registrace vyzván k poskytnutí čísla některého z členů Oriflame;
  3. jestliže potenciální zákazník uvede vaše číslo člena Oriflame při úspěšné registraci jako zákazník MOO, bude tento zákazník MOO přidělen vám.
5.3 Program MOO 3 v případě, že potenciální zákazník navštíví Oriflame online obchod bez odkazu MOO a neuvede číslo člena Oriflame při úspěšné registraci jako zákazník MOO
 1. Požadavky

  Abyste mohli mít v každém katalogovém období nárok na benefity související s tímto programem MOO, musíte dodržet každou z těchto podmínek:

  1. splňovat obecná kritéria způsobilosti k účasti 2.1
  2. v každém katalogu je povinnen člen Oriflame učinit objednávku
  3. nemáte žádný neuhrazený dluh vůči Oriflame;
  4. podrobná kvalifikační kritéria určená pro nové období katalogu, které jsou platné pro všechny členy Oriflame, naleznete v cestě k úspěchu

    

   Pokud v některém katalogovém období nedodržíte tyto požadavky způsobilosti účasti v tomto programu MOO, ztratíte ve vztahu k tomuto období právo na benefity z programu MOO.

 2. Podmínky
  1. potenciální zákazník, který nemá na svém počítači uloženo cookie MOO, navštíví webové stránky Oriflame;
  2. potenciální zákazník bude během procesu registrace vyzván k poskytnutí čísla některého ze členů Oriflame;
  3. jestliže potenciální zákazník neuvede číslo člena Oriflame, při úspěšné registraci jako zákazník MOO, bude tento zákazník MOO přidělen některému z členů Oriflame anonymně na základě kritéria pro automatické přiřazování online zákazníků
 3. Kritéria pro automatické přiřazování online zákazníků
  1. člen Oriflame musí mít můj online obchod a PSČ
  2. člen Oriflame musí mít osobní objednávku ve výši 100 BO v předchozím katalogu
  3. musí přivést minimálně jednoho online zákazníka vlastní aktivitou v minulém katalogu (bude platit až po 3. Katalogu od uvedení)

5.4 Odměny

 1. Člen Oriflame po splnění podmínky MOO získá nárok na odměnu v těchto případech:
  1. MOO Program 1 a II začne od první objednávky zákazníka
  2. MOO Program III začne od druhé objednávky zákazníka
 2. Odměna bude vypočtena na základě faktur zákazníků člena Oriflame a bude vyplacena následovně:

pro neplátce DPH ve výši: Katalogová cena s DPH * 23% / (1+ sazba DPH) 

pro plátce DPH: Katalogová cena s DPH  * 23%

Vypořádání a vyplácení odměn se bude uskutečňovat v katalogovém období+2, které následuje po nákupu produktů zákazníků přidělených členovi Oriflame. Výše odměny bude upravena o hodnotu vrácených produktů.       

Příklad: pokud nákup zákazníka proběhne v katalogu 1, odměna bude vyplacena v katalogu 3

Člen Oriflame bez ohledu na práva vyplývající z výhod MOO si udržuje práva a povinnosti vyplývající z členství v Oriflame

6. Žádné zastoupení ani přidružení

 1. Berete na vědomí, že nejste oprávněni právně zavazovat společnost Oriflame ve vztahu k potenciálním zákazníkům, zákazníkům MOO, ostatním uživatelům nebo komukoli jinému a že jste nebyli za žádným účelem jmenováni zástupcem Oriflame.
 2. Nesmíte nikomu dát prohlášení ani uzavřít závazek za společnost Oriflame, její webové stránky, stránky MOO nebo za výrobky dostupné ke koupi na webových stránkách Oriflame.
 3. Vaše identifikace a představení potenciálním zákazníkům a zákazníkům MOO nesmí vyvolat nejistotu ohledně vaší identity. Zejména nesmíte vydat ve svém obsahu ani jinde žádné prohlášení, které by vyvolalo u kohokoli dojem, že zastupujete Oriflame nebo které by bylo v rozporu s tímto článkem 6.

7. Ochrana soukromí

7.1 Pravidla chování

 1. Pokud to vaši zákazníci MOO povolí, můžete se na ně obracet s informacemi a doporučeními o výrobcích, bezplatných výrobcích nebo vzorkách nebo za účelem jejich pokračování v jejich nákupech.
 2. Důrazně doporučujeme, abyste se zdrželi kontaktování zákazníků MOO ohledně možností nabízených Oriflame, pokud o to sami výslovně nepožádají.
 3. Na všechny dotazy od vašich zákazníků MOO se musíte snažit reagovat podle okolností neprodleně.
 4. Pokud se na vás zákazník MOO obrátí s dotazem nebo žádostí, a vy nemůžete odpovědět nebo vyhovět nebo si nejste jistí, jak správně přistupovat k zákazníkovi MOO, měli byste jej směřovat na zákaznické služby Oriflame.
 5. Připomínáme vám, že jste se jako člen Oriflame zavázal striktně dodržovat Etické kodexy a Pravidla chování, a že jejich jakékoliv porušení nám může dát důvod k okamžitému ukončení vaší registrace pro užívání MOO nebo vaší registrace jako člena Oriflame.
 6. Při svých kontaktech s potenciálními zákazníky a zákazníky MOO budete vydávat pouze taková prohlášení, která jsou pravdivá, jednoznačná a srozumitelná. Veškerá tvrzení o produktech Oriflame budou v souladu s konstatováními potvrzenými Oriflame.
 7. Během používání jakéhokoli nástroje nebo webových stránek v souvislosti s programy MOO nesete výhradní odpovědnost za zachovávání mlčenlivosti o všech účtech, heslech a jiných podobných údajích, které vytváříte nebo o jejich vytvoření vás požádáme, a za omezení přístupu ke svému počítači, a souhlasíte s převzetím odpovědnosti za všechny činnosti, prováděné v rámci vašeho účtu a pod vaším heslem. Vyhrazujeme si právo odmítnout dle vlastního uvážení službu, ukončit účet, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky.
 8. Odpovídáte výhradně a v plném rozsahu za materiály, odkazy a obecně za veškerý obsah, který zadáte nebo zveřejníte. Veškerý takový obsah je publikován na vaše riziko. Jestliže společnosti Oriflame nebo jejím propojeným společnostem vznikne nějaká újma, pokuta, ztráta, poplatky či jiné dlužné platby v důsledku obsahu, který zveřejníte, nebo jestliže bychom měli být činěni odpovědnými za takový obsah, budeme se na vás domáhat plné náhrady (včetně náhrady za ztrátu dobré pověsti).
 9. Výslovně vás upozorňujeme, že ve svém obsahu, který zmiňuje Oriflame, obchodní příležitosti, nebo výrobky Oriflame nebo souvisí s užíváním odkazu nebo nástrojů MOO, nesmíte:
  1. vydávat prohlášení, která jsou v rozporu se zákonem, jsou hanlivá, vyzývají k nenávisti, sexismu, rasismu nebo napadají etnický původ, nebo propagují násilí;
  2. vydávat prohlášení obecně uznávaná jako nemorální, nepravdivá, společensky nevhodná, včetně případů porušení etikety a pravidel pro člena Oriflame, propagace konkurentů Oriflame nebo informování o jejich nabídkách;
  3. zařazovat poškozené soubory, viry, obsah nebo odkazy, které obecně ohrožují integritu, soukromí a schopnost užívat kterékoli naše či jiné webové stránky;
  4. vydávat nereálná nebo přehnaná tvrzení a prohlášení nebo taková, která mohou být obecně zavádějící pro potenciální zákazníky nebo pro zákazníky MOO a jakékoli třetí osoby bez zřetele na to, zda souvisejí s výrobky Oriflame, s naší obchodní příležitostí a s vámi.
7.2 Pravidla ochrany údajů
 1. Jakmile je s vámi propojen zákazník MOO, bude vám umožněno zobrazovat si určité jeho osobní údaje, např. jméno, e-mail, pohlaví. Bude vám zejména dovolen přístup k údajům ohledně objednávek zákazníka MOO, včetně [OO, BO, Hodnota objednávky].
 2. Připomínáme vám, že jste odpovědný za zachovávání striktní mlčenlivosti o osobních údajích všech zákazníků MOO a za jejich ochranu před neoprávněným přístupem, zpřístupněním, poškozením nebo ztrátou.
 3. Připomínáme vám rovněž, že máte omezené právo užívat a zpracovávat osobní údaje zákazníků MOO pouze pro účely MOO, jak je stanoveno v těchto podmínkách MOO. Veškeré ostatní užívání osobních údajů zákazníků MOO je považováno za neoprávněné a je zakázáno.
 4. Připomínáme vám rovněž váš obecný závazek dodržovat všechny požadavky příslušných právních předpisů ve vztahu k osobním údajům zákazníků MOO.
 5. Podrobný seznam výrobků uvedený v objednávkách zákazníka MOO může být zobrazen pouze s výslovným souhlasem takového zákazníka MOO.
 6. Připomínáme vám pravidla pro ochranu osobních údajů obsažena v obchodních podmínkách pro člena Oriflame a ve směrnici o ochraně soukromí.

8. Dodržování právních předpisů

 1. Musíte dodržovat všechny právní předpisy v souvislostí se svými aktivitami dle této smlouvy. Nesmíte se dopustit žádného podvodu, nemorálního nebo nezákonného jednání, ani čehokoli, co není v zájmu společnosti Oriflame nebo zákazníků MOO. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škodu, újmu a ztrátu, včetně ušlého zisku, která může být způsobena vám anebo vašim zákazníkům, potenciálním zákazníkům, zákazníkům MOO nebo třetím osobám v důsledku vašeho opomenutí, porušení nebo jiného nedodržení závažných právních předpisů.
 2. Není-li příslušnými právními předpisy stanoveno jinak, odpovídáte vždy v plném rozsahu za platbu všech daní, podání daňových přiznání a obecně za dodržování veškerých daňových a právních povinností v souvislosti se svou účastí v programu MOO.
 3. Zavazujete se užívat odkazy MOO a účastnit se programů MOO pouze pro zákonné účely a zákonným způsobem.

8.2 Duševní vlastnictví

Souhlasíte s tím, že společnost Oriflame a poskytovatelé jejích licencí vlastní všechna práva duševního vlastnictví k webovým stránkám Oriflame, stránkám MOO a ke všem produktům Oriflame. Není-li výslovně uvedeno jinak, tato smlouva vám neuděluje žádná práva, patenty, autorská práva, práva k databázím, k předmětům obchodního tajemství, obchodním označením, ochranným známkám (ať už zapsaným či nezapsaným) nebo jiná práva nebo licence náležející společnosti Oriflame. Všechna tato práva jsou vyhrazena společnosti Oriflame.

8.3 Vylepšení, omezení užívání obsahu
 1. Oriflame si vyhrazuje právo automaticky aktualizovat, vylepšovat a obecně měnit stránky MOO nebo odkazy MOO, včetně jejich obsahu a rozvržení (dále jen „vylepšení”). Tato vylepšení se mohou rovněž týkat informací o výrobcích, propagačních předmětů apod.
 2. Dáváte společnosti Oriflame souhlas s tím, aby vám zasílala upozornění, oznámení, e-maily, poštovní dopisy a obecně s tím, abychom s vámi komunikovali jakýmkoli přijatelným způsobem ohledně zavádění vylepšení.
 3. vylepšení budou považována za akceptovaná, pokud budete nadále používat nástroje MOO a účastnit se programů MOO po implementaci vylepšení. Oriflame může dle vlastního rozhodnutí určit obsah a rozvržení svých webových stránek a stránek MOO. Pokud nebudete akceptovat jakékoli vylepšení, je vaším jediným prostředkem nápravy ukončit účast v programech MOO a ukončit tuto smlouvou, což můžete učinit zasláním e-mailu infocz@oriflame.com na naše zákaznické služby.

9. Ukončení

 1. Můžeme kdykoli dle vlastního uvážení posoudit vaše dodržování těchto podmínek MOO.
 2. Jakékoli porušení podmínek MOO může mít za následek omezení nebo zrušení, včetně okamžitého zrušení vaší způsobilosti účastnit se ve všech nebo v některých programech MOO.
 3. Jakékoli porušení Pravidel chování nebo Etického kodexu Oriflame bude mít za následek okamžité zrušení vaší způsobilosti účastnit se ve všech nebo v některých programech MOO.
 4. Ochranu spotřebitelů a soukromí bereme velmi vážně. Veškerá porušení pravidel ochrany údajů a soukromí vyplývající z našeho kodexu chování, etického kodexu, směrnice o ochraně soukromí nebo z příslušných právních předpisů budou mít za následek okamžité zrušení vaší způsobilosti účastnit se ve všech nebo v některých programech MOO. To se nedotýká práv Oriflame na náhradu škody.
 5. Po zrušení vaší způsobilosti účastnit se v programech MOO z jakéhokoli důvodu nebo na základě našeho oznámení musíte okamžitě zničit všechny materiály související s MOO a odstranit všechen obsah, který zahrnuje odkazy MOO.
 6. Můžete kdykoli zrušit svou registraci v MOO, což můžete učinit zasláním e-mailu na naše zákaznické služby.

10. Chyby a opravy, podpora

 1. Přestože vynakládáme přiměřené úsilí o zařazování aktuálních a přesných informací na webové stránky Oriflame a na stránky MOO, neprohlašujeme ani se nezaručujeme, že se v nich nevyskytnou chyby. Chyby v zadávání údajů nebo jiné technické problémy mohou někdy vést ke zobrazování nepřesných informací. Vyhrazujeme si právo opravovat veškeré nepřesnosti nebo tiskové chyby na webových stránkách Oriflame a na stránkách MOO, včetně cen a dostupnosti výrobků a služeb, a neneseme odpovědnost za tyto chyby. Můžeme rovněž kdykoli provádět vylepšení anebo změny vlastností webových stránek Oriflame a stránek MOO, jejich funkčnosti nebo obsahu. Pokud považujete některou informaci nebo popis za nesprávný, kontaktujte naše zákaznické služby.
 2. Oriflame výslovně odmítá veškeré výslovné i implicitní záruky za funkčnost webových stránek Oriflame, odkazů MOO a stránek MOO, mj. zejména za prodejnost a vhodnost ke konkrétnímu účelu. V žádném případě neodpovídáme za jakoukoliv škodu, zejména za nároky na ušlý prodej nebo za jinou přímou, nepřímou, zvláštní nebo následnou škodu, která vyplývá z vašeho užívání odkazů MOO nebo souvisejících nástrojů nebo stránek s hyperlinkovými odkazy, a to i v případě, že jsme byli upozorněni na možnost vzniku takové škody.
 3. Poskytujeme technickou podporu a údržbu k užívání odkazů MOO a vynakládáme maximální úsilí na to, abychom vám příslušným způsobem a v rámci svých možností poskytli součinnost při řešení technických problémů vyplývajících z užívání odkazů MOO.

11. Odškodnění

Zavazujete se okamžitě na požádání plně odškodnit, ochránit a obhájit nás, naše vedoucí pracovníky, statutární zástupce, zaměstnance, zástupce a dodavatele ve vztahu ke všem nárokům, odpovědnosti, škodám, újmě, nákladům a výdajům, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, vyplývajícím z vašeho porušení podmínek MOO a vůči jiným závazkům vyplývajícím z vašeho užívání MOO.

12. Omezená záruka

Oriflame nezaručuje dostupnost nebo aktuálnost programů MOO nebo webových stránek Oriflame včetně stránek MOO, nebo že získáte nějakou konkrétní úroveň příjmu nebo benefitů.

13. Právo Oriflame změnit podmínky MOO a způsoby informování o těchto změnách a jejich přijetí

 1. Vyhrazujeme si právo kdykoli dle vlastního uvážení aktualizovat a měnit tyto podmínky MOO, včetně rušení, pozastavování platnosti nebo úprav kteréhokoli programu MOO, odkazů MOO anebo stránek MOO, nebo doplňovat nové programy MOO. Veškeré změny nebo aktualizace se stanou závazné okamžikem jejich zveřejnění na našich webových stránkách www.oriflame.cz.
 2. Veškeré takové změny se považují za přijaté, pokud se budete po jejich realizaci nadále účastnit jakéhokoli programu MOO. Pokud nebudete tyto změny akceptovat, je vašim jediným prostředkem nápravy přestat užívat programy a odkazy MOO a ukončit tuto smlouvou, což můžete učinit zasláním e-mailu infocz@oriflame.com na naše zákaznické služby.

14. Spory a příslušné právo

 1. Bez omezení našeho vzájemného práva vznést jakoukoli záležitost týkající se jakkoli vaší účasti v programu MOO k vyřešení soudu, budeme vynakládat maximální úsilí na řešení takového sporu vzájemným projednáním a dohodou, nikoli tedy prostřednictvím soudu. Veškeré stížnost je tedy potřebné adresovat našim zákaznickým službám.
 2. Přijetím těchto podmínek MOO souhlasíte s tím, že se tyto podmínky MOO a veškeré případné spory vzniklé mezi námi budou řídit právem [České Republiky] (dále jen „příslušné právní předpisy“).

15. Ostatní ustanovení

 1. Tuto smlouvu nesmíte postoupit ani převést na třetí osobu. Oriflame může postoupit celou tuto smlouvou nebo její část propojené společnosti.
 2. Oriflame neodpovídá za zablokování poštovních serverů administrátory pro přenos zpráv a oznámení na vaši e-mailovou adresu nebo za odstranění nebo zablokování e-mailů softwarem instalovaným na vašem počítači.
 3. Bude-li kterékoli ustanovení těchto podmínek MOO považováno za neplatné, nicotné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude považováno za oddělené a nijak se nedotkne platnosti a vymahatelnosti ostatních ustanovení podmínek MOO.
 4. Vzdání se oprávnění dle těchto podmínek MOO bude platné a účinné pouze tehdy, bude-li písemné a podepsáno řádně oprávněným vedoucím pracovníkem Oriflame.
 5. Každé ustanovení těchto podmínek MOO se vykládá jako samostatně aplikovatelné a platné i v případě, že z jakéhokoliv důvodu některé z těchto ustanovení je považováno za nepoužitelné nebo nevymahatelné.
 6. Tyto podmínky MOO a veškeré ostatní podmínky a směrnice, které jsou do nich začleněny pomocí odkazu (společně dále jen „Směrnice“) tvoří úplnou dohodu mezi námi a vámi ohledně jejího předmětu a nahrazují všechna předchozí nebo jiná písemná či ústní ujednání, dohody, jednání a diskuse.

16. Definice

Výrazy použité v těchto Podmínkách MOO mají tento význam:

 1. OO - obchodní obrat bez DPH
 2. BO - bodové ohodnocení
 3. Hodnota objednávky: se rovná ceně zaplacené zákazníkem MOO za kvalifikovaný nákup bez příslušné DPH.
 4. Obsah: znamenán obsah a média, která vytvoříte a zveřejníte kdekoli, včetně webových stránek, blogů, webových chatů a sociálních médií.
 5. Zákazník MOO: osoba, která vyplnila internetovou zákaznickou registraci u Oriflame.
 6. Cookie Zákazníka MOO: údaje cookie uložené Oriflame na počítači potenciálního zákazníka po jeho kliknutí na odkaz MOO. Cookie zákazníka MOO je automaticky smazáno, jestliže se potenciální zákazník zaregistruje jako zákazník MOO, nebo maximálně po [30 dnech].
 7. Odkaz MOO: je jedinečný hypertextový převodový protokolový odkaz (tj. webový odkaz), který vám poskytne Oriflame a který, pokud na něj klikne potenciální zákazník, zaznamená, že potenciální zákazník vstoupil na webové stránky Oriflame prostřednictvím vašeho odkazu MOO.
 8. Stránky MOO: stránky na webových stránkách Oriflame, které vidí potenciální zákazníci a zákazníci MOO.
 9. Programy MOO: programy provozované Oriflame, kde můžete získat nárok na benefity.
 10. Potenciální zákazník: osoba, která navštíví webové stránky Oriflame, ale která se nezaregistrovala jako zákazník u Oriflame.
 11. Kvalifikované nákupy: Kvalifikovaný nákup je nákup výrobků ze strany zákazníka MOO přímo od Oriflame a který Oriflame potvrdí jako schválený. Oriflame může dle vlastního uvážení určit, zda je nákup učiněný zákazníkem MOO Kvalifikovaným nákupem.