ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY.

 NÁKUPEM NEBO STAŽENÍM APLIKACE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, APLIKACI NEKUPUJTE ANI NESTAHUJTE.

Kdo jsme a k čemu je tato dohoda určena

My, Oriflame Czech republic se sídlem V Olšinách 82/16, Praha 10, 100 00, vám tímto udělujeme licenci k používání:

 1. Vaše jméno
 2. Číslo mobilního telefonu
 3. E-mailovou adresu
 4. Adresu bydliště
 5. Datum narození
 6. Váš věk
 7. Vaše pohlaví
 8. Vaši fotografii
 9. Vaše ID číslo člena Oriflame
 10. Jiné údaje zaznamenané příslušnou aplikací

   

  • 1.2. Osobní údaje získané o vás:
   • 1.2.1. Zpracováváme osobní údaje týkající se historie vašich nákupů, úrovně v plánu Cesta k úspěchu, výkonnosti a náboru a sdílíme některé/všechny tyto údaje s vašimi sponzory pro správu jejich sítí nižší úrovně.
   • 1.2.2. Zpracováváme o vás následující osobní údaje týkající se přihlášení do programu pro členy Oriflame (Beauty Consultant):
    • 1.2.2.1.jedinečné ID člena Oriflame;
    • 1.2.2.2.datum vzniku členství; a
    • 1.2.2.3.datum výročí členství.
 1. Mohou také platit podmínky obchodu Apple iTunes Store

  Pokud si stáhnete aplikaci do zařízení společnosti Apple (např. iPhone nebo iPad), pak se způsob, jakým můžete aplikaci a dokumentaci používat, může také řídit pravidly a zásadami obchodu Apple iTunes Store (https://www.apple.com/legal/) a pokud budou existovat rozdíly, použijí se namísto těchto podmínek pravidla a zásady obchodu Apple iTunes Store.

 2. Mohou také platit podmínky obchodu Google Play

  Pokud si stáhnete aplikaci do zařízení se systémem Android, pak se způsob, jakým můžete aplikaci a dokumentaci používat, může také řídit pravidly a zásadami obchodu Google Play (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html) a pokud budou existovat rozdíly, použijí se namísto těchto podmínek pravidla a zásady obchodu Google Play.

 3. Požadavky na operační systém

  Tato aplikace vyžaduje zařízení smartphone s operačním systémem Android (4.3 nebo novější) nebo iOS (10.0 nebo starší).

 4. Podpora aplikace a jak nás informovat o problémech
  • 5.1.Podpora. Chcete-li se o aplikaci nebo službě dozvědět více nebo máte jakékoli problémy s jejich používáním, podívejte se na naše zdroje podpory na adrese https://oriflame.com.
  • 5.2.Kontakt na nás (včetně reklamací). Pokud se domníváte, že aplikace nebo služby jsou vadné nebo nesprávně popsané, nebo nás chcete kontaktovat z jiného důvodu, obraťte se prosím e-mailem na náš tým zákaznického servisu na adrese marcus.fogel@oriflame.com.
  • 5.3.Jak s vámi budeme komunikovat. Pokud vás budeme muset kontaktovat, učiníme tak prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo předplacené pošty pomocí kontaktních údajů, které jste nám poskytli.
 5. Jak můžete aplikaci používat a na kolika zařízeních ji můžete používat
  • 6.1.Na základě vašeho souhlasu s dodržováním těchto podmínek můžete:
  • 6.2.stahovat nebo přenášet kopii aplikace na vaše mobilní zařízení a prohlížet, používat a zobrazovat aplikaci a služby na těchto zařízeních pouze pro vaše osobní účely.
  • 6.3.používat veškerou dokumentaci na podporu povoleného používání aplikace a služby.
  • 6.4.přijímat a používat jakýkoli bezplatný doplňkový softwarový kód nebo aktualizaci aplikace zahrnující „záplaty“ a opravy chyb, které vám případně poskytneme.
 6. Abyste tyto podmínky mohli přijmout a aplikaci zakoupit, musíte vám být 18 let

  Abyste tyto podmínky mohli přijmout a aplikaci stáhnout, musí vám být 18 let nebo více. 

 7. Aplikaci nesmíte převádět na jinou osobu
 8. Právo používat aplikaci a službu, jak je uvedeno výše, dáváme vám osobně. I když můžete mít práva ke sdílení, jak je uvedeno výše, aplikaci nebo službu jinak nesmíte převádět na jinou osobu, ať už za peníze, za cokoli jiného nebo zdarma. Pokud prodáváte nebo darujete jakékoli zařízení, na kterém je aplikace nainstalována, musíte ji před předáním odstranit.
 9. Změny těchto podmínek
  • 10.1.Tyto podmínky možná budeme muset změnit, aby odrážely změny v zákonech nebo osvědčených postupech nebo aby řešily další funkce, které zavedeme.
  • 10.2.Jakoukoli změnu vám oznámíme zasláním SMS zprávy s podrobnostmi o změně nebo vás na změnu upozorníme při příštím spuštění aplikace.
  • 10.3.Pokud oznámené změny nepřijmete, nebude vám povoleno aplikace a služby dále používat.
 10. Aktualizace aplikace a změny služby
  • 11.1.Čas od času můžeme aplikaci automaticky aktualizovat a službu změnit, abychom zvýšili výkon, vylepšili funkčnost, reagovali na změny v operačním systému nebo na problémy se zabezpečením. Případně vás také můžeme požádat o aktualizaci aplikace z těchto důvodů.
  • 11.2.Pokud se rozhodnete tyto aktualizace neinstalovat nebo pokud se z automatických aktualizací odhlásíte, může se stát, že aplikaci a služby nebudete moci dále používat.
  • 11.3.Aplikace bude vždy pracovat s aktuální nebo předchozí verzí operačního systému (podle jeho občasných aktualizací) a odpovídat popisu poskytnutému při zakoupení.
 11. Pokud telefon nebo zařízení, které používáte, vlastní někdo jiný

  Pokud aplikaci stahujete nebo přenášíte na jakýkoli telefon nebo jiné zařízení, které nevlastníte, musíte k tomu mít povolení vlastníka. Za dodržování těchto podmínek budete zodpovědní bez ohledu na to, zda telefon nebo jiné zařízení vlastníte.

 12. Můžeme shromažďovat technické údaje o vašem zařízení

  Používáním aplikace nebo jakékoli jiné služby souhlasíte s tím, abychom shromažďovali a používali technické informace o zařízeních, na kterých aplikaci používáte, a souvisejícím softwaru, hardwaru a periferních zařízeních ke zlepšení našich výrobků a poskytování služeb.

 13. Můžeme shromažďovat údaje o poloze (služby určování polohy ale můžete vypnout)
  • 14.1.1.Některé služby mohou využívat údaje o poloze odeslané z vašich zařízení. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout tím, že v zařízení pro aplikaci vypnete služby určování polohy. Pokud tyto služby používáte, souhlasíte s tím, že my a naše přidružené společnosti a držitelé licence budeme přenášet, shromažďovat, uchovávat, udržovat, zpracovávat a používat vaše lokalizační údaje a dotazy k poskytování a zlepšování výrobků a služeb.
  • 14.1.2.Naše shromažďování těchto údajů můžete kdykoli zastavit vypnutím nastavení služeb určování polohy ve svém mobilním zařízení.
 14. Nejsme zodpovědní za jiné webové stránky, na které se připojíte
  • 15.1.Aplikace nebo jakákoli služba může obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky, které nejsou poskytovány naší společností. Takové nezávislé stránky nejsou pod naší kontrolou a jejich obsah nebo případné zásady ochrany soukromí jsme nekontrolovali a neschválili, ani za ně nezodpovídáme.
  • 15.2.O tom, zda tyto nezávislé stránky použít, včetně toho, zda koupit jakékoli výrobky či služby, které nabízejí, si budete muset vytvořit svůj vlastní nezávislý úsudek.
 15. Licenční omezení

  Tímto se zavazujete, že:

  • 16.1.s výjimkou povoleného sdílení, nebudete bez našeho předchozího písemného souhlasu žádné osobě pronajímat, dále licencovat, půjčovat, poskytovat nebo jinak zpřístupňovat aplikaci nebo služby v jakékoli formě, jako celek nebo zčásti;
  • 16.2.nebudete kopírovat aplikaci, dokumentaci nebo služby, s výjimkou případů, kdy jde o součást běžného používání aplikace nebo kdy je to nezbytné pro účely zálohování nebo provozní bezpečnosti;
  • 16.3.nebudete překládat, slučovat, přizpůsobovat, měnit, pozměňovat nebo upravovat aplikaci, dokumentaci nebo služby jako celek nebo zčásti, a neumožníte, aby aplikace nebo služby nebo jakákoli jejich část byla kombinována s jinými programy nebo do nich začleněna, a to s výjimkou případů, kdy je to nutné pro použití aplikace a služby na zařízeních, jak je těmito podmínkami povoleno;
  • 16.4.nebudete rozebírat, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo vytvářet odvozená díla na základě aplikace nebo služeb jako celku nebo jejich části, ani se pokoušet tyto činnosti provádět s výjimkou případů, kdy tyto činnosti nemohou být zakázány, protože jsou nezbytné pro dekompilaci aplikace pro získání informací potřebných k vytvoření nezávislého programu, který lze s aplikací nebo s jiným programem provozovat (dále jen Povolený cíl), a to za předpokladu, že informace, které během těchto činností získáte:
   • 16.4.1.nebudou zpřístupněny či sdělovány bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence žádné třetí straně, které není nutné je zpřístupňovat nebo sdělovat, aby bylo dosaženo povoleného cíle; a
   • 16.4.2.nebudou použity k vytvoření jakéhokoli softwaru, který se svým projevem výrazně podobá dané aplikaci;
   • 16.4.3.budou uchovávány v bezpečí; a
   • 16.4.4.budou používány pouze pro povolený cíl;
 16. Omezení přijatelného použití

  Jste povinni:

  • 17.1.nepoužívat aplikaci nebo jakoukoli službu jakýmkoli nezákonným způsobem, k jakémukoli nezákonnému účelu nebo jakýmkoli způsobem neslučitelným s těmito podmínkami, nebo jednat podvodně nebo se zlým úmyslem, například nabouráváním nebo vkládáním škodlivého kódu, jako jsou viry, nebo škodlivých dat do aplikace, služby nebo operačního systému;
  • 17.2.neporušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva jakékoli třetí strany v souvislosti s vaším užíváním aplikace nebo jakékoli služby, včetně předložení jakéhokoli materiálu (pokud takové použití není licencováno těmito podmínkami);
  • 17.3.nepřenášet žádný materiál, který je hanlivý, urážlivý nebo jinak nežádoucí v souvislosti s používáním aplikace nebo jakékoli služby;
  • 17.4.nepoužívat aplikaci nebo jakoukoli službu způsobem, který by mohl poškodit, zablokovat, přetížit, narušit nebo ohrozit naše systémy nebo bezpečnost nebo být na překážku jiným uživatelům; a
  • 17.5.neshromažďovat nebo nesbírat žádné informace nebo údaje z jakékoli služby nebo našich systémů a nepokoušet se dešifrovat jakékoli přenosy na servery nebo ze serverů provozujících jakoukoli službu.
 17. Práva duševního vlastnictví
  • 18.1.Veškerá práva duševního vlastnictví v aplikaci, dokumentaci a službách po celém světě patří nám s tím, že práva v aplikaci a službách jsou vám licencována (nikoli prodána). Nemáte žádná jiná práva duševního vlastnictví k aplikaci, dokumentaci nebo jiným službám, než je právo na jejich užívání v souladu s těmito podmínkami.
 18. Naše odpovědnost za ztráty nebo škody, které utrpíte
  • 19.1.Pokud tyto podmínky nedodržíme, budeme odpovídat za vámi utrpěnou ztrátu nebo škodu, která je předvídatelným výsledkem našeho porušení těchto podmínek nebo našeho neuplatnění přiměřené péče a dovedností, ale nebudeme zodpovědní za žádnou ztrátu nebo škodu, která je nepředvídatelná. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, jestliže je zřejmé, že k ní dojde, nebo pokud bychom v době, kdy jste tyto podmínky přijali, my i vy věděli, že k ní může dojít.
  • 19.2.V případě, že by to bylo protiprávní, odpovědnost vůči vám nijak nevylučujeme ani neomezujeme. Patří sem odpovědnost za smrt nebo úraz způsobený naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů nebo z důvodu podvodu nebo podvodného zkreslení.
  • 19.3.Neneseme odpovědnost za škodu, které jste se mohli vyhnout uposlechnutím naší rady, abyste provedli aktualizaci, kterou jsme vám bezplatně nabízeli, nebo za škodu, kterou jste způsobili tím, že jste řádně nedodrželi pokyny k instalaci nebo neměli splněny námi doporučené minimální systémové požadavky.
  • 19.4.Neneseme odpovědnost za obchodní ztráty. Pokud aplikaci používáte k jakýmkoli komerčním nebo obchodním účelům nebo za účelem dalšího prodeje, nebudeme vůči vám nijak zodpovědní za ušlý zisk, ztrátu z podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.
  • 19.5.Omezení aplikace a služeb. Aplikace a služby jsou poskytovány pouze pro účely obecné informovanosti a zábavy. Neposkytují rady, na které byste se měli spoléhat. Dříve, než na základě informací získaných z aplikace nebo služby podniknete nebo odmítnete jakékoli akce, musíte získat profesionální nebo odborné poradenství. Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí k aktualizování informací poskytovaných aplikací a službou, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky nebo garance, ať výslovné či předpokládané, že tyto informace jsou přesné, úplné nebo aktuální.
  • 19.6.Zálohujte prosím obsah a data používaná v aplikaci. Doporučujeme vám zálohovat veškerý obsah a data použitá v souvislosti s aplikací, abyste se ochránili v případě problémů s aplikací nebo službou.
  • 19.7.Zkontrolujte, zda aplikace a služby jsou pro vás vhodné. Aplikace a služby nebyly vyvinuty tak, aby vyhovovaly vašim individuálním požadavkům. Zkontrolujte prosím, zda dovednosti a funkce aplikace a služeb (jak jsou popsány na stránkách obchodu a v dokumentaci) splňují vaše požadavky.
  • 19.8.Nejsme zodpovědní za události mimo naši kontrolu. Pokud bude naše poskytování služeb nebo podpora pro aplikaci nebo služby zpožděna z důvodu události mimo naši kontrolu, budeme vás co nejdříve kontaktovat a informovat a podnikneme kroky k minimalizaci dopadu takového zpoždění. Za předpokladu, že tak učiníme, nebudeme za zpoždění způsobené touto událostí odpovídat, ale pokud bude existovat riziko značného zpoždění, můžete nás kontaktovat, abyste s námi ukončili smlouvu a obdrželi náhradu za veškeré služby, které jste zaplatili, ale neobdrželi.
 19. Pokud porušíte tyto podmínky, můžeme ukončit vaše práva k užívání aplikace a služeb
  • 20.1.Vaše práva k používání aplikace a služeb můžeme kdykoli ukončit, pokud jste se dopustili závažného porušení těchto podmínek, podáním oznámení. Pokud toto porušení může být napraveno, poskytneme vám přiměřenou možnost tak učinit.
  • 20.2.Pokud ukončíme vaše práva k užívání aplikace a služeb:
   • 20.2.1.Musíte ukončit všechny činnosti povolené těmito podmínkami, včetně používání aplikace a veškerých služeb.
   • 20.2.2.Musíte vymazat nebo odstranit aplikaci ze všech zařízení ve vašem vlastnictví a neprodleně zničit všechny kopie aplikace, které máte, a potvrdit nám, že jste tak učinili.
   • 20.2.3.Můžeme vzdáleně přistupovat k vašim zařízením a aplikaci z nich odstranit a přestat vám poskytovat přístup k službám.
 20. Tuto dohodu můžeme převést na někoho jiného

  Naše práva a povinnosti podle těchto podmínek můžeme převést na jinou organizaci. Pokud k tomu dojde, budeme vás vždy písemně informovat a zajistíme, že převod nebude mít vliv na vaše práva vyplývající ze smlouvy.

 21. K převedení vašich práv na někoho jiného potřebujete náš souhlas

  Svá práva nebo závazky podle těchto podmínek můžete převést na jinou osobu, pouze pokud k tomu vydáme písemný souhlas.

 22. Žádná práva třetích stran
 23. Tato smlouva nedává vznik žádným právům třetích stran k prosazování jakéhokoli ustanovení této dohody.
 24. Pokud bude část této smlouvy shledána soudem za nezákonnou, bude zbývající část nadále v platnosti

  Každý z odstavců těchto podmínek působí samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některé z nich jsou protiprávní, zůstanou zbývající odstavce v plné platnosti a účinnosti.

 25. V případě, že s vymáháním této smlouvy budeme mít zpoždění, můžeme ji vymáhat později

  I v případě, že s vymáháním této smlouvy budeme mít zpoždění, můžeme ji vymáhat později. Pokud nebudeme okamžitě trvat na tom, abyste učinili něco, co jste podle těchto podmínek povinni učinit, nebo pokud budeme mít zpoždění s podniknutím kroků vůči vám v souvislosti s vaším porušením této smlouvy, nebude to znamenat, že tyto věci nemusíte učinit, ani to nebude bránit tomu, abychom kroky proti vám podnikli později.

 26. Které zákony se na tuto smlouvu vztahují a kde můžete zahájit soudní řízení

  Tyto podmínky se řídí právem státu, ve kterém má poskytovatel licence obvyklé sídlo.

 27. Alternativní řešení sporů

Alternativní řešení sporů je proces, kdy nezávislý orgán posuzuje skutečnosti sporu a usiluje o jeho vyřešení, aniž byste se museli obrátit na soud. Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vyřídili jakoukoli stížnost, můžete se obrátit na poskytovatele alternativního řešení sporů. Rádi se s vámi dohodneme na poskytovateli alternativního řešení sporů, nebo případně můžete takového poskytovatele najít prostřednictvím webových stránek Evropské komise zde https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.Pokud s výsledkem nebudete spokojeni, můžete stále zahájit soudní řízení. Kromě toho upozorňujeme, že spory mohou být předloženy k on-line řešení na platformě Evropské komise pro on-line řešení sporů.