Oznámení o ochraně osobních údajů

V rámci recenzního portálu shromažďuje Oriflame osobní údaje (zejména pseudonym/přezdívku, e-mailovou adresu, věkovou skupinu, typ pleti, odstín pleti, typ vlasů, fotografie a videa) uživatelů, kteří chtějí na webových stránkách Oriflame a/nebo v aplikaci Oriflame podat zákaznickou recenzi. 

Pouze pole označená * v příslušném formuláři jsou povinná pole pro odeslání recenze. 

Vaše osobní údaje shromážděné společností Oriflame při zanechání recenze produktu mohou být zcela nebo zčásti použity společností Oriflame a případně brand partnery Oriflame a/nebo poskytovateli služeb, s nimiž má společnost Oriflame uzavřenou smlouvu, za účelem marketingu výrobků Oriflame, např. šířením hodnocení zákazníků prostřednictvím stávajících a budoucích médií pro komunikaci s veřejností, zejména - aniž by byl následující výčet vyčerpávající - prostřednictvím služeb elektronické komunikace (zejména webových stránek Oriflame nebo jejich verzí optimalizovaných pro použití s mobilním zařízením nebo aplikace Oriflame) a/nebo prostřednictvím marketingových a reklamních médií, jako jsou např. tištěné materiály, jako jsou katalogy Oriflame, newsletter a jiné tiskoviny. Vaše e-mailová adresa bude použita zejména k administraci vašeho hodnocení a ke kontaktování ohledně ověření, odpovědí a připomínek.

Námi nabízený portál částečně zahrnuje zpracování kategorií údajů vyžadujících zvláštní ochranu nebo podobných údajů. V rámci recenze můžete poskytnout určité citlivé osobní údaje. 

Proto vždy považujeme (pohyblivé) obrazové údaje zobrazující obličeje a charakteristiky týkající se vašeho těla (např. typ vaší pleti) za zvláště citlivé údaje. To zejména znamená, že údaje nepoužíváme k jiným účelům, než pro které byly shromážděny, že vždy předem získáme váš souhlas a informujeme vás o jejich použití a že jsou přijata zvláštní technická a organizační opatření, aby byly vaše citlivé údaje co nejlépe chráněny. Zejména nevyužíváme abstraktní možnosti odvozování nemocí nebo etnického původu z určitých charakteristik a v žádném případě takové odvozování neukládáme. Rovněž nepoužíváme obrazové údaje k jednoznačné identifikaci fyzické osoby. Dbáme na to, aby váš souhlas byl vždy dobrovolný a informovaný a abyste jednou udělený souhlas mohli kdykoli odvolat (privacy@oriflame.com).