PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - BRAND PARTNEŘI

Datum zveřejnění: 4.4.2022

Na co se tato politika vztahuje?

Tyto zásady popisují, jak Společnost a Sponzoři zpracovávají vaše osobní údaje.  Odkazy v těchto zásadách na společnost, my nebo nás znamená ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., Přemyslovská 2845, 130 00 Praha 3, IČO 18627722. 

Odkazy na vašeho Sponzora v těchto zásadách znamenají Sponzora identifikovaného v potvrzovacím e-mailu, který vám zašleme během procesu registrace Brand partnera (tj. Sponzor, který vás sponzoroval, abyste se stali Brand partnerem), a vašimi Sponzory se rozumí váš Sponzor spolu se svými online Sponzory v rámci sítě Brand partnerů, kteří budou mít přístup k vašim osobním údajům v souladu s těmito zásadami. Podrobnosti o Sponzorech naleznete po přihlášení v sekci „Můj účet“ zde

Pro účely platných právních předpisů o ochraně údajů, tj. Zákona o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 (dále jen "GDPR") jsou Společnost a vaši Sponzoři nezávislými správci vašich osobních údajů. 

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

V souvislosti s těmito zásadami budou shromažďovány následující kategorie osobních údajů: 

 1. Osobní údaje shromážděné od vás: V závislosti na tom, jak komunikujete se společností Oriflame, Společnost a/nebo váš Sponzor od vás shromáždí následující údaje když vyplníte formulář na webové stránce, dokončíte proces registrace Brand partnera, zakoupíte produkty Oriflame, požádáte o odloženou platbu za vaše nákupy, zúčastníte se diskusních fór nebo jiných funkcí sociálních médií na webové stránce, zúčastníte se soutěže, propagace nebo průzkumu na webové stránce, využijete jiné služby nabízené společností Oriflame prostřednictvím webových stránek a aplikací Oriflame nebo jinak komunikujete se společností (například když kontaktujete zákaznický servis):

Osobní údaje

Je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy?

Možné důsledky neposkytnutí takových údajů

Jméno*;

Smluvní požadavek

Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete se moci zaregistrovat jako Brand partner a zakoupit produkty Oriflame.

datum narození; 

Smluvní požadavek

Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete se moci zaregistrovat jako Brand partner.

poštovní adresa*;

Zákonný požadavek

Smluvní požadavek

Vaše příjmy musíme oznámit daňovému orgánu, bez těchto údajů nejsme schopni tuto povinnost splnit.

Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete se moci zaregistrovat jako Brand partner.

dodací adresa pro doručení produktu*; 

Smluvní požadavek

Pokud ji neposkytnete, nebudeme moci vaši objednávku doručit.

e-mailová adresa;

Oprávněný zájem

Pokud ji neposkytnete, nebudeme moci aktivovat váš online účet ani vás kontaktovat, včetně zasílání marketingové komunikace.

telefonní číslo a číslo mobilního telefonu; 

Oprávněný zájem

Pokud jej neposkytnete, nebudeme moci aktivovat váš online účet ani vás kontaktovat, včetně zasílání marketingových sdělení.

vaše heslo*;

Smluvní požadavek

Bez hesla nemůžete vytvořit svůj účet v našem online systému, protože data musí být zabezpečena.

osobní identifikační číslo; 

Smluvní požadavek

Bez tohoto čísla vás nebudeme moci zaregistrovat jako Brand partnera, ani vás a vaši aktivitu jako Brand partnera identifikovat.

jméno Sponzora a číslo Brand partnera v linii Sponzora;

 

 

IČO nebo DIČ*;  

Zákonný požadavek, aby Brand partneři dostávali platby

Vaše příjmy musíme oznámit daňovému úřadu a bez těchto údajů nejsme schopni tuto povinnost splnit.

číslo sociálního pojištění;

Zákonný požadavek, aby Brand partneři dostávali platby

Vaše příjmy musíme oznámit daňovému úřadu a bez těchto údajů nejsme schopni tuto povinnost splnit.

údaje o bankovním účtu*; 

Smluvní požadavek, aby Brand partneři dostávali platby

Platby Brand partnerům distribuujeme výhradně bankovními převody. Bez bankovního účtu vám nebudeme moci zaplatit žádné částky.

číslo pasu (pro Brand partnery účastnící se mezinárodních konferencí)*.

Smluvní požadavek pro Brand partnery účastnící se konferencí

Mezinárodní konference vyžadují přeshraniční cestování a bez údajů o vašem cestovním dokladu to nemůžeme zařídit.

Obrázky, obrázky, videozáznamy

Souhlas a/nebo smluvní požadavek pro Brand partnery, kteří se účastní konferencí, online konferencí, jakýchkoli jiných digitálních událostí nebo využívají video nástroje nabízené společností Oriflame

Použití různých komunikačních nástrojů, produktů nebo služeb může vyžadovat tato data. Pokud nám ji neposkytnete, nebudete je moci aktivně využívat.   

Obsah chatů

Souhlas a oprávněný zájem

Použití různých komunikačních nástrojů, produktů nebo služeb může vyžadovat tato data. Pokud nám je neposkytnete, nebudete je moci aktivně využívat.  

Výše uvedená pole, která jsou označena (*), jsou povinná - pokud takové osobní údaje neposkytnete, Společnost a / nebo vaši Sponzoři nebudou schopni splnit příslušné účely, které jsou popsány níže v těchto zásadách.  

 1. Osobní údaje shromážděné o vás:

 

Jak jsou vaše osobní údaje využívány a jaký je právní základ pro toto použití?

Společnost a vaši Sponzoři zpracovávají výše uvedené osobní údaje jako nezávislí správci údajů. Osobní údaje zpracováváme nezávisle pro následující účely:

 1. Zpracování Společností
 1. Zpracování vašimi Sponzory
 1. Automatizované rozhodování a profilování

K realizaci našeho smluvního vztahu s vámi nevyužíváme plně automatizované rozhodování;

vaše údaje však zpracováváme částečně automatizovaným způsobem s cílem vyhodnotit některé vaše charakteristiky (profilování). Pomocí profilování vám poskytneme informace přizpůsobené vašim potřebám a poskytneme vám poradenství ohledně našich produktů. To nám umožňuje zacílit na vás vhodnou komunikaci a reklamu jako na doporučující produkty a služby, které by pro vás mohly být vhodné.

 

S kým budou vaše osobní údaje sdíleny a kde?

 1. Vaše osobní údaje bude společnost sdílet s jinými společnostmi ve skupine, včetne s: Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Stockholm, Švédsko; Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Hegau Tower, Maggistraße 5, 78224 Singen Hohentwiel, Německo; Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warsaw, Polsko; Oriflame Software s.r.o., Ladova 389/10, Hejčín, 779 00 Olomouc,  pro skupinovou analýzu. 
 1. Společnost a Sponzoři mohou sdílet vaše osobní údaje s:
 1. V případě, že bude podnik prodán nebo integrován s jiným podnikem, budou vaše osobní údaje sděleny našim poradcům a případným budoucím kupcům a předány novým majitelům podniku. 

Kam budou vaše údaje odeslány?

 

Společnost a vaši Sponzoři mají v úmyslu předávat (včetně uchovávání) vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP") (tj. všech 27 členských států EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko), které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako tyto země v rámci EHP. Zejména do Indie, Spojených států amerických a Švýcarska. 

V takovém případě a v případě, že se jedná o převod na přidruženou společnost nebo prodejce v zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, jsou osobní údaje náležitě chráněny standardními smluvními doložkami schválenými Komisí EU (které byly provedeny podle čl. 46 odst. 2 nařízení GDPR). Máte-li jakékoli dotazy týkající se standardních smluvních doložek a / nebo byste chtěli získat jejich kopii, prosíme kontaktujte inspektora ochrany údajů společnosti na adrese privacy@oriflame.com

 

Jaké soubory cookies budou použity na webových stránkách?

Webová stránka používá soubory cookie (malé soubory umístěné na pevném disku uživatele webové stránky), aby vás odlišila od ostatních uživatelů webové stránky. To nám pomáhá poskytnout vám vysoce kvalitní zážitek při procházení webových stránek a také nám umožňuje zlepšit webové stránky. Cookies používáme k analýze toku informací; přizpůsobování služeb, obsahu a reklamy; měření účinnost podpory; a podpoře důvěry a bezpečnosti. Podrobné informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie Oriflame zde:  https://cz.oriflame.com/terms-and-conditions/cookie-notice]

 

Google Analytics

Používáme Google Analytics, abychom pochopili, jak se návštěvníci chovají v našich webech a aplikacích. To znamená, že když navštívíte naši webovou stránku nebo použijete některou z našich mobilních aplikací, váš prohlížeč automaticky odešle určité informace společnosti Google. To zahrnuje například webovou adresu stránky, kterou navštívíte, a vaši IP adresu. Podrobnosti o tom, jak technologie Google shromažďuje a zpracovává data, najdete na tomto odkazu

Pokud nechcete, aby byla služba Google Analytics používána ve vašem prohlížeči, můžete nainstalovat doplněk prohlížeče Google Analytics. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve službě Google Analytics a Google naleznete zde

Vaše práva 

 

Máte právo požádat společnost a své sponzory o následující:

 1. Kopii vašich osobních údajů (v běžně používané elektronické podobě, pokud o to požádáte elektronicky); 
 2. Opravu osobních údajů (pokud jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální);  Předání osobní údaje (tj. předání ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu vám nebo jinému správci údajů); Vymazání osobních údajů; nebo
 3. Omezení zpracování (tj. zpracování bude dočasně zastaveno (s výjimkou rozsahu, v němž budou osobní údaje nadále uchovávány)).

Máte také právo vznést námitku proti některému zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, a proti zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud Společnost a/nebo vaši Sponzoři požádali o váš souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat. 

Tato práva jsou v některých situacích omezena - například v případech, kdy Společnost a/nebo vaši Sponzoři mohou prokázat, že mají zákonný požadavek na zpracování vašich osobních údajů. V některých případech to může znamenat, že jsou schopni uchovávat údaje, i když svůj souhlas odvoláte. 

Pokud Společnost a/nebo vaši Sponzoři vyžadují vaše osobní údaje, aby mohli plnit své povinnosti v souladu s právními nebo smluvními závazky, je poskytnutí těchto údajů povinné: pokud takové údaje nejsou poskytnuty, pak Společnost a/nebo vaši Sponzoři nebudou schopni řídit svůj smluvní vztah s vámi nebo plnit povinnosti, které jim byly uloženy. Výše jsme popsali, která datová pole jste povinni poskytnout, a důsledky jejich neposkytnutí. 

Společnost a vaši Sponzoři věří, že mohou uspokojivě odpovědět na jakékoli dotazy, které můžete mít ohledně způsobu, jakým zpracovávají vaše osobní údaje. Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, jak zpracovávají vaše osobní údaje, můžete se obrátit na:

 1. Společnost: Pracovníka společnosti pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese privacy@oriflame.com. Můžete nás také kontaktovat na následující adrese: ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. , Přemyslovská 2845, 130 00 Praha 3; a/nebo 
 2. Vašeho Sponzora: Pomocí kontaktních údajů uvedených v potvrzovacím e-mailu, který jsme vám zaslali během procesu registrace Brand partnera, nebo kontaktních údajů uvedených v každém sdělení, které od sponzora obdržíte. 

Pokud máte nevyřešené obavy, máte také právo podat stížnost orgánům pro ochranu údajů. Příslušným orgánem pro ochranu údajů bude kontrolní orgán v zemi vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo možného porušení GDPR. 

 

Jak dlouho budeme uchovávat vaše data?

 

Společnost a vaši Sponzoři budou vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu se Společností, a v možném rozsahu po ukončení tohoto vztahu po dobu nezbytnou k plnění účelů stanovených v této politice. 

Zákony mohou vyžadovat, aby Společnost a Sponzoři uchovávali určité osobní údaje po určitou dobu. V ostatních případech Společnost a vaši Sponzoři uchovávají údaje po přiměřenou dobu poté, co vztah s vámi skončí, aby se ochránili před právními nároky nebo aby spravovali svou činnost.   

Další informace o společnosti a postupech uchovávání informací Sponzorů naleznete zde

 

Změny této zásady

Jakékoli změny, které v budoucnu v zásadách provedeme, budou zveřejněny na webových stránkách a v případě potřeby vám budou oznámeny e-mailem nebo jinak. Pozměňovací návrhy budou k dispozici i v našich prostorách.