OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ORIFLAME O SOUKROMÍ – ČLENOVÉ ORIFLAME

Zveřejněno dne: 16/05/2018

Co je obsahem tohoto dokumentu?

Tento dokument popisuje zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany Společnosti a Sponzorů.

Termíny „Společnost“ a gramatická 1. osoba množného čísla („my”) v tomto dokumentu odkazují na Oriflame Czech Republic spol. s r. o. (V Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10, IC: 18627722, zaps. v OR MS v Praze odd. C, vl. 2753)

Pojmenování Váš sponzor v rámci tohoto dokumentu odkazuje na Sponzora uvedeného v potvrzovacím emailu, který společnost Oriflame zasílá kosmetickým poradcům, respektive členům Oriflame, během registračního procesu (tj. osoba, která zastává roli Sponzora vůči Vám jako kosmetického poradce, respektive člena Oriflame), a pojmenování Vaši sponzoři označují Vašeho sponzora spolu s jeho horní sponzorskou linií v rámci sítě kosmetického poradce, respektive člena Oriflame, kteří budou mít v souladu s tímto dokumentem přístup k Vašim osobním údajům. Podrobnosti o Vašich sponzorech naleznete zde.

Pro účely platného znění zákona o ochraně údajů (zahrnujího Nařízení o ochraně osobních údajů 2016/ 679 (zkratka „GDPR“) každá Společnost a Sponzor vystupují ve spojitosti s ochranou Vašich osobních údajů nezávisle na sobě.

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

Ve spojitosti s tímto nařízením budou shromažďovány Vaše osobní údaje z následujících kategorií:

1. Osobní údaje poskytnuté Vámi: Na základě Vaší spolupráce s Oriflame Společnost a/nebo Váš sponzor od Vás shromaždí následující údaje při těchto úkonech: vyplnění formuláře na webových stránkách, dokončení registračního procesu kosmetického poradce, respektive člena Oriflame, nákupu produktů, žádosti o odložení platby při nákupu, účasti v diskuzích nebo jiných platformách s funkcí sociálních médií na webových stránkách, účasti v soutěži, výhodných nabídkách a průzkumech na webových stránkách nebo jiné komunikaci se Společností (například při kontaktování Zákaznického servisu):

 

Osobní údaje

Je poskytnutí osobních údajů zákonnou či smluvní povinností, nebo požadavkem pro uzavření smlouvy?

Možné důsledky neposkytnutí příslušných údajů

Jméno a příjmení *;

Smluvní povinnost

Bez poskytnutí tohoto údaje se nebudete moci zaregistrovat jako kosmetický poradce, respektive člen Oriflame

Datum narození*;

Smluvní povinnost

Bez poskytnutí tohoto údaje se nebudete moci zaregistrovat jako kosmetický poradce, respektive člen Oriflame

Fakturační adresa a adresa trvalého bydliště*;

Zákonná povinnost

Společnost Oriflame má povinnost sdělovat tento údaj Finančnímu úřadu a bez jeho uvedení tuto povinnost nemůže plnit a pro doručení korespondence týkající se finančních záležitostí

Doručovací adresa*;

Smluvní povinnost

Bez poskytnutí tohoto údaje Vám nebudeme moci doručit zboží.

Email;

 

 

Telefonní číslo a číslo mobilního telefonu;

 

 

Vaše heslo*;

Smluvní povinnost

Bez hesla si nebudete moci vytvořit účet vnašem online systému, neboť data musejí být chráněna.

Osobní členské číslo Oriflame;

 

 

Jméno Vašeho sponzora a členské číslo Vašeho sponzora;

 

 

Identifikační číslo subjektu (IČ)*;

Zákonná povinnost pro kosmetické poradce, respektive členy Oriflame ( platca DPH)

Společnost Oriflame má povinnost sdělovat tento údaj Finančnímu úřadu a bez jeho uvedení tuto povinnost nemůže plnit.

Údaje o bankovním účtu*; a

Smluvní povinnost pro kosmetické poradce, respektive členy Oriflame, přijímající jakékoliv platby

Platby našim kosmetickým poradcům, respektive členům Oriflame, odesíláme výlučně bankovním převodem. Bez čísla bankovního účetu Vám nebudeme moci odeslat žádnou platbu.

Číslo cestovního pasu (u kosmetických poradců, respektive členů Oriflame, kteří se účastní zahraničních konferencí)*.

Smluvní povinnost pro kosmetické poradce, respektive členy Oriflame, účastnící se konferencí

Mezinárodní konference obnášejí překračování státních hranic a bez Vašich cestovních dokumentů nebudeme schopni zařídit potřebná opatření.

Pole výše opatřená hvězdičkou (*) jsou povinná – pokud dané osobní údaje neposkytnete, Společnost a/anebo Váš sponzor nebudou moci dostát podmínkám uvedeným níže v tomto dokumentu. 

2. Shromažďování osobní údaje o Vás:

K čemu se Vaše osobní údaje používají a na jakých zákonech se používání osobních údajů zakládá?

Společnost a Váš sponzor zpracovávají výše uvedené osobní údaje jako na sobě nezávislé subjekty. Oba z nich Vaše osobní údaje zpracovávají pro následující účely:

1. Zpracovávání údajů Společností

2. Zpracovávání údajů Vaším sponzorem

S kým a kde budou Vaše osobní údaje sdíleny?

1. Společnost bude sdílet Vaše osobní údaje se společností Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Německo, za účelem hromadných analýz.

2. Společnost a Vaši sponzoři mohou (nezávisle na sobě) sdílet Vaše osobní údaje se:

Jaké cookies budou použity na webových stránkách?

Webová stránka používá cookies (malé soubory umístěné na pevném disku uživatelů), které jí umožňují odlišit Vás od ostatních uživatelů webové stránky. Slouží k tomu, abychom Vám mohli poskytovat co nejkvalitnější zákaznickou zkušenost při návštěvě webových stánek a zároveň abychom mohli stránky vylepšovat. Cookies používáme k analyzování toku informací; cílení služeb, obsahu a reklam dle zákazníků, měření efektivity obchodních nabídek; a ke zvyšování důvěryhodnosti a bezpečnosti.

Některé služby, které poskytujeme, jsou dostupné pouze prostřednictvím používání cookies. Obecně lze cookies rozdělit do následujících kategorií:

1. Striktně nezbytné cookies

Některé soubory cookie jsou nezbytné pro provoz webové stránky. Například nám umožňují identifikovat registrované uživatele a povolit jim přístup na stránku. Pokud registrovaný uživatel tyto cookies nepovolí, je možné, že nebude mít přístup k nějakému obsahu na stránkách.

2. Cookies pro sledování výkonu

Dalším druhem jsou cookies, které se používají k analýze toho, jak uživatelé stránku používají, a ke sledování výkonosti stránky. Tyto cookies nám umožňují kvalitně cílit nabídky dle charakteru
zákazníka a rychle rozpoznávat a řešit případné problémy. Díky tomuto druhu cookies lze například sledovat, které stránky jsou nejpopulárnější, nebo zjistit, proč některé stránky hlásí chyby.

3. Cookies pro funkčnost stránek

Cookies pro funkčnost stránek se používají k zapamatování preferencí uživatelů a k přidávání vylepšených funkcí do nastavení webových stránek/aplikací.

4. Cookies pro cílené nabídky

Cookies můžeme využívat také k zasílání reklam na produkty Oriflame, které jsou relevantní pro daného uživatele a jeho zájmy. Inzerovat své produkty či služby na našich stránkách / aplikacích nemají povoleny žádné třetí strany.

5. Google Analytics

Google Analytics využíváme k porozumění tomu, jak se návštěvník chová na našich webových stránkách či aplikacích. To znamená, že při návštěvě naší stránky nebo použití některé naší mobilní aplikace se automaticky odešle společnosti Google zpráva. Tato zpráva obsahuje například webovou adresu stránky, kterou navštěvujete, a Vaši IP adresu. Podrobnosti o tom, jak Google shromažďuje a zpracovává údaje, naleznete v tomto odkazu: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Pokud si nepřejete, aby Váš prohlížeč používal Google Analytics, můžete si nainstalovat do prohlížeče doplněk, který monitorování zablokuje. Více informací o Google Analytics a ochraně soukromí společnosti Google naleznete zde https://policies.google.com/privacy

Uživatelé mohou kdykoliv cookies odmítnout, pokud jim to prohlížeč dovolí, avšak v takovém případě může být ovlivněno použití stránky. Podrobné informace o tom, jak zablokovat cookies, naleznete zde: (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Více o tom, jak společnosti využívají cookies, se dočtete zde: (http://www.allaboutcookies.org/).

Změny v tomto dokumentu

Veškeré změny týkající se znění tohoto dokumentu, které by mohly v budoucnu nastat, budou publikovány na webových stránkách a případně zaslány e-mailem či jinou formou. Tyto změny budou dostupné i v prostorách Společnosti.

Kde naleznu více informací o nakládání s mými osobními údaji?

Podrobnější informace o době uchovávání a mezinárodním předávání osobních údajů, kontakty a svá práva naleznete v Často kladených dotazech k soukromí Privacy FAQs
___________________________________

PŘÍLOHA – Často kladené dotazy

1. Jaká mám práva v souvislosti s mými osobními údaji?

Od Společnosti či Vašich sponzorů jste oprávněn požadovat:

1. kopii svých osobních údajů (v běžně používané elektrické podobě, jestliže o kopii zažádáte elektronicky);

2. opravu svých osobních údajů (jsou-li nepřesné, neúplné či neaktuální);

3. „portování“ svých osobních údajů (tj. přenos údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám nebo jiné osobě s přístupem k Vašim údajům);

4. vymazání svých osobních údajů; nebo

5. omezit jejich zpracování (tj. zpracovávání bude dočasně přerušeno (dokud se osobní údaje opět nezačnou uchovávat)).

Máte také právo se ohradit vůči zpracovávání údajů, které vychází z našich legitimních zájmů, a vůči použití údajů pro účely přímého marketingu. Dále v případě, že Vás Společnost a/nebo Váš sponzor požádal o Vás souhlas ke zpracování údajů, máte práve tento souhlas neposkytnout, jak je podrobněji uvedeno výše.

Tato práva jsou v některých situacích omezena – například může-li Společnost a/nebo Váš sponzor prokázat, že má ke zpracování Vašich údajů zákonnou povinnost. V některých případech to znamená, že si mohou Vaše údaje ponechat i přesto, že jste jim k tomu neudělil/a svůj souhlas.

Požaduje-li Společnost a/nebo Váš sponzor Vaše osobní údaje za účelem, aby splnil zákonnou či smluvní povinnost, je poskytnutí příslušných údajů povinné; nebudou-li Společnosti a/nebo Vašemu sponzorovi údaje poskytnuty, Společnost a/nebo Váš sponzor nebude moci naplnit svůj smluvní vztah vůči Vám nebo splnit povinnost, která mu byla uložena. Výše jsou uvedena pole s údaji, které je nutné poskytnout, a důsledky v případě jejich neposkytnutí.

Společnost a Vaši sponzoři doufají, že mohou uspokojit veškeré Vaše případné dotazy o zpracování Vašich osobních údajů. Máte-li jakékoliv obavy související s tím, jak budou Vaše osobní údaje z jejich strany zpracovány, obraťte se na ně následujícím způsobem:

1. Společnost: Můžete kontaktovat referenta pro ochranu údajů společnosti Oriflame na emailu privacy@oriflame.com. Také nás můžete kontaktovat na adrese: Oriflame Czech Republic spol. s r. o. (V Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10, IC: 18627722, zaps. v OR MS v Praze odd. C, vl. 2753) a/nebo

2. Váš sponzor: Použijte kontakt z potvrzovacího emailu, který jste obdrželi při registraci jako kosmetický poradce, respektive člen Oriflame, nebo v kontakt objevující se v komunikaci od Vašeho sponzora.

V případě přetrvávajících či nevyřešených obav se můžete obrátit také na úřady pro ochranu údajů. Příslušným úřadem pro ochranu údajů bude kontrolní úřad v zemi Vašeho trvalého pobytu, místě zaměstnání či údajného porušení Nařízení o ochraně osobních údajů.

2. Jak dlouho budete mé osobní údaje schraňovat?

Společnost a Vaši sponzoři budou uchovávat Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu se Společností a po jeho ukončení dle povolené lhůty tak dlouho, jak to bude nutné k realizaci účelů popsaných v tomto dokumentu.

Zákon může vyžadovat, aby Společnost a Vaši sponzoři nezávisle na sobě schraňovali určité osobní údaje po určitou dobu. V ostatních případech bude Společnost a Vaši sponzoři uchovávat údaje po ukončení veškerých vztahů po dobu nutnou k jejich pr ávní ochraně a správě jejich podnikání.

Více informací o uchovávání údajů ze strany Společnosti a Vašeho sponzora naleznete zde.

3. Kam budete mé údaje odesílat?

Společnost a Vaši sponzoři mají v úmyslu odesílat (včetně uchovávání) Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) (tj. všech 27 členských zemí EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko), které nemusejí poskytnout stejnou úroveň ochrany jako země v rámci EHP. Konkrétně se jedná o Indii, Spojené státy americké a Švýcarsko. India, the United States of America and Switzerland.

Ve výše uvedeném případě a dojde-li k převodu osobních údajů k organizaci přidružené ke Společnosti nebo prodejci v zemi, která nepodléhá rozhodnutí o přiměřenosti vydanému Evropskou komisí, budou osobní údaje adekvátně chráněny standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí (které byly implementovány dle čl. 46 (2) Nařízení o ochraně osobních údajů). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně standardních smluvních doložek a/nebo chcete-li získat jejich kopii, kontaktujte referenta pro ochranu osobních údajů společnosti Oriflame na adrese privacy@oriflame.com.