PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ORIFLAME - BRAND PARTNEŘI

Datum zveřejnění: 18. prosince 2023

Na co se tento dokument vztahuje?

Toto prohlášení popisuje zásady, podle kterých Společnost a Sponzoři zpracovávají vaše osobní údaje. 

Odkazy v tomto prohlášení na Společnost, my nebo náš znamená ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., společnost prodávající produkty značky Oriflame na území Česka našim Brand partnerům prostřednictvím sociálního modelu prodeje. Naše adresa je Přemyslovská 2845, 130 00 Praha 3, Česko, a jsme zaregistrováni pod číslem ID 18627722. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese privacy@oriflame.com.

Odkazy na vašeho Sponzora v těchto zásadách znamenají Sponzora identifikovaného v potvrzovacím e-mailu, který vám zašleme během procesu vaší registrace jako Brand partnera (tj. Sponzora, který vás pozval, abyste se stali Brand partnerem, popř. vám byl v procesu registrace přidělen), a Sponzory, kteří jsou v rámci sítě nad vaším Sponzorem, a kteří budou mít přístup k vašim osobním údajům v souladu s těmito zásadami. Podrobné informace o Sponzorech naleznete v nabídce "Můj business" na našich webových stránkách, která vám bude přístupná ihned po dokončení registrace a přihlášení k vašemu účtu (zpráva "Přehled sponzorů nad vámi").

Pro účely platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, a to Zákonu o zpracování osobních údajů  110/2019, který upravuje  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 679 (dále jen „GDPR“), jsou jak společnost, tak i váš Sponzor nezávislými správci vašich osobních údajů. 

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

V souvislosti s těmito zásadami budou o vás shromažďovány následující kategorie osobních údajů: 

  1. Osobní údaje shromážděné od vás: V závislosti na tom, jak komunikujete se společností Oriflame, Společnost a/nebo váš Sponzor od vás po vyplnění formuláře na webu shromažďují údaje, a to když dokončíte proces registrace Brand partnera, zakoupíte produkty Oriflame, požádáte o odloženou platbu za vaše nákupy, zúčastníte se diskuse v chatech nebo využijete jiných funkcí sociálních médií na webu, zadáte propagaci nebo průzkum na webu, využijete jiné služby nabízené společností Oriflame prostřednictvím webových stránek a aplikací Oriflame nebo jinak komunikujete se Společností (například když kontaktujete zákaznický servis):

 

Osobní údaje

Je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy?

Možné důsledky neposkytnutí takových údajů

Jméno nebo název společnosti*;

Smluvní požadavek

Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete se moci zaregistrovat jako Brand partner a zakoupit produkty Oriflame

datum narození; 

Smluvní požadavek

Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete se moci zaregistrovat jako Brand partner.

 adresa trvalého bydliště*;

Zákonný požadavek

 

 

Smluvní požadavek

Vaše příjmy musíme oznámit daňovému orgánu, bez těchto údajů nejsme schopni tuto povinnost splnit.

Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete se moci zaregistrovat jako Brand partner.

adresa pro dodání produktu*; 

Smluvní požadavek

Pokud ji neposkytnete, nebudeme moci vaši objednávku doručit.

e-mailová adresa;

Oprávněný zájem

Pokud jej neposkytnete, nebudeme moci aktivovat váš online účet ani vás kontaktovat, včetně zasílání marketingové komunikace.

telefonní číslo a číslo mobilního telefonu; 

Oprávněný zájem

Pokud jej neposkytnete, nebudeme moci aktivovat váš online účet ani vás kontaktovat, včetně zasílání marketingové komunikace.

vaše heslo*;

Smluvní požadavek

Bez hesla nemůžete vytvořit svůj účet v našem online systému, protože vaše data musí být zabezpečena.

osobní identifikační číslo; 

Smluvní požadavek

Bez tohoto čísla vás nebudeme moci zaregistrovat jako Brand partnera,     ani vás a vaši aktivitu jako Brand partnera  identifikovat.

jméno sponzora a číslo partnera sponzora;

 

 

IČO / DIČ*; 

Zákonný požadavek, aby Brand partneři  dostávali jakékoli platby

Vaše příjmy musíme oznámit daňovému orgánu a bez těchto údajů nejsme schopni tuto povinnost splnit.

údaje o bankovním účtu*; 

Smluvní požadavek nezbytný k tomu, aby Brand partneři  dostávali jakékoli platby

Platby Brand partnerům  zasíláme výhradně prostřednictvím bankovních převodů. Bez bankovního účtu vám nebudeme moci zaplatit žádné částky.

číslo pasu (pro Brand partnery  účastnící se mezinárodních konferencí)*.

Smluvní požadavek pro Brand partnery  účastnící se konferencí

Mezinárodní konference vyžadují cestování přes hranice a bez údajů o vašem cestovním dokladu to nejsme schopni zařídit.

Obrázky, fotografie, videozáznamy

Souhlas a/nebo smluvní požadavek pro Brand partnery  účastnící se konferencí, online konferencí, jakýchkoli jiných digitálních akcí nebo akcí s vizuálním záznamem nabízených společností Oriflame

Použití různých nástrojů, produktů nebo služeb může vyžadovat tato data. Pokud nám je neposkytnete, nebudete je moci aktivně využívat.   

Obsah chatů

Souhlas a oprávněný zájem

Použití různých nástrojů, produktů nebo služeb může vyžadovat tato data. Pokud nám je neposkytnete, nebudete je moci aktivně využívat.  

 

 

 

Výše uvedená pole, která jsou označena (*), jsou povinná - pokud takové osobní údaje neposkytnete, společnost a / nebo vaši sponzoři nebudou schopni splnit příslušné účely, které jsou popsány níže v těchto zásadách.  

  1. Osobní údaje shromážděné o vás:

 

Jak jsou vaše osobní údaje využívány a jaký je právní základ pro toto použití?

Společnost a vaši Sponzoři zpracovávají výše uvedené osobní údaje jako nezávislí správci údajů. Každý z nich zpracovává vaše osobní údaje nezávisle pro následující účely:

  1. Zpracování Společností
  1. Zpracování vašimi Sponzory
  1. Automatizované rozhodování a profilování

K realizaci našeho smluvního vztahu s vámi nepoužíváme plně automatizované rozhodování .

Vaše údaje však zpracováváme na částečně automatizovaném základě s cílem vyhodnotit některé vaše charakteristiky (profilování). Profilování využíváme k tomu, abychom vám poskytli informace přizpůsobené na míru a poskytli vám rady ohledně našich produktů. To nám umožňuje zaměřit na vás vhodnou komunikaci a reklamu, stejně jako doporučovat produkty a služby, které by pro vás mohly být vhodné.

 

S kým budou vaše osobní údaje sdíleny a kde?

  1. Společnost bude sdílet vaše osobní údaje s dalšími společnostmi skupiny Oriflame, zejména s Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Stockholm, Švédsko; Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Hegau Tower, Maggistraße 5, 78224 Singen Hohentwiel, Německo; Oriflame Poland Sp. Z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polsko; Oriflame Software s.r.o., Ladova 389/10, Hejčín, 779 00 Olomouc, Česká republika, pro skupinovou analýzu.   
  1. Společnost a vaši Sponzoři mohou sdílet vaše osobní údaje s:
  1. V případě, že je podnik prodán nebo integrován s jiným podnikem, budou vaše osobní údaje sděleny našim poradcům a případnému poradci kupujícího a budou předány novým majitelům podniku. 

 

Kam budou vaše údaje odeslány?

 

Společnost a vaši Sponzoři mají v úmyslu předávat (včetně ukládání) vaše osobní údaje do zemí mimo Česko a mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP") (tj. všech 27 členských států EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko), které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako Česko a tyto země v rámci EHP; zejména: do Indie, Spojených států amerických a Švýcarska. 

V takovém případě, a pokud se jedná o převod na přidruženou společnost nebo prodejce společnosti v zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, jsou osobní údaje přiměřeně chráněny standardními smluvními doložkami schválenými Komisí EU (které byly provedeny podle čl. 46 odst. 2 GDPR). Máte-li jakékoli dotazy týkající se standardních smluvních doložek a / nebo byste chtěli získat jejich kopii, prosíme kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti na adrese privacy@oriflame.com

 

Jaké soubory cookie budou na webových stránkách použity?

Webové stránky používají soubory cookie (malé soubory umístěné na pevném disku uživatelů webových stránek), aby vás odlišily od ostatních uživatelů webových stránek. To nám pomáhá poskytnout vám vysoce kvalitní zážitek při procházení webových stránek a také nám umožňuje zlepšit webové stránky. Soubory cookie používáme k analýze toku informací, přizpůsobení služeb, obsahu a reklamy, měření propagační efektivity a podpoře důvěry a bezpečnosti. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o používání cookies společnosti Oriflame.

 

Google Analytics

Používáme Google Analytics k tomu, abychom pochopili, jak se návštěvníci angažují v našich webech a aplikacích. To znamená, že když navštívíte naši webovou stránku nebo použijete některou z našich mobilních aplikací, váš prohlížeč automaticky odešle určité informace společnosti Google. Patří sem například webová adresa stránky, kterou navštěvujete, a vaše IP adresa. Podrobnosti o tom, jak technologie Google shromažďuje a zpracovává data, najdete na tomto odkazu: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Pokud nechcete, aby byla služba Google Analytics používána ve vašem prohlížeči, můžete nainstalovat doplněk prohlížeče Google Analytics. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve službě Google Analytics a Google naleznete zde https://www.google.com/policies/privacy

 

Vaše práva 

 

Máte právo požádat společnost a své Sponzory o:

Máte také právo vznést námitku proti některému zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, a proti zpracování pro účely přímého marketingu. Dále, pokud Společnost a/nebo vaši Sponzoři požádali o váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jste oprávněni tento souhlas odvolat. 

Tato práva jsou v některých situacích omezena - například v případech, kdy Společnost a/nebo vaši Sponzoři mohou prokázat, že platí zákonný požadavek na zpracování vašich osobních údajů. V některých případech to může znamenat, že jsou schopni uchovávat údaje i v případě, že svůj souhlas odvoláte. 

Pokud Společnost a/nebo vaši Sponzoři vyžadují, aby vaše osobní údaje byly v souladu s právními nebo smluvními závazky, je poskytnutí těchto údajů povinné: pokud takové údaje nejsou poskytnuty, pak Společnost a/nebo vaši Sponzoři nebudou schopni řídit svůj smluvní vztah s vámi nebo plnit povinnosti, které jim byly uloženy. Výše jsme popsali, která datová pole jste povinni poskytovat, a důsledky jejich neposkytnutí. 

Společnost a vaši Sponzoři věří, že dokážou uspokojit jakékoli dotazy, které můžete mít ohledně způsobu, jakým zpracovávají vaše osobní údaje. Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, jak zpracovávají vaše osobní údaje, můžete se obrátit na:

Pokud máte nevyřešené obavy, máte také právo podat stížnost orgánům pro ochranu údajů. Příslušným orgánem pro ochranu údajů bude dozorový úřad v zemi vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo domnělého porušení zákona o ochraně údajů. 

 

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Společnost a vaši Sponzoři budou vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, který máte se společností, a v povoleném rozsahu po ukončení tohoto vztahu po dobu nezbytnou k plnění účelů stanovených v těchto zásadách. 

Zákony mohou vyžadovat, aby společnost a vaši Sponzoři měli určité osobní údaje po určitou dobu v držení. V ostatních případech Společnost a vaši Sponzoři uchovávají údaje po přiměřenou dobu poté, co vztah s vámi skončí, aby se ochránili před právními nároky nebo aby spravovali svou činnost.  

Více informací o společnosti a o praxi uchování informací vašich Sponzorů naleznete na našich stránkách v centru pro ochranu osobních údajů.

 

Změny tohoto prohlášení

Jakékoli změny, které v budoucnu v zásadách provedeme, budou zveřejněny na webových stránkách a v případě potřeby vám budou oznámeny e-mailem nebo jinak. Pozměňovací návrhy budou k dispozici také v našich prostorách.