OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BĚHEM LIVE SHOPPINGU

 

 1. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na služby Live Video Shopping [služby], které používáte.
 2. Provozovatelem osobních údajů shromážděných v souvislosti se službami je ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., V olšinách 16/82, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha, 18627722 
 3. Kategorie osobních údajů, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, účel zpracování a právní základ zpracování jsou popsány níže:
  1. Přístupové údaje: vaše jméno chatu, abyste se mohli připojit k živému videonakupování chatu (live shopping), vidět příspěvky ostatních účastníků a aktivně chatovat během živého vysílání. Právním základem pro toto zpracování je (1) smluvní potřeba, tzn. j. provedení kroků na vaši žádost, abychom se mohli zúčastnit živého videovysílání a (2) náš oprávněný zájem zajistit řádné používání a bezpečnost služeb.
  2. Obsahové údaje: text, obrázek nebo jakoukoli informaci, kterou odešlete ve formě rozhovoru. Účelem tohoto zpracování je umožnění komunikace během živého vysílání a po ní: umožnění stažení obsahu a jeho další zveřejnění/použití na našich webových stránkách, sociálních médiích nebo jakémkoli jiném komunikačním kanálu. Právním základem pro toto zpracování je (1) smluvní potřeba, abyste se mohli aktivně zúčastnit videorelace (2) oprávněný zájem, tzn. j. zajistit řádnou správu služeb, propagaci a rozvoj podnikání.
  3. Údaje o používání: obecné údaje o vašem používání služby. Tyto údaje zahrnují shromážděná anonymizovaná metadata a anonymizované statistiky zapojení uživatelů, které nám umožňují analyzovat efektivitu služeb živého videa v rámci časové osy pořadu a po ní (může to zahrnovat: počet diváků, počet rozhovorů, počet označení líbí se mi). Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem, a to sledování a zlepšování našich služeb.
 4. Poskytování vašich osobních údajů jiným:
  1. Vaše osobní nebo osobně identifikovatelné údaje můžeme zveřejnit (1) Brand Partnerům – hostování živého vysílání, (2) Dodavatelům služeb a/nebo subdodavatelům se sídlem v EHP, pokud je to přiměřeně potřebné k tomu, aby vám mohli poskytovat liveshopping služby živě.
  2. Berete na vědomí, že osobní nebo osobně identifikovatelné údaje, které odešlete ke zveřejnění prostřednictvím chatu Live Video Shopping, mohou být celosvětově dostupné a zveřejněny Oriflame a/nebo Brand partnery Oriflame, kteří pořádají vysílání.
 5. Uchovávání údajů: Oriflame může používat a uchovávat vaše osobní nebo osobně identifikovatelné údaje tak dlouho, dokud se budou používat služby Live Video Shopping.
 6. Jakékoliv další informace o tom, jak Oriflame zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti se Službami a/nebo jakýmikoli jinými službami a produkty, které si od nás můžete koupit, naleznete v OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.