PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZÁKAZNÍCI

Datum zveřejnění: 4.4.2022

Na co se tato politika vztahuje?

Tyto zásady popisují, jak společnost zpracovává vaše osobní údaje. 

Odkazy v těchto zásadách na společnost, my nebo nás znamená ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., Praha 10, V Olšinách 82/16, PSČ 10000, IČO 18627722. 

Pro účely platných právních předpisů o ochraně údajů, tj. Zákona o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679  (dále jen "GDPR") je společnost správcem vašich osobních údajů.  

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

V souvislosti s těmito zásadami budou shromažďovány následující kategorie osobních údajů: 

  1. Vaše osobní údaje: Společnost od vás bude shromažďovat následující údaje, a to když vyplníte formulář na webové stránce, zakoupíte produkty společnosti Oriflame na webové stránce, dokončíte proces registrace zákazníka, přihlásíte se k odběru newsletterů společnosti Oriflame, zúčastníte se diskusních panelů nebo jiných funkcí sociálních médií na webové stránce, účastníte se soutěže, propagace nebo průzkumu na webové stránce, využijete další služby nabízené společností Oriflame prostřednictvím webové stránky a aplikace společnosti Oriflame nebo při jiné komunikaci se společností (například když kontaktujete Zákaznický servis):

Výše uvedená pole, která jsou označena (*), jsou povinná - pokud takové osobní údaje neposkytnete, nebude společnost schopna splnit příslušné účely, které jsou popsány níže v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud například nezadáte svou poštovní adresu, pravděpodobně vám nebudeme moci doručit vaši objednávku. 

  1. Osobní údaje  o vás:

Jak jsou vaše osobní údaje využívány a jaký je právní základ pro toto použití?

  1. Společnost zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

2. Přímý marketing od brand partnera: Při splnění následujících podmínek vám může Brand partner  zaslat přímý marketing v souvislosti s produkty a službami společnosti podobných těm, které jste si již zakoupili. Přímá marketingová sdělení vám mohou být poskytována prostřednictvím e-mailu, sms a dalších technologií pro zasílání rychlých zpráv. Pokud během procesu registrace zákazníka nebo prostřednictvím svého online účtu na webu neodmítnete přímý marketing od Brand partnera, společnost bude sdílet vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu (pokud jste nám poskytli) a historii objednávek s:

  1. Brand partnerem, jehož číslo jste poskytli během registrace zákazníka; nebo
  2. Brand partnerem, kterého vám přidělí společnost.

Pro výše uvedené účely bude správcem osobních údajů Brand partner, který se identifikuje a při kontaktu s vámi poskytne kontaktní údaje. Brand partneři jsou nezávislí na společnosti a společnost nenese odpovědnost za používání vašich osobních údajů Brand partnery. Band partner použije vaše osobní údaje pro účely zaslání relevantních informací o produktech nebo službách, které vás mohou zajímat v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a nebude vaše údaje sdílet s žádnou třetí stranou. Tuto marketingovou komunikaci od Brand partnera můžete odhlásit podle pokynů v marketingové komunikaci nebo prostřednictvím svého online účtu na webu. Pokud se rozhodnete ukončit přímý marketing od Brand partnera, Band partner zlikviduje také vaše získané osobní údaje.

  1.  Automatizované rozhodování a profilování

K realizaci našeho smluvního vztahu s vámi nevyužíváme plně automatizované rozhodování;

Vaše údaje však zpracováváme částečně automatizovaným způsobem s cílem vyhodnotit některé vaše charakteristiky (profilování). Pomocí profilování vám nabízíme informace přizpůsobené vašim potřebám a poskytujeme vám poradenství ohledně našich produktů. To nám umožňuje zacílit na vás vhodnou komunikaci a reklamu, jako je doporučování produktů a služeb, které by pro vás mohly být vhodné.

 

S kým budou vaše osobní údaje sdíleny a kde?

Společnost bude vaše osobní údaje sdílet s:

Kam pošlete moje data?

 

Společnost má v úmyslu předávat (včetně uchovávání) vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP") (tj. všech 27 členských států EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko), které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako tyto země v rámci EHP. Zejména do Indie, Spojených států amerických a Švýcarska. 

Pokud tomu tak je a pokud se předání týká přidružené společnosti nebo prodejce v zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, jsou osobní údaje náležitě chráněny standardními smluvními doložkami schválenými Komisí EU (které byly provedeny podle čl. 46 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Máte-li jakékoli dotazy týkající se standardních smluvních doložek a / nebo byste chtěli získat jejich kopii, kontaktujte prosím inspektora ochrany údajů společnosti na adrese privacy@oriflame.com.

 

Jaké soubory cookie budou na webových stránkách použity?

Webová stránka používá soubory cookie (malé soubory umístěné na pevném disku uživatele webové stránky), aby vás odlišila od ostatních uživatelů webové stránky. To nám pomáhá vám poskytnout vysoce kvalitní zážitek při procházení webových stránek a také nám umožňuje webové stránky zlepšit. Používáme cookies k analýze toku informací; přizpůsobení služby, obsahu a reklamy; měření účinnosti podpory; a podpoře důvěry a bezpečnosti. Podrobné informace naleznete v sekci Zásady souborů cookie v Oriflame: https://cz.oriflame.com/terms-and-conditions/cookie-notice.

Google Analytics

Používáme Google Analytics, abychom pochopili, jak se návštěvníci pohybují na našich webech a aplikacích. To znamená, že když navštívíte naši webovou stránku nebo použijete některou z našich mobilních aplikací, váš prohlížeč automaticky odešle určité informace společnosti Google. To zahrnuje například webovou adresu stránky, kterou navštívíte, a vaši IP adresu. Na tomto odkazu najdete podrobnosti o tom, jak technologie Google shromažďuje a zpracovává data

Pokud nechcete, aby byla služba Google Analytics používána ve vašem prohlížeči, můžete nainstalovat doplněk prohlížeče Google Analytics. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve službě Google Analytics a Google naleznete zde

 

Vaše práva

 

Máte právo požádat společnost o:

Máte také právo vznést námitku proti některému zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, a proti zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud společnost již dříve požádala o váš souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat. 

Tato práva jsou v některých situacích omezena - například v případech, kdy společnost může prokázat, že má zákonný požadavek na zpracování vašich osobních údajů. V některých případech to může znamenat, že jsme schopni uchovávat údaje, i když svůj souhlas odvoláte. 

Pokud společnost a/nebo přidělený Brand partner vyžaduje vaše osobní údaje za účelem splnění zákonných nebo smluvních závazků, je poskytnutí takových údajů povinné: pokud takové údaje nejsou poskytnuty, společnost a/nebo váš přidělený Brand partner nebude schopen řídit svůj smluvní vztah s vámi nebo plnit závazky, které mu byly uloženy. Výše jsme popsali, která datová pole jste povinni poskytnout.

 

Společnost doufá, že odpověděla na všechny vaše dotazy ohledně zpracovávání osobních údajů. Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, můžete kontaktovat inspektora ochrany údajů společnosti na adrese privacy@oriflame.com. Můžete nás také kontaktovat na následující adrese: ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., Praha 10, V Olšinách 82/16.

Pokud máte nevyřešené obavy, máte také právo podat stížnost orgánům pro ochranu údajů. Příslušným orgánem pro ochranu údajů bude orgán dozoru v zemi vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo možného porušení GDPR. 

 

Jak dlouho budete uchovávat moje údaje?

Společnost bude vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, jak je to nezbytné k provedení účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, jak může vyžadovat zákon, například pro daňové a účetní účely, nebo jak vám bude jinak sděleno.   Pro různé druhy údajů platí různé lhůty pro uchovávání, nicméně nejdelší doba, po kterou budou osobní údaje týkající se zpracování objednávek uchovávány, je 10 let.  Více informací o retenční praxi společnosti je k dispozici zde

 

Změny této zásady

Jakékoli změny, které v budoucnu v zásadách provedeme, budou zveřejněny na webových stránkách a v případě potřeby vám budou oznámeny e-mailem nebo jinak. Pozměňovací návrhy budou