PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ORIFLAME – ZÁKAZNÍK

Datum vydání: 18. prosince 2023

 

Na co se toto prohlášení vztahuje?

Toto prohlášení popisuje zásady jak Společnost a Sponzoři zpracovávají vaše osobní údaje v souvislosti s vaším vztahem k Oriflame jako zákazník. 

Kdo jsme

Odkazy v tomto prohlášení na Společnost, my nebo nás znamená ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., společnost prodávající produkty značky Oriflame na území Česka našim Brand partnerům prostřednictvím sociálního modelu prodeje. Naše adresa je Přemyslovská 2845, 130 00 Praha 3, Česko, a jsme zaregistrováni pod číslem ID 18627722. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese privacy@oriflame.com.

Odkazy na vašeho Sponzora v těchto zásadách znamenají sponzora uvedeného v potvrzovacím e-mailu, který vám zašleme při registraci do Oriflame (tj. osobu, která vás pozvala jako zákazníka nebo vám byla přidělena při registraci v případě, že se k nám připojíte bez takového pozvání), a vaši Sponzoři znamenají vašeho sponzora spolu s vašimi sponzory v rámci sítě Oriflame, kteří budou mít přístup k vašim osobním údajům v souladu s těmito zásadami. Údaje o vašich Sponzorech naleznete (záložka nazvaná "Přehled sponzorů nad Vámi ") v nabídce "Můj svět krásy" nanašich webových stránkách, která vám bude k dispozici ihned po dokončení vaší registrace a přihlášení k vašemu účtu.

Pro účely platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a to Zákon o zpracování osobních údajů  110/2019, který upravuje  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 679 (dále jen "GDPR") jsou jak Společnost, tak i Váš Sponzor nezávislými správci vašich osobních údajů. 

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

V souvislosti s těmito zásadami o vás budou shromažďovány následující kategorie osobních údajů: 

 1. Osobní údaje, které od vás shromažďujeme: V závislosti na způsobu vaší interakce s Oriflame od vás Společnost a/nebo váš Sponzor shromažďují následující údaje, a to když vyplníte registrační formulář zákazníka  na našich webových stránkách, zakoupíte výrobky Oriflame, účastníte se diskusních fór nebo jiných funkcí sociálních médií na webových stránkách, zanecháte recenzi výrobku, zúčastníte se soutěže, propagační akce nebo průzkumu na webových stránkách, využíváte další služby nabízené Oriflame prostřednictvím webových stránek a aplikací Oriflame nebo jinak komunikujete se Společností (například když kontaktujete zákaznický servis):

Osobní údaje

Je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy?

Možné důsledky neposkytnutí těchto údajů 

Jméno*;

Smluvní požadavek

Pokud tyto údaje neuvedete, nebudete se moci zaregistrovat jako zákazník a nakupovat produkty Oriflame.

datum narození; 

Oprávněný zájem

Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete moci využívat speciální nabídky, které zákazníkům poskytujeme v den jejich narozenin. 

adresa*;

Smluvní požadavek

 

 

Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete moci vystavit faktury/účty související s vašimi nákupy a my jsme povinni naše prodeje těmito doklady doložit.

 

 

adresa pro doručení produktu*; 

Smluvní požadavek

Pokud jej neposkytnete, nebudeme moci vaši objednávku doručit.

e-mailová adresa;

Oprávněný zájem

Pokud jej neuvedete, nebudeme vás moci kontaktovat za účelem potvrzení registrace e-mailem, potvrzení vašich objednávek, podpory přihlášení v případě zapomenutých hesel nebo zasílání e-marketingové komunikace .

Číslo mobilního telefonu*; 

Oprávněný zájem 

Pokud je neposkytnete, nebudeme moci aktivovat váš online účet nebo vás kontaktovat, včetně zasílání marketingových sdělení.

vaše heslo*;

Smluvní požadavek

Bez hesla nelze vytvořit účet v našem online systému, protože údaje musí být zabezpečeny.

jméno sponzora a číslo sponzora (zákazníka nebo Brand partnera);

Smluvní požadavek

Oriflame je organizován jako víceúrovňová síť a každý člověk se k ní připojuje. Znalost údajů vašeho sponzora nám umožňuje spravovat síť a vypočítávat a využívat výhody spojené se sítí.

Obrázky, fotografie, videozáznamy

 

Váš souhlas

Pokud chcete, můžete do svého profilu zákazníka přidat svou fotografii, aby byl více personalizovaný. 

Pokud se rozhodnete zanechat recenzi produktu, která bude obsahovat vaše fotografie/videa, budeme tyto údaje zpracovávat.     

Obsah chatů

Souhlas a oprávněný zájem

Tyto údaje může vyžadovat používání různých nástrojů, produktů nebo služeb pro vylepšení. Bez jejich poskytnutí je nebudete moci aktivně používat.  

Výše uvedená pole označená symbolem (*) jsou povinná pole - pokud tyto osobní údaje neposkytnete, Společnost a/nebo vaši Sponzoři nebudou moci plnit příslušné účely, které jsou popsány níže v těchto zásadách.  

 1. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

 

Jak jsou vaše osobní údaje používány a jaký je právní základ pro jejich použití

Společnost a vaši Sponzoři zpracovávají výše uvedené osobní údaje jako nezávislí správci údajů. Každý z nich zpracovává vaše osobní údaje nezávisle pro následující účely:

 1. Zpracování Společností

 

2. Zpracování vašimi Sponzory

3. Automatizované rozhodování a profilování

K realizaci našeho smluvního vztahu s vámi nepoužíváme plně automatizované rozhodování;

Vaše údaje však zpracováváme částečně automatizovaně s cílem vyhodnotit určité vaše vlastnosti (profilování). Profilování používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat informace na míru a radit vám ohledně našich produktů. To nám umožňuje cílit na vás vhodná sdělení a reklamy, jako je doporučování produktů a služeb, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být vhodné.

 

Komu a kde budou vaše osobní údaje sdíleny?

 1. Společnost bude sdílet vaše osobní údaje s dalšími společnostmi skupiny Oriflame, zejména se společností Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Stockholm, Švédsko; Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Hegau Tower, Maggistraße 5, 78224 Singen Hohentwiel, Německo; Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polsko; Oriflame Software s.r.o., Ladova 389/10, Hejčín, 779 00 Olomouc, Česká republika, pro analýzu na úrovni skupiny. 

 2. Společnost a vaši Sponzoři mohou sdílet vaše osobní údaje s:
  • státními orgány a/nebo orgány činnými v trestním řízení, pokud je to nutné pro výše uvedené účely, pokud to ukládá zákon nebo pokud je to nutné pro právní ochranu vlastních oprávněných zájmů v souladu s platnými zákony;
  • poskytovateli služeb třetích stran a společnosti ve skupině, kteří je zpracovávají jménem společnosti nebo vašich sponzorů pro výše uvedené účely.  Mezi takové třetí strany patří mimo jiné kurýři pro doručování vašich objednávek (včetně těch, kteří se nacházejí v EHP), poskytovatelé služeb zákazníkům (včetně těch, kteří se nacházejí v EHP) a poskytovatelé marketingových služeb (včetně těch, kteří se nacházejí v EHP) atd.; 
  • samotnými Sponzory (nezapomeňte, že to znamená pouze vašeho Sponzora a Sponzory vašeho Sponzora v rámci sítě) a
  • zákazníky, které jste sami nepřivedli, ale které vám společnost přidělila při jejich registraci, aby vás zákazník mohl kontaktovat a dozvědět se více o produktech a službách Oriflame.

 3. V případě, že dojde k prodeji podniku nebo k jeho integraci s jiným podnikem, budou vaše osobní údaje sděleny našim poradcům a poradcům případného kupujícího a budou předány novým vlastníkům podniku. 

 

Kam budou vaše údaje odeslány?

 

Společnost a vaši Sponzoři mají v úmyslu předávat (včetně ukládání) vaše osobní údaje do zemí mimo Českou republiku a mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP") (tj. všech 27 členských států EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko), které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako vaše země a země v EHP; zejména do Indie, Spojených států amerických a Švýcarska. 

V takovém případě a v případě, že se jedná o předání pobočce společnosti nebo prodejci v zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, zajišťujeme, že jsou zavedena vhodná ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů. To může zahrnovat uzavření standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které vyžadují, aby zpracovatel údajů zajistil úroveň ochrany vašich osobních údajů, která je v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů.

Používáním našich služeb berete na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány v zemích mimo EU/EHP. Podnikáme kroky k zajištění toho, aby každý zpracovatel údajů, kterého zapojíme mimo EU/EHP, podléhal příslušným standardům ochrany údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně předávání vašich osobních údajů mimo EU/EHP nebo ohledně ochranných opatření, která jsme zavedli na ochranu vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@oriflame.com.

 

Jaké soubory cookie se na webových stránkách používají?

Webové stránky používají soubory cookie (malé soubory umístěné na pevném disku uživatele webových stránek), aby vás odlišily od ostatních uživatelů webových stránek. To nám pomáhá poskytovat vám při prohlížení webových stránek vysokou kvalitu a také nám to umožňuje webové stránky vylepšovat. Soubory cookie používáme k analýze toku informací; k přizpůsobení služeb, obsahu a reklamy; k měření účinnosti propagace a k podpoře důvěry a bezpečnosti. Podrobné informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie společnosti Oriflame.

 

Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, abychom zjistili, jak návštěvníci využívají naše stránky a aplikace. To znamená, že když navštívíte naše webové stránky nebo použijete některou z našich mobilních aplikací, váš prohlížeč automaticky odešle určité informace společnosti Google. Jedná se například o webovou adresu navštívené stránky a vaši IP adresu. Podrobnosti o tom, jak technologie Google shromažďuje a zpracovává údaje, najdete na tomto odkazu https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Pokud nechcete, aby se služba Google Analytics používala v prohlížeči, můžete si nainstalovat doplněk prohlížeče Google Analytics. Více informací o službě Google Analytics a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde: https://www.google.com/policies/privacy.

 

Vaše práva 

 

Máte právo požádat Společnost a své Sponzory:

Máte také právo vznést námitku proti některým zpracováním, která jsou založena na našich oprávněných zájmech, a proti zpracování pro účely přímého marketingu. Dále, pokud Společnost a/nebo vaši Sponzoři požádali o váš souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat. 

Tato práva jsou v některých situacích omezena - například pokud Společnost a/nebo vaši Sponzoři mohou prokázat, že mají zákonný požadavek na zpracování vašich osobních údajů. V některých případech to může znamenat, že mohou údaje uchovávat, i když odvoláte svůj souhlas. 

Pokud Společnost a/nebo vaši Sponzoři potřebují vaše osobní údaje ke splnění zákonných nebo smluvních povinností, je poskytnutí těchto údajů povinné: pokud tyto údaje nebudou poskytnuty, společnost a/nebo vaši sponzoři nebudou moci řídit svůj smluvní vztah s vámi nebo plnit povinnosti, které na ně byly uvaleny. Výše jsme popsali, která datová pole jste povinni poskytnout, a důsledky jejich neposkytnutí. 

Společnost a vaši Sponzoři doufají, že mohou uspokojit vaše případné dotazy týkající se způsobu zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, jak zpracovávají vaše osobní údaje, můžete je kontaktovat na adrese:

Pokud máte nevyřešené obavy, máte také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Příslušným orgánem pro ochranu údajů bude dozorový úřad v zemi vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo údajného porušení zákona o ochraně údajů. 

 

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Společnost a vaši Sponzoři budou uchovávat vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu, který se společností máte, a v povoleném rozsahu i po skončení tohoto vztahu po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených v těchto zásadách. 

Zákony mohou vyžadovat, aby Společnost a vaši Sponzoři uchovávali určité osobní údaje po určitou dobu. V ostatních případech si Společnost a vaši Sponzoři uchovávají údaje po přiměřenou dobu po ukončení jakéhokoli vztahu s vámi, aby se chránili před právními nároky nebo aby mohli spravovat své podnikání.  

Další informace o postupech uchovávání údajů Společnosti a vašich Sponzorů jsou k dispozici v našem centru ochrany osobních údajů na webových stránkách. 

 

Změny těchto zásad

Veškeré změny, které můžeme v budoucnu v zásadách provést, budou zveřejněny na webových stránkách a případně vám budou oznámeny e-mailem nebo jiným způsobem. Změny budou rovněž k dispozici v našich prostorách. 

 

Definice v těchto zásadách

Sponzor

Sponzoři