VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto všeobecné podmínky a všechny dokumenty v nich uvedené (dále jen „Podmínky“) stanovují pravidla, zásady a práva a povinnosti společnosti Oriflame pro členy, a pokud je přijmete, tvoří závaznou dohodu mezi společností ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. se sídlem na adrese Praha 10, V Olšinách 82/16, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 186 27 722 (dále jen „Oriflame“, „my“) a vámi (dále jen „vy“, „Člen Oriflame“, „Člen“). Doporučujeme vám proto si kopii těchto Podmínek vytisknout nebo uložit a uschovat.

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky upravovat. Datum poslední aktualizace najdete na konci Podmínek. O změnách vás budeme informovat způsobem vysvětleným v těchto Podmínkách. Je na vaší odpovědnosti mít o takových změnách průběžný přehled.

1. DEFINICE

V těchto Podmínkách se používají následující termíny:

i. Etický kodex a Pravidla chování: soubor závazných pravidel, která tvoří součást plánu Cesty k úspěchu společnosti Oriflame a určují chování Členů vůči společnosti Oriflame, Zákazníkům a ostatním Členům Oriflame;
ii. Zákazník: jakákoli fyzická osoba, bez ohledu na to, zda je u společnosti Oriflame registrována jako zákazník, která zakoupí Výrobky Oriflame on-line (například prostřednictvím internetových stránek) nebo off-line (například telefonicky) a která při tom jedná zcela nebo převážně mimo rámec své živnosti, podnikání, řemesla nebo profese;
iii. Katalog Oriflame, Katalog: papírová nebo elektronická brožura periodicky vydávaná společností Oriflame, která obsahuje nabídky Výrobků Oriflame a jejich doporučené maloobchodní ceny;
iv. Katalogové období: období vyznačené na obálce každého Katalogu, během kterého jsou nabídky daného katalogu Oriflame platné;
v. Skupina Oriflame: společnost Oriflame Global E-commerce AG, její mateřská holdingová společnost a každý subjekt, který je touto mateřskou holdingovou společností přímo či nepřímo ovládán;
vi. Výrobky Oriflame, Výrobky: kosmetika a související doplňky, jakož i určité potravinové doplňky nabízené k prodeji pod ochrannými známkami Oriflame; základní charakteristika výrobků je popsána v Katalogu;
vii. Cesta k úspěchu Oriflame: dokument vysvětlující výhody spolupráce se společností Oriflame a možnost výdělku, kterou nabízíme. Kopii Cesty k úspěchu si můžete stáhnout zde;
viii. Brožura Oriflame: dokument poskytující rychlou a snadno pochopitelnou prezentaci výhod spolupráce se společností Oriflame – výrobky Oriflame a možnosti výdělku, které nabízíme. Vychází z Cesty k úspěchu Oriflame, ale jedná se o kratší, snáze pochopitelný a prezentovatelný dokument;
ix. Ochranné známky Oriflame: název Oriflame, logo Oriflame a názvy výrobků nebo produktových řad, které vyrábíme, nabízíme, prodáváme nebo distribuujeme;
x. Ceny: ceny výrobků Oriflame stanovené společností Oriflame a uvedené v cenících platných v době podání objednávky;
xi. Území: Česká republika;
xii. Osobní údaje: údaje, které jste poskytli při registraci u společnosti Oriflame jako Člen, a jakékoli další informace o vás, které nám případně čas od času poskytnete.
xiii. Osobní informace: informace týkající se přímo či nepřímo Zákazníků, Členů Oriflame a dalších třetích stran, jejichž informace shromažďujete nebo jinak zpracováváte během vašeho vztahu se společností Oriflame.

2. REGISTRACE A ČLENSTVÍ

2.1. Poté, co přijmeme vaši žádosti a přidělíme vám číslo Člena, budete registrováni jako Člen společnosti Oriflame. Podmínky vašeho přijetí jako Člen Oriflame jsou uvedeny v části Členství v Pravidlech chování.

2.2. Můžeme vám účtovat roční správní poplatek (při vaší registraci a při každém jejím výročí) a podle vašeho rozhodnutí i cenu sady Starter Kit – sady dokumentů a příruček, které vám pomohou zahájit spolupráci s námi, – která vám bude naúčtována na vaší první faktuře.

2.3. Platnost vašeho členství vyprší při (i) prvním výročí vaší registrace, pokud nám během této doby nezadáte žádnou objednávku, nebo (ii) 12 měsíců po zadání vaší poslední objednávky.

2.4. Jak je uvedeno dále v těchto Podmínkách, členství můžete kdykoli ukončit jak vy, tak Společnost Oriflame.

2.5. Členství je pro vás osobní a bez našeho předchozího písemného souhlasu je nelze přenášet nebo převádět na jinou osobu.

2.6. Pokud výjimečně provádíte registraci sponzorované osoby jejím jménem, budeme předpokládat, že jste získali její povolení. Registrace bez oprávnění nejsou povoleny. Budeme vás považovat za plně zodpovědné za veškeré nároky, náklady a částky vzniklé v důsledku takové registrace. Osoba, kterou jste takto registrovali, může vůči vám navíc vznést nároky na odškodnění na základě příslušných právních předpisů o ochraně soukromí a občanského práva. V některých případech také můžete být vystaveni trestnímu řízení.

2.7. Po registraci:

3. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ (LHŮTA NA ROZMYŠLENÍ) A DŮSLEDKY ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ

3.1. Své členství můžete kdykoli ukončit bez uvedení důvodu, a to tak, že nám zašlete písemné oznámení o svém odstoupení. Jakmile vaše oznámení obdržíme, budeme vás informovat o přijetí odstoupení. O ukončení svého členství nás můžete informovat prostřednictvím Formuláře zrušení členství.

3.2. Pokud od svého členství odstoupíte do 14 kalendářních dnů po registraci, vrátíme vám všechny poplatky a náklady a přijmeme vrácení všech Výrobků, které jste zakoupili. Z důvodů bezpečnosti a hygieny můžeme odmítnout přijmout kosmetické Výrobky, které již byly otevřeny.

3.3. Pokud od svého členství odstoupíte kdykoli později, odkoupíme od vás na vaši žádost veškeré Výrobky za následujících podmínek:

4. NÁKUP VÝROBKŮ

A. PODÁNÍ OBJEDNÁVKY

4.1. Objednávat z katalogu můžete tak, že zvolíte Výrobky, které chcete zakoupit. Podání objednávky se považuje za nabídku k zakoupení vybraných výrobků, kterou nám předkládáte.

4.2. Objednávka se považuje za podanou, jakmile budou dokončeny následující kroky:

4.3. Jakmile bude vaše on-line objednávka zadána, už ji prostřednictvím internetových stránek nelze měnit; v takovém případě budete muset kontaktovat Zákaznický servis na tel. 228 884 777.

4.4. Jakmile vaši objednávku přijmeme, zašleme vám e-mailem její potvrzení a tímto okamžikem vzniká kupní smlouva. Vaši objednávku můžeme odmítnout, aniž bychom museli uvádět důvod odmítnutí. Jakoukoli platbu, kterou jste již provedli, vám vrátíme v plné výši.

4.5. Kromě potvrzení objednávky obdržíte dodací list se seznamem vašich výrobků. Dodací list obsahuje souhrn výrobků, které jsou vám zasílány. Obsahuje také důležité informace o vašich právech spotřebitele.

4.6. Pokud objednáváte on-line, mějte na paměti následující:

4.6.1. uzavřená smlouva nebude uložena ani přístupná: částmi smlouvy bude vaše objednávka a Podmínky na internetových stránkách (které lze uložit nebo vytisknout) nebo jak vám případně sdělíme jinými způsoby komunikace;

4.6.2. smlouva může být uzavřena pouze v českém a v žádném jiném jazyce;

4.6.3. Společnost Oriflame zastává Etický kodex popsaný v ustanovení 9 těchto Podmínek.

4.7. Dokončené a zaplacené objednávky nemůžete zrušit, výjimkou jsou případy popsané v článku 5.

4.8. Objednávky lze podávat v kteroukoli denní dobu s výjimkou určitých období omezené dostupnosti na konci katalogového období, kdy Katalog aktualizujeme.

4.9 Ne všechny Výrobky budou neustále dostupné. Pokud Výrobek nemáme na skladě v okamžiku, kdy podáváte objednávku, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o tom informovali před dokončením vaší objednávky, a vy jste ji tak mohli změnit nebo zrušit.

4.10 Příležitostně a po omezenou dobu nemusí být katalog dostupný z důvodu údržby nebo z různých technických důvodů. Společnost Oriflame za tuto nedostupnost nenese odpovědnost a zamítne jakékoli nároky v tomto smyslu ze strany Zákazníků nebo jiných návštěvníků.

4.11 Výjimečně vám můžeme umožnit podávat objednávky za jiné osoby prostřednictvím specifického on-line nástroje. Bude to možné pouze u vašich Členů nižší úrovně, jak je vysvětleno v Cestě k úspěchu Oriflame, a pouze na základě jejich výslovného svolení. Pokud tento nástroj použijete, ponesete výhradní odpovědnost za veškeré nároky vyplývající z neoprávněného objednání a obecně z jakéhokoli porušení soukromí a dále za veškeré náklady a výdaje, které v souvislosti s touto objednávkou mohou vzniknout společnosti Oriflame nebo osobě, za kterou jste objednávku podali.

B. CENY A PLATBY

4.12 Pokud není stanoveno jinak, představují Ceny Výrobků uvedené v katalogu plnou maloobchodní cenu Výrobků v okamžiku podání objednávky. Veškeré Ceny jsou uvedeny v místní měně a jsou včetně DPH.

4.13 Vyhrazujeme si právo Ceny kdykoli měnit podle našeho výhradního uvážení, avšak žádná změna Cen Výrobků, které zvolíte před zadáním objednávky, nebude součástí smlouvy mezi námi a vámi, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

4.14 Ceny nezahrnují náklady na dopravu, dodání a jakékoli další poplatky a sazby, které jsou v průběhu procesu objednávání jasně označeny jako dodatečné poplatky k ceně a které se mohou lišit v závislosti na tom, jaký způsob dodání zvolíte.

4.15 Ceny můžeme čas od času snížit. Další sleva vám může být poskytnuta v souladu s Cestou k úspěchu Oriflame. Tyto slevy nemusí být vždy na vašich fakturách vyznačeny. S dotazy ohledně kalkulace Ceny se můžete kdykoli obrátit na Zákaznický servis na adrese info@oriflame.cz.

4.16 Platby lze provádět kreditní kartou, bankovním převodem nebo jiným způsobem uvedeným v těchto podmínkách. Přijímáme většinu hlavních platebních karet. Obvykle z vaší platební karty nic nestrhneme, dokud nebude vaše objednávka připravena k odeslání. Pokud částku z vaší platební karty strhneme výjimečně předtím, než bude vaše objednávka odeslána, budete mít stále nárok na refundaci podle ustanovení 3.2, 3.3 a 5.3.

4.17 Pro účely inkasa plateb spolupracujeme s CREDITEXPRESS Česká republika s.r.o. (www.creditexpress.cz). Od tohoto externího poskytovatele služeb můžete očekávat faktury a oznámení o platbě. Veškeré faktury musí být zpravidla uhrazeny do 14 dnů podle pokynů v nich uvedených. Za pozdní platbu může být účtován úrok z prodlení, a to denně za obvyklou úrokovou sazbu České národní banky, jakož i přiměřené náklady na vymáhání pohledávek.

4.18 Další informace o platebních metodách včetně jakýchkoli případných podmínek úvěru vám poskytne Zákaznický servis na info@oriflame.cz.

4.19 Z důvodu bezpečnosti on-line plateb prováděných kartou jsou veškeré informace o platbě šifrovány. Vzhledem k tomu, že společnost Oriflame spolupracuje s autorizovanými poskytovateli platebních služeb, je s údaji o platební kartě nakládáno řádně a v souladu s mezinárodními standardy bezpečnosti dat v oblasti platebních karet.

4.20 Pokud poskytneme možnost bezhotovostního inkasa, budete mít možnost si tuto pohodlnou platební metodu výslovně zvolit a přihlásit se k ní. Veškeré další platby pak budou na vaší platební kartě autorizovány v okamžiku podání objednávky a částka bude z vaší platební karty stržena v okamžiku, kdy společnost Oriflame objednané výrobky odešle. Bezhotovostní inkaso budete mít možnost kdykoli zrušit na stránce vašeho profilu kliknutím na záložku platební karty.

C. DODÁNÍ A PŘEVOD RIZIKA

4.21 Objednané Výrobky mohou být dodávány pouze v rámci Území.

4.22 Místo dodání Výrobků bude takové, jaké jste zvolili ve své objednávce.

4.23 Vaši objednávku zpracujeme a dodáme co nejrychleji, avšak nejpozději do 30 dnů poté, kdy jsme vám objednávku potvrdili. Za zpožděné dodání způsobené okolnostmi mimo naši kontrolu neneseme odpovědnost.

4.24 Riziko ztráty Výrobků a vlastnické právo k Výrobkům na vás přechází okamžikem dodání Výrobků.

4.25 Společnost Oriflame nenese odpovědnost za nedodání či chybné nebo zpožděné dodání objednávky způsobené tím, že jste poskytli nesprávné nebo neúplné osobní údaje.

4.26 Vyhrazujeme si právo kdykoli jednostranně zrušit objednávku, kterou jste podali, pokud budeme mít důvodné podezření, že porušujete některou z těchto Podmínek.

D. SHODA NAŠICH VÝROBKŮ

4.27 Zaručujeme, že Výrobky Oriflame jsou vyráběny v souladu se Směrnicemi pro správnou výrobní praxi kosmetických výrobků EN ISO 22716:2007 a se Zásadami správné praxe Oriflame.

5. PRÁVO NA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

5.1. Striktně dodržujeme pravidla vracení Výrobků platná na daném Území (více informací viz ustanovení 5.3).

5.2. Aniž by tím bylo dotčeno vaše právo zrušit jakoukoli objednávku a vrátit Výrobek, měli byste po obdržení dodávky zkontrolovat její obsah a ujistit se, že Výrobky, které obsahuje, nebyly během přepravy poškozeny. Vy nebo osoba, která vaším jménem Výrobky přebírá, musí okamžitě upozornit Zákaznický servis tím, že podá reklamaci a popíše poškození/závadu. Reklamaci můžete poslat také e-mailem na info@oriflame.cz.

5.3. Právo na vrácení a refundaci

5.3.1. Objednávku Výrobku/Výrobků můžete zrušit bez uvedení důvodu během období uvedeného níže v ustanovení 5.3.2. To znamená, že pokud během příslušného období změníte názor nebo se z jakéhokoli jiného důvodu rozhodnete, že si Výrobek nechcete nechat, můžete nás o svém rozhodnutí zrušit objednávku informovat a získat refundaci.

5.3.2. Objednávku můžete kdykoli zrušit i po obdržení potvrzení objednávky e-mailem nebo poté, co vaši objednávku ústně přijal Zákaznický servis, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste fyzicky převzali do vlastnictví Výrobek nebo poslední z Výrobků, pokud jste objednávali více než jeden.

5.3.3. Chcete-li objednávku zrušit, kontaktujte prosím Zákaznický servis telefonicky na lince 228 884 777 nebo e-mailem na info@oriflame.cz nebo poštou na adrese Oriflame Czech Republic spol. s r.o., V Olšinách 82/16, 110 00 Praha 10. O zrušení objednávky nás můžete informovat prostřednictvím vzorového formuláře. Pokud jej vyplníte on-line a odešlete prostřednictvím našich internetových stránek, budeme vás o přijetí tohoto zrušení bezodkladně informovat prostřednictvím trvalého media (např. e-mailem). Kopii oznámení o zrušení objednávky si můžete uložit pro své vlastní záznamy. Právo na zrušení objednávky je třeba uplatnit před uplynutím lhůty pro zrušení. Pokud nám tedy oznámení o zrušení zašlete e-mailem nebo poštou, bude toto vaše zrušení účinné od data, kdy jste nám zaslali e-mail nebo odeslali dopis. Pokud nám zrušení oznámíte telefonicky, bude toto zrušení účinné od data, kdy jste nám zatelefonovali.

5.3.4. Cena, kterou jste zaplatili za Výrobky, a jakékoli příslušné poplatky za dodání (kromě dodatečných nákladů, které vzniknou, pokud jste zvolili jiný než nejlevnější typ standardního dodání, které nabízíme) vám budou v plné výši vráceny. Z refundace můžeme odečíst ztrátu na hodnotě jakýchkoli dodaných Výrobků, pokud je tato ztráta důsledkem vaší manipulace s nimi, která nebyla nezbytná. Za případné snížení hodnoty Výrobků zodpovídáte pouze tehdy, když k němu došlo v důsledku nakládání s Výrobky jinak, než je nezbytné k určení povahy, vlastností a funkčnosti Výrobků. Vaši refundaci zpracujeme co nejdříve a v každém případě do (a) 14 kalendářních dnů poté, co od vás obdržíme dodané Výrobky zpět, nebo (b) (pokud je to dříve) 14 kalendářních dnů ode dne, kdy poskytnete důkaz, že jste Výrobky vrátili, nebo (c) pokud jsme vám žádné výrobky nedodali, 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste nám zrušení oznámili. Pokud jste nám Výrobky vrátili proto, že byly vadné nebo neodpovídaly popisu, přečtěte si prosíme ustanovení 5.3.4.

5.3.5. Pokud jste nám Výrobky vrátili proto, že byly vadné nebo neodpovídaly popisu, vrátíme vám v plné výši cenu vadného Výrobku, veškeré příslušné platné poplatky za dodání a všechny přiměřené náklady, které jste vynaložili na to, abyste nám zboží vrátili.

5.3.6 Peníze vám můžeme vrátit na kreditní či debetní kartu nebo jiným způsobem, který jste použili k zaplacení, pokud výslovně neurčíte jinak; v každém případě vám v důsledku refundace nevzniknou žádné poplatky.

5.3.7. Pokud vám Výrobky byly dodány:

5.3.7.1. musíte nám Výrobky vrátit bez zbytečného odkladu, v každém případě však nejpozději 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste objednávku/smlouvu zrušili. Lhůta bude dodržena, pokud Výrobky zašlete zpět před uplynutím 14 dnů;

5.3.7.2. pokud Výrobky nejsou vadné nebo nejde o případ, že neodpovídají popisu (v tomto případě viz bod 5.3.5), budete zodpovědní za přímé náklady na jejich vrácení společnosti Oriflame; a

5.3.7.3. máte zákonnou povinnost uchovávat Výrobky ve svém vlastnictví a po dobu, kdy budou ve vašem vlastnictví, o ně přiměřeně pečovat.

5.3.8. Podrobnosti vašeho zákonného práva na zrušení objednávky a vysvětlení, jak je uplatnit, včetně navrhovaného Formuláře pro vrácení zboží, jsou uvedeny v dodacím listu, jak je popsáno v ustanovení 4.5. Formulář si také můžete stáhnout zde.

5.3.9. Naší zákonnou povinností je dodávat Výrobky, které odpovídají smlouvě. Jako spotřebitel budete mít vždy zákonná práva týkající se Výrobků, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Tato zákonná práva nejsou dotčena zásadami pro vracení zboží v tomto ustanovení 5.3 ani těmito Podmínkami. Poradenství o vašich zákonných právech v rámci daného Území je k dispozici u České obchodní inspekce.

5.4. Dále zaručujeme kvalitu jakéhokoli Výrobku, který nese název Oriflame, a potvrzujeme, že tyto Výrobky jsou vyrobeny námi nebo pro nás a splňují nejvyšší kvalitativní standardy. Jsme přesvědčeni, že naše Výrobky budou pro naše Zákazníky po všech stránkách vyhovující. Proto nabízíme další záruku Oriflame, která vám umožňuje jakýkoli Výrobek, se kterým nejste zcela spokojeni, vyměnit nebo za něj získat refundaci v plné výši. Refundaci je třeba nárokovat do 60 dnů od obdržení Výrobku. Tato záruka se nevztahuje na Výrobek, který byl úmyslně poškozen nebo zneužit. Pokud nebude oznámeno jinak, budou vracení a refundace podle tohoto ustanovení probíhat v souladu s podmínkami předchozích odstavců tohoto článku 5.

6. POVINNOSTI ČLENA ORIFLAME

6.1. Členové nakupují a mohou prodávat Výrobky Oriflame na své vlastní jméno a účet. Pokud se rozhodnete obchodovat s Výrobky Oriflame, budete považováni za nezávislou osobu (OSVČ / samostatného obchodníka) a ne za zástupce nebo zaměstnance společnosti Oriflame a vždy tak také budete vystupovat. Nebudete mít žádné oprávnění k domlouvání, nákupu, prodeji či obecnému uzavírání jakýchkoli dohod naším jménem nebo v našem zastoupení nebo jménem či v zastoupení jakékoli jiné společnosti v rámci Skupiny Oriflame.

6.2. Pokud se rozhodnete obchodovat s Výrobky Oriflame, musíte získat veškerá povolení a licence a obecně provést veškeré registrace, které jsou požadovány podle zákonů daného Území pro výkon nezávislé obchodní praxe, včetně registrace ochrany osobních údajů (viz ustanovení 6.7) a registrace k daním. Ponesete výhradní zodpovědnost za vykazování a placení veškerých daní, cel a poplatků, které se k takové činnosti vztahují. Ponesete výhradní zodpovědnost za zajištění toho, že veškeré aspekty vašeho využívání osobních údajů vašich Zákazníků budou ve všech ohledech v souladu s vnitrostátními zákony o ochraně osobních údajů a soukromí (viz ustanovení 6.7 – 6.13).

6.3. Vrácení a výměnu Výrobků, jak je popsáno v těchto Podmínkách, umožňujeme jak vašim zákazníkům, tak vám. Berete na vědomí, že je vaší povinností informovat své Zákazníky o jejich právu na vrácení Výrobků a veškeré vracení Výrobků provedete v jejich zastoupení.

6.4. Budete udržovat image a pověst společnosti Oriflame. Nebudete pronášet žádné výroky ani se dopouštět žádných činů, které by mohly poškodit image společnosti Oriflame nebo Výrobků. Své podnikání budete provozovat zákonně a eticky a nebudete o Výrobcích pronášet žádná nepravdivá, zavádějící nebo přehnaná tvrzení.

6.5. Potvrzujete, že ochranné známky Oriflame, naše obchodní jméno a logo, naše on-line nástroje a naše databáze jsou majetkem společnosti Oriflame a zavazujete se, že je nebudete nijak porušovat. Pro vyloučení pochybností, veškerá prestiž názvu Oriflame náleží společnosti Oriflame. Na naši žádost podepíšete takové dokumenty, jaké po vás k potvrzení této skutečnosti budeme přiměřeně požadovat.

6.6. Člen souhlasí a přijímá, že podmínky této smlouvy a v ní uvedené materiály, včetně například Cesty k úspěchu Oriflame, našich databází (včetně zejména jakékoli databáze obsahující osobní informace) a našich on-line nástrojů jsou chráněnými informacemi a předmětem našich práv duševního vlastnictví. Výše uvedené, ani jakoukoli jejich část, nebude Člen používat jinak, než v rámci činností stanovených v této smlouvě.

6.7. Při prezentaci Výrobků Oriflame budete přísně dodržovat Pravidla chování a Etický kodex.

Odpovědnost za ochranu údajů

6.8. Jako Člen Oriflame můžete shromažďovat, zaznamenávat, uchovávat, používat a aktualizovat osobní údaje. Jako nezávislý správce takových Osobních informací zaručujete a zavazujete se, že budete dodržovat všechny platné právní předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí, zejména včetně nařízení (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a směrnice 2002/58/ES (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), a to ve znění, jak jsou prováděny vnitrostátními právními předpisy, čas od času upravovány, doplňovány a nahrazovány. Podle těchto právních předpisů se po vás může požadovat registrace u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se na vás nevztahuje výjimka, a musíte dodržovat zásady ochrany osobních údajů. Vaší povinností je posoudit potřebu registrace a podle potřeby takovou registraci provést a řídit se zásadami ochrany osobních údajů.

6.9. Pokud si přejete sponzorovat některého Zákazníka, aby se stal Členem, můžete Osobní informace získávat přímo od něj. Musíte dodržovat naše postupy pro sponzorování, které vám budou čas od času sdělovány, a zajistit, aby veškeré využívání osobních údajů bylo v souladu s platnými právními předpisy.

6.10. Zejména přijmete vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Osobních informací proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu, především pokud zpracování zahrnuje přenos údajů prostřednictvím sítě, a proti veškerým dalším nezákonným formám zpracování. S přihlédnutím k technické pokročilosti a nákladům na jejich zavedení budou tato opatření zajišťovat úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům, která zpracování a povaha takto chráněných osobních údajů představuje.

6.11. Jste povinni společnost Oriflame okamžitě informovat, jakmile se dozvíte o jakémkoli porušení bezpečnosti vedoucímu k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměnění či neoprávněnému zveřejnění Osobních informací nebo přístupu k nim, a to zasláním e-mailu společnosti Oriflame na adresu privacy@oriflame.com a objasněním povahy incidentu a postižených záznamů.

6.12. Pokud kdykoli obdržíte žádost o uplatnění práv v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů od Zákazníka nebo jiné osoby, o které zpracováváte Osobní informace, vyhovíte takové žádosti v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy a v souladu s veškerými zásadami, postupy nebo školeními, které vám společnost Oriflame čas od času poskytne.

6.13. Osobní údaje můžete zpracovávat pouze v souladu s oznámením o ochraně soukromí poskytnutým Zákazníkům a dalším Členům společnosti Oriflame. Po ukončení vašeho vztahu se společností Oriflame zaručujete a zavazujete se, že bez zbytečného odkladu zničíte všechny Osobní informace, které máte ve svém vlastnictví nebo pod svou kontrolou.

6.14. Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za případné sankce, náklady, poplatky a obecně jakékoli výdaje, které vám mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli porušení platných právních předpisů na ochranu osobních údajů a soukromí.
Marketingová a obchodní sdělení

6.15. Zákazníků se musíte výslovně zeptat, zda od vás chtějí dostávat marketingová sdělení o výrobcích společnosti Oriflame, a před zasláním jakéhokoli takového sdělení musíte získat jejich souhlas. Musíte vést záznamy o marketingových preferencích každého příjemce marketingového sdělení, které obsahují záznam o datu, kdy byl poskytnut souhlas, a dohodnutý komunikační jazyk. Jakékoli marketingové sdělení, které pošlete, musí příjemce informovat o jeho právu odhlásit se z příjmu budoucích sdělení a o tom, jak může toto právo uplatnit, včetně možnosti informovat vás o svém přání odhlásit se prostřednictvím e-mailu. Zavazujete se a zaručujete, že budete respektovat preference každého příjemce těchto sdělení.

6.16. Naše on-line nástroje vám mohou umožnit využití Osobních informací Zákazníka k zasílání marketingových a jiných obchodních sdělení, a to za následujících podmínek:

6.17. Za žádných okolností nesmíte marketingová nebo jiná obchodní sdělení zasílat jménem společnosti Oriflame nebo v jejím zastoupení.

POVINNOSTI SPOLEČNOSTI ORIFLAME

6.18. V závislosti na dostupnosti vám dodáme jakékoli Výrobky, které jste si objednali.

6.19. Výslovně vylučujeme jakoukoli odpovědnost související s nedostatkem Výrobků nebo s případným faktem, že Výrobky nejsou na skladě.

6.20. Veškeré bonusy/platby, na které máte nárok podle aktuálně platného plánu Cesty k úspěchu Oriflame, obdržíte přímo od nás nebo od jiného subjektu Oriflame či externího poskytovatele.

7. UKONČENÍ PLATNOSTI

7.1. Vaše členství můžeme ukončit s okamžitou platností na základě oznámení za jakýchkoli z následujících okolností:

8. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

8.1. Postup řešení stížností společnosti Oriflame je popsán v Pravidlech chování.

8.2. S jakoukoli stížností, otázkou či žádostí se můžete kdykoli obrátit na Zákaznický servis Oriflame na adrese info@oriflame.cz nebo nám zavolat na číslo 228 884 777. Pokud nejste s odpovědí Zákaznického servisu Oriflame spokojeni, můžete kontaktovat Asociaci osobního prodeje na adrese www.osobniprodej.cz nebo Evropskou asociaci přímého prodeje (Seldia) na adrese www.fairselling.eu

9. KODEX JEDNÁNÍ


Společnost Oriflame se přísně řídí Kodexem jednání asociace Seldia (http://www.seldia.eu/images/pdf/European_CodesofConduct_DirectSelling6October2015.pdf) a Světové federace asociací přímého prodeje (World Federation of Direct Selling Associations – WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Společnost Oriflame od svých členů vyžaduje, aby striktně dodržovali tyto kodexy tak, jak jsou dále začleněny do Etického kodexu a Pravidel chování společnosti Oriflame. Kopie těchto dokumentů můžete také získat od Zákaznického servisu na info@oriflame.cz.

10. CHYBY A OPRAVY

Ačkoli vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby tyto stránky obsahovaly přesné a aktuální informace, nezaručujeme ani neprohlašujeme, že tyto stránky budou bezchybné. Někdy mohou chyby při zadávání údajů nebo jiné technické problémy způsobit zobrazení nepřesných informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli nepřesnosti či tiskové chyby na našich stránkách včetně cen a dostupnosti výrobků a služeb a za takové chyby neneseme žádnou odpovědnost. Můžeme také kdykoli provádět vylepšení a/nebo změny prvků, funkcí či obsahu stránek. Pokud uvidíte jakoukoli informaci nebo popis, které považujete za nesprávné, obraťte se prosím na Zákaznický servis.

11. ODKAZY

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky či zdroje třetích stran. To, že tyto odkazy poskytujeme, neznamená, že schvalujeme jakékoli informace, výrobky nebo služby, k nimž takový odkaz vede. Neneseme odpovědnost za obsah nebo funkčnost jakékoli části internetu, včetně jiných stránek, na které mohou tyto stránky odkazovat nebo na které lze z těchto stránek přistupovat. Pokud na internetových stránkách, na něž tyto stránky odkazují, objevíte jakékoli chyby či nevhodný materiál, informujte nás, prosím.

12. OBECNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto Podmínky se řídí právními předpisy daného Území a veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami budou rozhodovány výhradně příslušnými soudy tohoto Území. Soudy tohoto Území budou mít nevýhradní soudní pravomoc.

12.2. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, nebude mít neplatnost tohoto ustanovení vliv na platnost zbývající části Podmínek.

12.3. Pokud společnost Oriflame nebude vymáhat některé ze zde obsažených ustanovení, nelze to považovat za zřeknutí se jejich vymahatelnosti.

12.4. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky aktualizovat a pozměňovat. Jakákoli změna nebo aktualizace nabude účinnosti okamžikem jejího zveřejnění na našich internetových stránkách www.oriflame.cz.

12.5. Veškeré tyto změny musíte přijmout jako podmínku pro budoucí užívání stránek a objednávání Výrobků na nich uvedených. Můžeme požadovat vaše výslovné přijetí, jinak budeme mít za to, že jste změny přijali, pokud i po provedení změn budete nadále Výrobky objednávat.

12.6. Můžeme vám zasílat upozornění, oznámení, e-maily, reklamní zásilky a obecně s vámi komunikovat. Své preference pro marketingová sdělení můžete kdykoli aktualizovat po přihlášení do uživatelského nastavení. Přijetím těchto Podmínek souhlasíte s tím, že vám bude společnost Oriflame zasílat jakékoli další informace/sdělení týkající se vaší smlouvy a/nebo objednávek na trvalém médiu jiném než papír (tj. prostřednictvím e-mailu nebo jiných prostředků adresovaných osobně vám, které vám umožní informace ukládat tak, aby byly přístupné pro budoucí použití na dostatečně dlouhou dobu, a které vám také umožní tyto informace beze změny reprodukovat).

12.7. Výpovědní lhůta pro jakoukoli výpověď podanou v souladu s těmito Podmínkami začíná dnem, kdy je výpověď odeslána doporučenou poštou. Pokud je výpověď podána jakýmkoli jiným způsobem, začíná výpovědní lhůta běžet dnem obdržení výpovědi.

13. OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ


13.1. Tímto potvrzujete, že jste se náležitě dozvěděli a pochopili, že společnost Oriflame může zpracovávat vaše Osobní údaje v souladu se Směrnicí o ochraně soukromí společnosti Oriflame.

13.2. Další relevantní informace o společnosti ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. jsou uvedeny níže

 

Název

ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Geografická adresa

Praha 10, V Olšinách 82/16, PSČ 100 00, Česká republika

Kontaktní údaje

Telefon: +420 228 884 777

e-mail: info@oriflame.cz

Obchodní rejstřík nebo jiný veřejný registr

IČO: 18627722

Dozorový úřad

Auditor:

DIČ

CZ18627722

 

14. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli připomínky týkající se těchto Podmínek, pošlete nám prosím e-mail na info@oriflame.cz nebo nám zavolejte na tel. číslo 228 884 777. Učiníme vše, co je přiměřeně nezbytné, abychom vaše připomínky vyřešili a odstranili jakékoli problémy, na které nás upozorníte.

Poslední aktualizace: 16. 05. 2018