Úsilí o dokonalost - naše kvalita a standardy

Oriflame dodržuje některé z nejvyšších standardů v odvětví kosmetického průmyslu a velký podíl na tomto úspěchu lze připsat našim nadšeným zaměstnancům. Požádali jsme naší ředitelku pro globální kvalitu Katalin Gerendassy, aby nám řekla více.

1. PROČ JE KVALITA TAK DŮLEŽITÁ?
V Oriflame je kvalita neuvěřitelně důležitá. Může to znít jako samozřejmost, ale protože je naše podnikání založeno na osobních doporučeních a protože vyrábíme tak obrovské množství produktů, je kvalita nezbytnou podmínkou našeho úspěchu. Jelikož naše kosmetické poradkyně při předávání produktů slibují kvalitu, my ji musíme zajistit. 

2. ŘEKNĚTE NÁM VÍCE O ÚROVNI KVALITY V ORIFLAME
Naše ambice je jednoduchá: chceme poskytovat lidem produkty, které dosahují nebo předčí očekávání našich zákazníků. A jsme hrdí na to, že dodržujeme některé z nejvyšších standardů v našem odvětví, pokud jde o kvalitu a bezpečnost produktů.

3. JAKÉ TAJEMSTVÍ SE SKRÝVÁ ZA VYSOKOU KVALITOU NAŠICH PRODUKTŮ?
Naše tajemství spočívá v našich lidech. Pracovníci našeho oddělení vývoje nových produktů věnují mimořádnou pozornost detailům, zajišťují ty nejvhodnější ingredience od těch nejlepších dodavatelů a znovu a znovu vše testují už dlouho předtím, než se objeví finální produkt. 

Jejich snahou je nejen dodržovat mezinárodní standardy v našem odvětví. Vytvářejí si i vlastní, ještě výše osobní standardy založené na interních normách a osvědčených postupech. To vše proto, aby zákazníkům zaručili konečný produkt té nejlepší možné kvality. 

4. ŘEKNĚTE NÁM VÍCE O PRÁCI V ORIFLAME
V Oriflame budujeme silnou "kulturu kvality", která se dotýká každé oblasti našeho podnikání, každé činnosti a každého oddělení. V zásadě o kvalitu usilujeme ve všem, co děláme. Kvalita musí tvořit součást odpovědnosti každého zaměstnance, ať už má jakoukoliv práci či postavení, protože všechno je velmi úzce propojeno a každé rozhodnutí, které učiníme, má vliv na konečný výsledek. 

5. A CO NAŠI DODAVATELÉ?
Vysoké požadavky máme i na naše dodavatele - pravidelně je vyhodnocujeme, abychom se ujistili, že dodržují naše požadavky. To jednoduše znamená, že všechny dodavatele kontrolujeme, pokud jde o každý aspekt jejich činnosti, počínaje jejich strategií lidských zdrojů a organizační strukturou až po bezpečnost produktů a pracovníků. Skutečnost, že pracují v hygienických podmínkách a používají dobře udržovaná a efektivní zařízení, je samozřejmostí. 

Po schválení našich dodavatelů někdy i my sami provádíme dodatečné testování. Vnímání kvality se v jednotlivých částech světa může lišit, takže i když někteří dodavatelé splňují požadavky platné pro danou oblast, Oriflame je globální společností - a tudíž by měla mít globální standardy. To znamená, že dodržujeme vyšší standardy, než některé oblasti vyžadují.

Kromě toho každých šest měsíců naše klíčové dodavatele sezveme a věnujeme čas tomu, abychom změřili, otestovali, analyzovali a prodiskutovali naši spolupráci.

Autor textu: