Stanovte si cíle pro rok 2023 – a splňte si je!

Rok 2023 už prakticky bere za kliku. Pojďme ho zahájit tím nejlepším možným způsobem – pojďme si určit, jakých cílů chceme dosáhnout, a pojďme získat nástroje, díky nimž jich opravdu dosáhneme. Čtěte dál a zjistíte, jak si stanovit cíle tak, jak se má!

Je pro vás těžké, dosahovat svých cílů? Nejste sami. Míváme sklon zadávat si velké, všeobecné cíle, kterých nějak nemůžeme skutečně dosáhnout. A to není příliš motivující, že? Dobrá zpráva je, že existuje snadný proces, kterým se můžete řídit, abyste tento cyklus zlomili! Připravili jsme pro vás průvodce, který vám krok za krokem pomůže stanovovat si cíle, kterých pak také dosáhnete.

1. Zamyslete se nad výsledky
Než si stanovíte cíl, musíte si být jistí, že to je opravdu něco, co chcete, a že stojí za to, abyste do něj vložili spoustu času a úsilí. Proto si pro tento rok vyberte pár zásadních cílů a soustřeďte se jen na ně. 

2. Stanovujte si cíle podle pravidla S.M.A.R.T.
Rozhodli jste se, co chcete? Nádhera! Dalším krokem je zajistit, aby vaše cíle splňovaly kritéria pravidla S.M.A.R.T.: 

  • Specific – konkrétní
  • Measurable – měřitelné
  • Attainable – dosažitelné
  • Realistic – realistické
  • Time-bound – časově ohraničené

Cíl, který tato kritéria splňuje, by mohl být například tento:
„Do 1. dubna chci být schopná uběhnout 10 km.“ 

Váš cíl musí být dostatečně konkrétní, abyste mohli sledovat svůj postup k němu – čím konkrétněji ho dokážete formulovat, tím větší je šance, že ho dosáhnete.

 

3. Co je psáno, to je dáno
Zapište si své cíle a mějte je někde na očích, například na zrcadle nebo na obrazovce počítače. Tak ke svým cílům budete mít snadný přístup a budete si je stále připomínat. 

4. Vytvořte plán činností
Jak svého cíle dosáhnete? Vytvořte si plán činností se všemi kroky, které musíte zvládnout, abyste svůj cíl splnili.

Tip navíc! Nebojte se ke svému akčnímu plán přistupovat kreativně. Naostřete pastelky, vybalte samolepky a třpytky a pusťte se do toho. Zapojíte tak jinou část mozku a své cíle tak v mysli ještě více upevníte.

5. Stanovte si časovou osu
Váš plán činností by měl obsahovat také časovou osu s jasně danými termíny. Jakmile si tato data nastavíte, maximálně se snažte je opravdu dodržet. Motivuje vás to k dosažení celkového cíle!

6. Pusťte se do akce a průběžně hodnoťte své pokroky
Jakmile máte vše naplánováno, je čas se vrhnout do akce! Průběžně sledujte svůj postup, abyste se drželi plánu. Vy to dáte!