Princeznin slib

Nadaci World Childhood Foundation založila v roce 1999 Její Veličenstvo královna Silvia Švédská; spoluzakladatelem je firma Oriflame – Nadace af Jochnick. Cílem nadace je pomáhat preventivně bránit zneužívání a vykořisťování dětí. Dnes tato nezisková organizace podporuje více než 100 projektů v 16 zemích po celém světě. S Její královskou Výsostí princeznou Madeleine Švédskou, maminkou a čestnou členkou správní rady, jsme hovořili o naději, snech, dětství a její oddané práci v této nadaci.

Dětství je definováno jako "vývojová etapa od narození po dospělost". Co podle Vašeho názoru děti během tohoto důležitého období vývoje nejvíce potřebují?
Děti potřebují více, než domov a jídlo - potřebují lásku, vedení a možnost vyrůstat beze strachu či životní nestability. Řada dětí po celém světě je však obětmi zneužívání a vykořisťování a nemá možnost prožívat bezpečné a šťastné dětství.


Jak World Childhood Foundation podporuje tyto základní potřeby dětí po celém světě?
V organizaci World Childhood Foundation jsme přesvědčeni, že všechny děti mají právo na dětství plné bezpečí, štěstí, hravosti a zvědavosti. Podporujeme více než 100 projektů po celém světě a pomáháme dětem, které jsou v nebezpečí, jsou oběťmi zneužívání nebo jsou v náhradní péči, dětem z ulice a ohroženým rodinám. Projekty podporujeme nejen finančně, ale i budováním strategické kapacity a navazováním kontaktů. Podporujeme spolupráci a předávání znalostí, a pomáhame zlepšovat a podporovat projekty, které jsou nákladově efektivní a přitom kvalitně a účinně pomáhají dětem v nouzi.


“Každé dítě si zaslouží cítit se milováno.”


My v Oriflame s vámi sdílíme touhu podporovat děti a otevírat jim dveře k dalším možnostem; chceme jim dávat možnost snít. Jak se podle Vás tyto hodnoty odrážejí v práci World Childhood Foundation?  

Vážím si aktivit, kterými Oriflame podporuje děti. Jako jedni ze spoluzakladatelů World Childhood Foundation s námi v průběhu posledních 15 let úzce spolupracovali a přinesli nadaci téměř 2 miliony eur. Tato nová iniciativa jasně ukazuje odhodlání firmy pomoci dětem mít lepší dětství. Všechny děti by měly mít možnost snít, a své sny si také plnit. 


“Společně můžeme dosáhnout toho, aby všechny děti měly na své dětství šťastné vzpomínky.”


Jak byste si přála, aby se World Childhood Foundation vyvíjela v budoucnu?
Doufám, že budeme moci dále růst jako organizace, abychom mohli pomáhat více dětem po celém světě. Zneužívání a vykořisťování dětí probíhá ve všech komunitách po celém světě. Chtěla bych, aby každý věděl, jak může pomoci ochránit děti ve svém vlastním životě, a podporovat organizace, které pomáhají dětem v jiných komunitách. Právě proto vznikla kampaň ThankYou by Childhood - aby si lidé připomněli šťastné chvíle svého vlastního dětství a poděkovali lidem, kteří jim tyto okamžiky umožnili. Společně můžeme dosáhnout toho, aby všechny děti měly na své dětství šťastné vzpomínky.

Více informací naleznete zde


TENDERLY PROMISE

Bílá lilie již po tisíce let v řadě kultur symbolizuje mateřství, zrození, a nevinnost. Právě proto tvoří dokonalé srdce vůně Tenderly Promise. V této elegantní květinové vůni se prolínají lilie, květy broskvoně a pivoňky, doplněné odlesky santalového dřeva a prachového pižma.


SLIB ORIFLAME

Při koupi vůně Tenderly Promise putuje finanční příspěvek na konto World Childhood Foundation. Našim cílem je získat společně s vámi pro pomoc dětem více než 1 milion eur.


Více informací o vůni Tenderly PromiseAutor textu: Fotograf: Oriflame